Uniwersytet w kryzysie. Z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha
PDF

Słowa kluczowe

uniwersytet
kryzys
socjologia publiczna
Occupy

Jak cytować

Burawoy, M., & Szołucha, A. (2013). Uniwersytet w kryzysie. Z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 73–84. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.7

Abstrakt

Wychodząc od rozważań nad genezą i losami socjologii publicznej, Anna Szołucha dyskutuje z Michaelem Burawoyem o kryzysie uniwersytetu, jego komercjalizacji i
regulacji oraz roli ruchów społecznych (Occupy czy Indignados) i studenckich (z Chille czy Kanady) w odzyskiwaniu i otwieraniu na nowo uczelni publicznych.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.7
PDF