Podmiot między negatywnością i Aufhebung/désoeuvrement. Odparcie kryptoteologicznej krytyki Agambena

Main Article Content

Mikołaj Ratajczak

Abstrakt

Celem artykułu jest szczegółowa analiza krytyki, jaką w odniesieniu do koncepcji podmiotowości w filozofii Giorgio Agambena wystosowała polska filozofka AgataBielik-Robson, argumentując jednocześnie na rzec własnego ujęcia etycznej konstytucji podmiotu. Główna teza brzmi, iż krytyka ta zatrzymała się w pół drogi, nie dostrzegając,że Agamben stara się wykroczyć poza horyzont myślowy, w którym zamyka go Bielik-Robson. Poprzez ukazanie, że wspólnym horyzontem obu tych koncepcji jest filozofiaHegla, różnica między perspektywą Bielik-Robson a perspektywą Agambena okaże się różnicą w wyborze dwóch różnych strategii formowania podmiotowości wywodzących sięz myśli Hegla: podczas gdy Bielik-Robson radykalizuje moment negatywności, Agamben stara się wypracować inną (mesjańską) logikę Aufhebung.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2013). Podmiot między negatywnością i Aufhebung/désoeuvrement. Odparcie kryptoteologicznej krytyki Agambena. Praktyka Teoretyczna, 8(2), 347-363. https://doi.org/10.14746/prt.2013.2.16
Dział
RECENZJE I POLEMIKI
Biogram autora

Mikołaj Ratajczak, Szkoła Nauk Społecznych PAN

Mikołaj Ratajczak (1986) – filozof, wydawca i tłumacz. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN, wydawca filozofii w Wydawnictwie Naukowym PWN i stały współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Przełożył m.in. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji Karola Marksa, uczestniczył także w zbiorowym tłumaczeniu Rzecz-pospolitej Michaela Hardta i Antonio Negriego. Współredaktor dwóch książek poświęconych myśli Giorgio Agambena. Interesuje się współczesnymi teoriami podmiotowości, historią niemieckiej filozofii i kultury, filozofią języka, problematyką biopolityczną, psychoanalizą, teologią i ekonomią polityczną.