Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu.

Main Article Content

Paul McLaughlin

Abstrakt

Polemika z artykułem Petera Hudisa, “Yes, There Is An Alternative – AndIt Can Be Found in Marx” w kontekście jego całej koncepcji zawartej w książce Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism (Brill 2013). Autor analizuję propozycję Hudisa w odniesieniu do jej zdolności do udzielanie odpowiedzi na dwa pytania, które określa z jednej strony mianem „klasycznego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu?), z drugiej zaś „współczesnego” (Czy Marks przedstawia wizję alternatywy dla kapitalizmu, która do nas przemawia?). Według autora te dwa porządki w pracy Hudisa ulegają niepokojącemu przemieszaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
McLaughlin, P. (2013). Przemyśliwując alternatywę dla kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 45-62. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.3
Dział
PO KAPITALIZMIE
Biogram autora

Paul McLaughlin, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej UAM

Paul McLaughlin – pracownik naukowy Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, badacz teoretycznych podstaw anarchizmu, doktor nauk humanistycznych. Jest autorem takich książek jak „Radicalism. A Philosophical Study” (2012) oraz „Mikhail Bakunin: The Philosophical Basis of His Anarchism” (2002).

Bibliografia

  1. Claeys, G., Tower L. 1999. Sargent The Utopia Reade. New York: New York University Press.
  2. Emmet, D. 1994. The Perfect Society: Utopia or Regulative Ideal? in The Role of the Unrealisable: A Study in Regulative Ideals. New York: St Martin’s Press.
  3. Hudis, P. 2012. Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism. Leiden: Brill.
  4. Hudis, P. 2014. ,,Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx.” Praktyka Teoretyczna 9.