Negocjowanie ze strukturami przemocy

Main Article Content

Monika Popow

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Popow, M. (2013). Negocjowanie ze strukturami przemocy. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 287-296. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.17
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Monika Popow, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

Monika Popow – doktorantka w Zakładzie Studiów Kulturowych i Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Animatorka społeczna oraz autorka programów edukacyjnych z zakresuprzeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Współautorka książki „Idealna. Od poradnika do dialogu” (2012), współredaktorka książki „Oblicza biedy we współczesnej Polsce” (2011).