Epistemologie feministyczne. Ku lepszej wiedzy o „kobietach”

Main Article Content

Joanna Bednarek
Katarzyna Czeczot

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J., & Czeczot, K. (2013). Epistemologie feministyczne. Ku lepszej wiedzy o „kobietach”. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 7-14. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.1
Dział
WSTĘP

Bibliografia

 1. Alaimo, S., S. Hekman, red. 2008. Material Feminisms. Bloomington.
 2. Asberg, C., N. Lykke. 2010. ,,Feminist Technoscience Studies.” European Journal of Women’s Studies 17.
 3. Blaffer Hrdy, S. 2005. Kobieta, której nigdy nie było. Tłum. M. Ryszkiewicz. Warszawa.
 4. Butler, J. 2012. Koniec różnicy seksualnej. Tłum. A. Kowalcze-Pawlik. W Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska. Poznań 2012.
 5. Butler, J., i in. 2012. Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa.
 6. Danicka, M. 2013. „Myśleliśmy, że pierwszy człowiek był Anglikiem. Scenariusze ewolucyjne antropogenezy – wpływ perspektywy feministycznej – Elaine Morgan.” Praktyka Teoretyczna. http://www.praktykateoretyczna.pl/malgorzata-danicka-%E2%80%9Emyslelismy-ze-pierwszy-czlowiek-byl-anglikiem/
 7. Coole, D., S. Frost, red. 2010. New Materialisms. Durham.
 8. Haraway, D. 1989. Primate Visions. New York–London.
 9. Haraway, D. 1997. Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™. New York–London.
 10. Haraway, D. 2009. ,,Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy.” Tłum. A. Czarnacka. Think Tank Feministyczny. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf.
 11. Haraway, D. 2012. ,,Manifest gatunków stowarzyszonych.” Tłum. J. Bednarek. Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 12. Hartsock, N. 1983. The Feminist Standpoint. Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism. W: Discovering Reality. Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science, red. S. Harding, M. Hintikka. Boston.
 13. Krasuska, K. 2014. ,,Jaki gender jest, każdy widzi. Podstawowe terminy.” W Butler, J., i in., Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa.
 14. Morgan, E. 2007. Pochodzenie kobiety. Tłum. M. Danicka-Kosut. Warszawa.
 15. Puzewicz-Barska, J., i E. Tomaszewicz, 2004. Nasze ciała, nasze życie. Gdańsk.
 16. Rubin, G. 1975. ,,The Traffic in Women. The ‘Political Economy’ of Sex.” W: Toward an Anthropology of Women, ed. R. Reiter. New York.
 17. Scott, J.W. 1986. ,,Gender jako przydatna kategoria analizy historycznej.” Tłum. A. Czarnacka. Think Tank Feministyczny. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/articles.php?article_id=238
 18. Spivak, G.Ch. 2011. Strategie postkolonialne. Tłum. A. Górny, J. Majmurek. Warszawa.