W poszukiwaniu wyjścia

Main Article Content

Jakub Krzeski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krzeski, J. (2014). W poszukiwaniu wyjścia. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 297-308. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.16
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Jakub Krzeski, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW

Jakub Krzeski – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, w ramach których studiuje filozofię i kulturoznawstwo. Interesuje się przede wszystkim marksizmem postoperaistycznym i społeczną myślą nowożytną. Redaktor afiliowany Praktyki Teoretycznej.

Bibliografia

 1. Althusser, Louis i Etiènne Balibar. 1975. Czytanie „Kapitału”. Tłum. Wiktor Dłuski. Warszawa: PIW.
 2. Althusser, Louis. 1976. Essays in Self-Criticism. Tłum. Grahame Lock. London: New Left Books.
 3. Badiou, Alain, 2011. „What is a Proof in Spinoza’s Ethics?” W Spinoza Now, red. Dimitris Vardoulakis. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 4. Balibar, Etiènne. 2008. Spinoza i polityka. Tłum. Andrzej Staroń. Warszawa: PWN.
 5. Bednarek, Joanna. 2011. „Jak możliwa jest absolutna demokracja?” Praktyka Teoretyczna 4.
 6. Bellofiore, Ricardo i Massimiliano Tomba. 2014. „Wzlot operaizmu i upadek postoperaizmu.” Tłum. Zbigniew Marcin Kowalewski. http://www.lewica.pl/?id=29524&tytul=R.-Bellofiore,-M.-Tomba:-Wzlot-operaizmu,-upadek-postoperaizmu
 7. Braidotti, Rosi. 2014. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN.
 8. Casarino, Cesare. „Marx before Spinoza: Notes toward an Investigation.” W Spinoza Now, red. Dimitris Vardoulakis. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 9. Deleuze, Gilles. 1992. Expressionism in Philosophy: Spinoza. Tłum. Martin Joughin. New York: Zone Books.
 10. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2012. Rzecz-pospolita: Poza własność prywatną i dobro publiczne. Tłum. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 11. Janik, Mateusz. 2013. „Niedokończony projekt filozofii immanencji: O dwuznacznym stosunku Spinozy do teologii.” W Deus otiosus: Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. Agata Bielik-Robson i Maciej A. Sosnowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Macherey, Pierre. 2011. Hegel or Spinoza. Tłum. Susan M. Ruddick. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 13. Macherey, Pierre. 2007. „Negri’s Spinoza: From Mediation to Constitution.” Tłum. Ted Stolze. W The Philosophy of Antonio Negri. Tom 2: Revolution in Theory, red. Timothy S. Murphy i Abdul-Karim Mustapha. London: Pluto Press.
 14. Moseley, Fred i Tony Smith (red.). (2014) Marx’s „Capital” and Hegel’s „Logic”: A Reexamination. Boston: Brill.
 15. Murphy, S. Timothy. 2012. Antonio Negri. Cambridge: Polity Press.
 16. Montag, Warren. 2008. „Kto sie boi mas?: Pomiędzy jednostką a państwem.” Tłum. Mateusz Janik. Recykling Idei 11.
 17. Negri, Antonio. 1991. The Savage Anomaly: The Power of Spinoza’s Metaphysics and Politic. Tłum. Michael Hardt. Minneapolis: University of Minnesota
 18. Negri, Antonio. 1998. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Tłum. Maurizia Boscagli. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 19. Negri Antonio. 2004. Subversive Spinoza: (Un)Contemporary Variations. Tłum. zbiorowe. Manchester: Manchester University Press.
 20. Negri, Antonio. 2013. Spinoza for Our Time. Tłum. William McCuaig. New York: Columbia University Press.
 21. Penden, Konox. 2014. Spinoza Contra Phenomenology: French Rationalism from Cavaillès to Deleuze. Stanford: Stanford University Press.
 22. Sharp, Hasan. 2011. Spinoza and the Politics of Renaturalization. Chicago: The University of Chicago Press.
 23. Spinoza, Benedykt. 2010. Etyka. Tłum. Ignacy Myślicki. Warszawa: PWN.
 24. Tomba, Massimiliano. 2011. „Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku.” W Wieczna radość: Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. Jan Sowa i in. Warszawa: Bęc Zmiana.