Tylko Stalin może nas wyzwolić?

Main Article Content

Michał Pospiszyl

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pospiszyl, M. (2013). Tylko Stalin może nas wyzwolić?. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 267-276. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.15
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Michał Pospiszyl

Michał Pospiszyl – filozof i kulturoznawca. Doktorant w InstytucieFilozofii UW. Zajmuje się marksizmem, teoriami zależności, filozofiąkultury oraz materialistyczną historią pojęć. Publikował m.in. w PraktyceTeoretycznej, Kronosie, Kwartalniku Filozoficznym, a także w wyd.Ha!art i Krytyka Polityczna. Pisze doktorat dotyczący pojęcia czasu wewspółczesnych teoriach marksistowskich. Jest członkiem redakcji PraktykiTeoretycznej.