Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu.
PDF (English)

Słowa kluczowe

alternatywa dla kapitalizmu
Marks
Hudis
komunizm.

Jak cytować

McLaughlin, P. (2013). Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 45–62. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.3

Abstrakt

Polemika z artykułem Petera Hudisa, “Yes, There Is An Alternative – And
It Can Be Found in Marx” w kontekście jego całej koncepcji zawartej w książce Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism (Brill 2013). Autor analizuję propozycję Hudisa w odniesieniu do jej zdolności do udzielanie odpowiedzi na dwa pytania, które określa z jednej strony mianem „klasycznego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu?), z drugiej zaś „współczesnego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu, która do nas przemawia?). Według autora te dwa porządki w pracy Hudisa ulegają niepokojącemu przemieszaniu.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.3
PDF (English)

Bibliografia

Claeys, G., Tower L. 1999. Sargent The Utopia Reade. New York: New York University Press.

Emmet, D. 1994. The Perfect Society: Utopia or Regulative Ideal? in The Role of the Unrealisable: A Study in Regulative Ideals. New York: St Martin’s Press.

Hudis, P. 2012. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. Leiden: Brill.

Hudis, P. 2014. ,,Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx.” Praktyka Teoretyczna 9.