Uniwersytet w kryzysie. Z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha

Main Article Content

Michael Burawoy
Anna Szołucha

Abstrakt

Wychodząc od rozważań nad genezą i losami socjologii publicznej, Anna Szołucha dyskutuje z Michaelem Burawoyem o kryzysie uniwersytetu, jego komercjalizacji iregulacji oraz roli ruchów społecznych (Occupy czy Indignados) i studenckich (z Chille czy Kanady) w odzyskiwaniu i otwieraniu na nowo uczelni publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burawoy, M., & Szołucha, A. (2013). Uniwersytet w kryzysie. Z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 73-84. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.7
Dział
NOWE OTWARCIE UNIWERSYTETU
Biogramy autorów

Michael Burawoy, UC Berkeley Sociology Department

Michael Burawoy – profesor socjologii. Pracuje na niwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Interesuje się problemami pracy  raz edukacji. Badał m.in. miejsca pracy w Zambii, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i w Rosji. W swoich badaniach stosował obserwację uczestniczącą. Rozwinął też nurt etnografii porównawczej, który opisał w “Global Ethnography”. W 2004 roku pełnił funkcję prezesa American Sociological Association. Od 2010 roku jest prezesem International Sociological Association. Autor wielu głośnych książek z zakresu socjologii pracy m.in: Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under Monopoly Capitalism (1979), The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism (1985) oraz ostatnio The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition (2009).

Anna Szołucha

Anna Szołucha – politolożka, doktorantka. Zajmuje się problematyką współczesnych ruchów społecznych. Jedna z inicjatorek Nowego Otwarcia Uniwersytetu.