Ciągle niewygodna klasa. Środkowo-europejscy post-chłopi w kraju i za granicą w dobie neoliberalizmu

Main Article Content

Chris Hann

Abstrakt

Artykuł oparty jest na posiadanej przez autora pogłębionej wiedzy dotyczącejwschodnioeuropejskiego życia wiejskiego w ostatnich czterech dekadach. Przed socjalizmem,a także w jego trakcie i po nim mieszkańców wsi ( „chłopi” ) zawsze włączanow obręb szerszych struktur, stanowiąc wyzwanie dla klasycznych teorii z zakresu naukspołecznych. Podstawę ich odrębności stanowi większa zdolność do samoreprodukcji „poza rynkiem”, co odpowiada utrzymującemu się podziałowi na miasto i wieś oraz niesie konsekwencje dla mobilizacji politycznej. W artykule rozwinięte zostają dwuelementowe porównania: pierwsze, między kapitalistycznymi i socjalistycznymi drogami rozwoju obszarów wiejskich, oraz drugie, w obrębie tego ostatniego pomiędzy produktywną symbiozą dokonaną w socjalistycznych Węgrzech i stagnacją nieskolektywizowanej Polski. Niektóre z przeciwieństw między tymi ostatnimi utrzymały się w nowych formach w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Wreszcie, autor wyraża osobistą nostalgię za czasami, w których badania na wspólnotami wiejskimi stanowiły fundament etnograficznego opisu tego regionu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hann, C. (2013). Ciągle niewygodna klasa. Środkowo-europejscy post-chłopi w kraju i za granicą w dobie neoliberalizmu. Praktyka Teoretyczna, 9(3), 177-198. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.8
Dział
KLASY DZISIAJ?
Biogram autora

Chris Hann, Max Planck Institute for Social Anthropology

Chris Hann (1953) – dyrektor Max-Planck-Institut für ethnologischeForschung, Halle (Saale), profesor antropologii społecznejna Uniwersytecie w Kent w latach 1992-1999. Redaktor EuropeanJournal of Sociology, członek Berlińsko-Brandenburskiej AkademiiNauk, profesor honorowy Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdzeoraz Uniwersytetu w Lipsku. Najważniejsze książki: EconomicAnthropology: History, Ethnography, Critique (2011, wraz z KeithHart), Not the Horse We Wanted! Postsocialism, Neoliberalism and Eurasia(2006), Teach Yourself Social Anthropology (2000; polskie tłumaczenie –Antropologia społeczna, Kraków 2008).

Bibliografia

 1. Andorka T. Kolosi, G. Vukovich. 1992. Társadalmi riport. Budapest: TARKI.
 2. Arndt, A.A. 2012. Rote Bürger. Eine Milieu- und Beziehungsgeschichte linker Dissidenz in Polen 1956-1976. Doctoral Dissertation, Freie Universität. Berlin.
 3. Buchowski, M. 2009. ,,Property relations, class, and labour in rural Poland.” in Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. L Kürti, and P. Skalnik, eds. New York: Berghahn.
 4. Buzalka, J. 2007. Nation and Religion. The politics of commemoration in South-East Poland. Berlin: LIT.
 5. Chayanov, A. 1986. The Theory of Peasant Economy. Manchester: Manchester University Press.
 6. Creed, G. R., ed. 2006. The Seductions of Community. Emancipations, Oppressions, Quandaries. Santa Fe: SAR Press.
 7. Franklin, S. H. 1969. The European Peasantry. The final phase. London.
 8. Gałeski, B. 1972. Basic Concepts of Rural Sociology. Manchester: Manchester University Press.
 9. Halamska, M. 2011. ,,The Polish Countryside in the Process of Transformation, 1989-2009.” Polish Sociological Review 1/173.
 10. Hann, C. 1980. ,,Rural social change in Hungary and Poland”. Cambridge Anthropology 6/1-2.
 11. Hann, C 1980. Tázlár: a village in Hungary. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Hann, C. 1985. A Village Without Solidarity. Polish Peasants in Years of Crisis. New Haven.
 13. Harcsa, I. I. Kovách 1996 . ,,Farmerek es mezőgazdasági vállalkozók”.
 14. Kearney, M. 1996. Reconceptualizing the Peasantry. Anthropology in global perspective. Boulder, Col.: Westview.
 15. Kolankiewicz, G. 1980. “The New “Awkward Class”: The Peasant-Worker in Poland”. Sociologia Ruralis 20/1-2.
 16. Központi Statisztikai Hivatal 2005. Népszámlálás, vol. 28. A mezőgazdasági tevékenység jelentősége a foglalkoztatásban. Budapest: KSH.
 17. Kürti, L. and P. Skalnik. 2009. Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. New York: Berghahn.
 18. Shanin, T. 1972. The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia 1910-1925. Oxford: Clarendon Press.
 19. Stephen Gudeman and Chris Hann. 2006. Oikos and Market: Explorations of Self-Sufficiency after Socialism. New York: Berghahn.
 20. Swain, N. 1985. Collective Farms Which Work? Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Swain, N. 2013. Green Barons, Force-of-Circumstance Entrepreneurs, Impotent Mayors.
 22. Rural Change in the Early Years of Post-Socialist Capitalist Democracy. Budapest: Central European University Press.
 23. Szelenyi, I. 1983. Urban Inequalities under State Socialism. Oxford: Oxford University Press.
 24. Szőke, A. 2012. Rescaling States – Rescaling Insecurities. Rural citizenship at the edge of the Hungarian state. Doctoral Dissertation, Central European University, Budapest.
 25. Thomas, W.I., F.W. Znaniecki. 1918-19. The Polish Peasant in Europe and America. Chicago, IL: University of Chicago Press.