Feministyczne Obce, wspomnienia z marginesów. Doświadczenie karaibskiej „feministki” w zachodnim feminizmie

Main Article Content

Andrea Baldwin

Abstrakt

Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czaspisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajówrozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajówrozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”.W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baldwin, A. (2013). Feministyczne Obce, wspomnienia z marginesów. Doświadczenie karaibskiej „feministki” w zachodnim feminizmie. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 17-40. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.2
Dział
ANALIZY INTERSEKCJONALNE
Biogram autora

Andrea Baldwin, Women’s Studies Program, Auburn University

Andrea N. Baldwin – w 2012 roku ukończyła studia doktoranckiew zakresie studiów nad płcią kulturową i rozwojem na Uniwersytecie West Indies,w kampusie Cave Hills na Barbadosie. Posiada również licencjat z prawa oraz jestmagistrą w zakresie międzynarodowej polityki handlowej. Jest laureatką wielunagród – w 2010 roku uzyskała międzynarodowe stypendium na UniwersytecieBrowna. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia płci kulturowejw krajach rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem Karaibów oraz AmerykiPołudniowej, jak również problematykę powiązania płci i seksualności, reprezentacjipłci w kulturze popularnej oraz zagadnienia intersekcjonalności i refleksyjnościw badaniach.

Bibliografia

 1. Alarcon, N. 1990. ,,The Theoretical Subjects of This Bridge Called My Back and Anglo-American Feminism” In: Making Face, Making Soul: Haciendo Caras, ed. G. Anzaldúa. San Francisco.
 2. Alarcon, N. 1994. ,,The theoretical subjects of this bridge called my back and Anglo-American feminism.” In: The postmodern turn, ed. S. Seidman. Cambridge.
 3. Ang, I. 2001. I'm a Feminist but . . . ‘Other’: Women and Postnational Identities, in: On Not Speaking Chinese: Living Between Asia and the West. London.
 4. Baksh-Soodeen, R. 1993. ,,Is There an International Feminism?” Alternative Approach 24: 22–32.
 5. Brah, A., A. Phoenix 2004. ,,Ain’t I A Woman? Revisiting Intersectionality.” Journal of International Women’s Studies 3.
 6. Crowley, E. 1991. ,,Third World Women and the Inadequacies of Western Feminism.” Trocaire Development Review 2 July.
 7. Elshtain, J.B. 1982. ,,Feminist Discourse and its Discontents: Language, Power and Meaning.” Signs 3.
 8. Felski, R. 2000. The Doxa of Difference, in: Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture. New York.
 9. Flax, J. 1990. ,,Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory.” in Feminism/Postmodernism Thinking Gender, ed. L. Nicholson. New York.
 10. Gouws, A. 1996. ,,Feminist Epistemology and Representation: The Impact of Post-Mondernism and Post-Colonialism.” Transformation 30.
 11. Kirby, V. 1993. ,,Feminisms and Postmodernisms: Anthropology and the Management of Difference.” Anthropological Quarterly 3.
 12. Ksihwar, M. 1990. ,,Why I do not Call Myself a Feminist.” Manushi 61.
 13. Lazreg, M. 1988. Feminism and Difference: The Perils of Writing as a Woman on Women in Algeria, Feminist Studies 1.
 14. Lorde, A. 1984. Sister Outsider: Essays and Speeches, Trumansburg-NY.
 15. Mohammed, P. 1998. ,,Towards Indigenous Feminist Theorizing in the Caribbean, in: Rethinking Caribbean Difference Historicizing Slavery/The Impact of the Global Environment/ Illusions of Development/Gendered Testimonies.” Feminist Review 59: 6–33.
 16. Mohanty, Ch. 1984. ,,Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” Boundary 2 3.
 17. Mohanty, Ch. 2003. Feminism Without Borders: Decolonising Theory, Practicing Solidarity. Durham–London.
 18. Mohanty, S.P. 1993. ,,The Epistemic Status of Cultural Identity: On Beloved and the Postcolonial Condition.” Cultural Critique 24.
 19. Moraga, Ch., G. Andaldua, 1981. This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. Watertown.
 20. Nagel, M. 2004. ,,Chandra Talpade Mohanty. Review” Wagadu 1.
 21. Reddock, R. 2001. ,,Conceptualizing ‘Difference’ in Caribbean Feminist Theory” in: New Caribbean Thought: A Reader, ed. B. Meeks, F. Lindahl. Kingston.
 22. Somjee, G. 1989. Narrowing the Gender Gap. Basingstoke–London.
 23. Spelman, E. 1988. Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought. Boston.
 24. Talpade Mohanty, Ch. 2003. Feminism Without Borders: Decolonising Theory, Practicing Solidarity. Durham–London.
 25. Talpade Mohanty, Ch. 2003. ,,Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity Through Anti-capitalist Struggles.” Signs 2.
 26. Tang Nain, G. 1991. ,,Black Women, Sexism, and Racism: Black or Antiracist Feminism?” Feminist Review 37: 1–22.
 27. Yeatman, A. 1994. Postmodern Epistemological Politics and Social Science, in: Knowing the Difference, eds. K. Lennon, M. Whitford. New York.
 28. Zimbalist Rosaldo, M. 1980. ,,The Use and Abuse of Anthropology: Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding.” Signs 3.