„Ogród pośród płomieni”. Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa

Main Article Content

Marek Woszczek

Abstrakt

Artykuł jest próbą dokładniejszego zmapowania queerowo--rewolucyjnego potencjału teologii chrześcijańskiej, mającegopodwójne źródła: historyczno-polityczne (antyimperialnekorzenie chrześcijaństwa w sytuacji kolonialnej, generującepermanentną opozycję wobec imperialnych ideologii „wiecznegoporządku”, cnoty i władzy, a także rozbudowane strategieparodystyczne) oraz religijno-imaginacyjne (teologiaWcielenia i Zmartwychwstania jako rewolucyjne dyskursyzwrócone przeciw całej antycznej tradycji metafizycznej,pracującej wokół „natury” i pozytywnych, determinującychporządków bytu / kosmosu, stabilizujących polityczneporządki imperialne, homonoia). Projekty chrześcijańskieokazały się zarazem „dewiacyjne” i „reapropriacyjne”: kryptopolitycznyradykalizm chrześcijańskiej teologii Wcieleniai Zmartwychwstania wytworzył niesłychane napięcie, któreprawie natychmiast rozładowywane było w ramach naturalizacjiwyższego rzędu, ale napięcie to nie może zostać usuniętebez zniszczenia samych kontrimperialnych i antynaturalistycznychfundamentów tej teologii. Chrześcijańska erotycznaeschatologia „zbawiennych porażek” jako religijno--polityczna utopia nie ma nic wspólnego z „naturalnymporządkiem” oraz wspólnotą republikańskich / imperialnychpodmiotów i ich cnót – dlatego polityczne ciała eklezjalne tociała queerowe, niezdolne do bycia regularnymi organami„doskonałego ciała” jako wiecznego schēma.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woszczek, M. (2013). „Ogród pośród płomieni”. Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa. Praktyka Teoretyczna, 8(2), 163-194. https://doi.org/10.14746/prt.2013.2.8
Dział
TEOLOGIA I QUEER
Biogram autora

Marek Woszczek, Instytut Filozofii UAM

Marek Woszczek (1980) – filozof, historyk religii. Adiunkt w Instytucie Filozofii UAM i członek zespołu Międzywydziałowej Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody, filozofią fizyki, filozofią i historią religii (w szczególności wczesnego chrześcijaństwa). Opublikował książkę Ukryta całość przyrody a mikrofizyka (2010). Laureat m.in. Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów (2009) oraz nagrody naukowej im. Klemensa Szaniawskiego (2009).

