Homo Academicus. Posłowie – Dwadzieścia lat później
PDF

Słowa kluczowe

obiektywizacja
pole produkcji
pole uniwersyteckie

Jak cytować

Bourdieu, P. (2013). Homo Academicus. Posłowie – Dwadzieścia lat później. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 31–50. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.3

Abstrakt

-

https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.3
PDF