Louisa Althussera On the Reproduction of Capitalism – trzy strategie czytelnicze

Main Article Content

Mateusz Janik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janik, M. (2014). Louisa Althussera On the Reproduction of Capitalism – trzy strategie czytelnicze. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 309-319. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.17
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Mateusz Janik

Mateusz Janik – filozof, tłumacz. W 2013 roku obronił pracę doktorską poświęconą ontologii politycznej Benedyka Spinozy.

Bibliografia

 1. Althusser Louis i Étienne Balibar. 1975. Czytanie Kapitału. Tłum. Wiktor Dłuski. Warszawa: PIW.
 2. Althusser, Louis. 1994. „Marx dans ses limites.” W Écrits philosophiques et politiques, t. 1. Paryż: IMEC.
 3. Althusser, Louis. 1995. Sur la reproduction. Paris: PUF.
 4. Althusser Louis. 2001. „Philosophy as a Revolutionary Weapon.” W Lenin and Philosophy. Tłum. Ben Brewster. New York: Monthly Review Press.
 5. Althusser Louis. 2006. „Ideologia i aparaty ideologiczne państwa.” Tłum. Andrzej Staroń. Recykling Idei. http://recyklingidei.pl/althusser-ideologie-aparaty-ideologiczne-panstwa.
 6. Althusser, Louis. 2014a. On the Reproduction of Capitalism. Tłum. G.M. Goshgarian. Londyn–New York: Verso.
 7. Althusser Louis. 2014b. L’initiation à la philosophie pour les non-philosophes. Paris: PUF.
 8. Anderson, Perry. 1979. Considerations on Western Marxism. London: Verso.
 9. Butler, Judith. 1993. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex. New York: Routledge.
 10. Spivak Gayatri. 2011. „Czy podporządkowani inni potrafią przemówić.” Tłum. Ewa Majewska. Krytyka Polityczna 24/25.
 11. Thompson, E.P. 1978. The Poverty of Theory and Other Essays. London: Merlin Press.