Wychodząc poza jedność Nauk

Main Article Content

Rafał Chabowski,

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chabowski, R. (2013). Wychodząc poza jedność Nauk. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 297-304. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.18
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Rafał Chabowski,, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Rafał Chabowski – doktorant w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz student na Wydziale Matematyki i Statystyki Uniwersytetu w Sheffield. Napisał prace magisterskie o grodzonychosiedlach w Warszawie (Wydział Psychologii UW) oraz stylu życia młodych pracowników transnarodowych korporacji (IEiAK UW). Zajmuje się problematyką antropologii i socjologii miasta i przestrzeni, zastosowaniem logiki wielowartościowej, w tym zbiorów rozmytych, w metodologii nauk społecznych.