Bibliografia

 1. Althaus-Reid, M. 2003. The Queer God. London-New York.
 2. al-Arabī, I. 1966. Tarjumān al-Aŝwāq. Bejrut.
 3. Baader, B.M. 2006. Gender, Judaism, and Bourgeois Culture in Germany, 1800-1870. Bloomington.
 4. Blaschke, O. 2010. ,,Krise der Männlichkeit um 1900?: Die Monatsblätter für die katholische Männerwelt.” in Krisenwahrnehmungen in Deutschland um 1900: Zeitschriften als Foren der Umbruchszeit im wilhelminischen Reich, red. M. Grunewald, U. Puschner. Bern.
 5. Boyarin, D. 1997. Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man. Berkeley-Los Angeles.
 6. Boyarin, D. 2006. What Do We Talk About When We Talk About Platonic Love? W Toward a Theology of Eros: Transfiguring Passion at the Limits of Discipline. New York.
 7. Breytenbach, C. 2004. Civic Concord and Cosmic Harmony: Sources of Metaphoric Mapping in 1 Clement 20:3. W Encounters with Hellenism: Studies on the First Letter of Clement. Leiden.
 8. Brueggemann, W. 1978. Living Toward a Vision: Biblical Reflections on Shalom. Philadelphia.
 9. Buell, D.K. 2005. Why This New Race: Ethnic Reasoning in Early Christianity. New York.
 10. Butler, J. 2004. Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence. London-New York.
 11. Butler, J. 2008. Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości. Warszawa.
 12. Butler, J. 2011. Ramy wojny: kiedy życie godne jest opłakiwania? Warszawa.
 13. Carter, W. 2009. The Gospel of Matthew. W A Postcolonial Commentary on the New Testament Writings, red. F.F. Segovia, R.S. Sugirtharajah. London-New York.
 14. Cavanaugh, W.T. 1998. Torture and Eucharist: Theology, Politics, and the Body of Christ. Oxford.
 15. Chittick, W.C. 1989. The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-Arabī’s Metaphysics of Imagination. Albany.
 16. Cobb, L.S. 2008. Dying to Be Men: Gender and Language in Early Christian Martyr Texts. New York.
 17. Conway, C.M. 2008. Behold the Man: Jesus and Greco-Roman Masculinity. Oxford-New York.
 18. Cotter, W.J. 2001. Greco-Roman Apotheosis Traditions and the Resurrection Appearances in Matthew. W The Gospel of Matthew in Current Study: Studies in Memory of William G. Thompson S.J. Grand Rapids.
 19. Deleuze, G. 2011. Logika sensu. Warszawa.
 20. Edwards, C. 1993. The Politics of Immorality in Ancient Rome. Cambridge.
 21. Fellmann, F. 2009. Para: erotyczne źródła człowieczeństwa. Poznań.
 22. Fromm, E. 1992. Biblijni prorocy o pokoju. W Dogmat Chrystusa i inne pisma religioznawcze. Lublin.
 23. Gordon, P., H.C. Washington. 1995. Rape as Military Metaphor in the Hebrew Bible. W A Feminist Companion to the Latter Prophets. Sheffield.
 24. Haggeney SJ, A. 1914. ,,Ganz deutsch!” Männer-Apostolat 11.
 25. Halberstam, J. 2011. The Queer Art of Failure. Durham.
 26. Hall, D.E. 2006. Muscular Christianity: Embodying the Victorian Age. Cambridge.
 27. Harris, J.R. 1893. The Apology of Aristides on Behalf of the Christians. Cambridge.
 28. Hengel, M. 2008. ,,Mors turpissima crucis: Die Kreuzigung in der antiken Welt und die «Torheit» des «Wortes vom Kreuz»” W Studien zum Urchristentum Kleine Schriften VI. Tübingen.
 29. Horsley, R.A. 1987. Jesus and the Spiral of Violence: Popular Jewish Resistance in Roman Palestine. San Francisco.
 30. Hunt, K., K. Rygiel. 2006. EnGendering the War on Terror: War Stories and Camouflaged Politics. Aldershot.
 31. Irigaray, L. 2010. Ta płeć jedną płcią niebędąca. Kraków.
 32. Lendon, J.E. 1997. Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World. Oxford-New York.
 33. Marcovich, M., J.C.M. van Winden. 2002. Clementis Alexandrini Paedagogus. Leiden-Boston.
 34. Mayer, T. 2000. ,,From Zero To Hero: Masculinity in Jewish Nationalism.” in Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation, red. T. Mayer. London.
 35. Merton, T. 2007. Gandhi on Non-Violence: Selected Texts from Mohandas K. Gandhi’s Non-Violence in Peace and War. New York.
 36. Migne, J.P. 1891. Patrologiae Cursus Completus – Series Graeca, t. 8. Paris.
 37. von Mittelstaedt, J., and D. Steinvorth 2009. ,,Allahs rosa Söhne.” Der Spiegel 37.
 38. Migne, J.P. 1891. Patrologiae Cursus Completus – Series Graeca, t. 8. Paris.
 39. Migne, J.P. 1891. Patrologiae Cursus Completus – Series Graeca, t. 8. Paris.
 40. Mosse, G. 1985. Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe. New York.
 41. Mosse, G.L. 1998. The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. Oxford.
 42. Nicholson, R.A. 1978. Tarjūmān al-Ashwāq: A Collection of Mystical Odes by Muhyī’ddīn ibn al-Arabī. London.
 43. Nietzsche, F. 2005. Poza dobrem i złem: preludium do filozofii przyszłości. Kraków.
 44. Novalis 1968. Die Lehrlinge zu Sais. W Werke und Briefe. Stuttgart.
 45. Philostratus, and Eunapius 1922. The Lives of the Sophists. London.
 46. Rogers, Jr, E.F. 1999. Sexuality and the Christian Body: Their Way into the Triune God. Oxford.
 47. Satlow, M.L. 1996. ,,Try To Be a Man: The Rabbinic Construction of Masculinity.” Harvard Theological Review 89.
 48. Sells, M.A. 1994. Mystical Languages of Unsaying. London.
 49. Schimmel, A. 1985. Gärten der Erkenntnis: Das Buch der vierzig Sufi-Meister. Düsseldorf-Köln.
 50. Schüssler–Fiorenza, E. 2000. Jesus and the Politics of Interpretation. New York.
 51. Seneca 2007. Dialogues and Essays, ed. J. Daviego. Oxford-New York.
 52. Sjoberg, L. 2010. ,,Gendering the Empire’s Soldiers: Gender Ideologies, the U.S. Military and the War on Terror.” in Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives, red. L. Sjoberg, S. Via. Santa Barbara.
 53. Sjoberg, L., S. Via, eds. 2010. Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives. Santa Barbara.
 54. Spike Peterson, V. 2010. ,,Gendered Identities, Ideologies and Practices in the Context of War and Militarism.” W Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives.
 55. Steinberga, L. 1983. The Sexuality of Christ in Renaissance Art and Modern Oblivion. New York.
 56. Św. Augustyn 1937. Państwo Boże. De Civitate Dei. Poznań.
 57. Św. Augustyn 1996. O Trójcy Świętej. De Trinitate. Kraków.
 58. Thistlethwaite, S. 2006. Mel Makes a War Movie. W On the Passion of the Christ: Exploring the Issues Raised by the Controversial Movie, red. P. Fredriksen. Berkeley-Los Angeles.
 59. Vout, C. 2007. Power and Eroticism in Imperial Rome. Cambridge.
 60. Walters, J. 1997. Invading the Roman Body: Manliness and Impenetrability in Roman Thought. W Roman Sexualities, red. J.P. Hallett, M.B. Skinner. Princeton.
 61. Ward, G. 1999. The Displaced Body of Jesus Christ. W Radical Orthodoxy: A New Theology. London-New York.
 62. Yoder, P.B., W.M. Swartley. 1992. The Meaning of Peace: Biblical Studies. Louisville/KY.
 63. Zizioulas, J. 1985. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood.