Współ-pisanie, współ-poznawanie. Transformujące epistemologie

Main Article Content

Melissa Burchard
Karin Peterson
Alice Weldon
Leah Mathews
Amy Lanou

Abstrakt

Nasz artykuł prezentuje wizję tego, jak procesy tworzenia wiedzy oparte na współpracy w ramach interdyscyplinarnej grupy piszących przedstawicielek kadry akademickiej mogą przekształcić życie zawodowe spędzane w izolacji w rozkwitające życie. W naszym współtworzeniu wiedzy kluczowe znaczenie posiadają zarówno praktyka krytycznie reflektującego nad sobą snucia opowieści oraz elementy zaangażowania, powiązania i bliskich stosunków. Zauważyłyśmy wspólnie, że elementy te zapewniają podstawowe strategie pozwalające na radzenie sobie z izolacją, która w innym wypadku stanowiłaby istotną siłę w naszym życiu zawodowym. Nasze zaangażowanie jest zarówno epistemologiczne, jak i etyczne, ponieważ zaangażowałyśmy się w wytwarzanie wiedzy, ale jednocześnie każda z nas jako jednostka i podmiot etyczny, zaangażowała się w nasze wartości, oraz w to by wcielić je w życie. Wspólnie ucząc się o nas samych, wzmocniłyśmy nasze poczucie tożsamości oraz naszą zdolność do nawigowania w obrębie naszych ograniczeń i granic. Poprzez wspierającą, intencjonalną i refleksyjną współpracę poddałyśmy rewizji proces tworzenia wiedzy jako coś w sposób fundamentalny społecznego i relacyjnego oraz steoretyzowałyśmy go jako coś ugruntowanego w specyficzności narracji współdzielonego przeżytego doświadczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burchard, M., Peterson, K., Weldon, A., Mathews, L., & Lanou, A. (2013). Współ-pisanie, współ-poznawanie. Transformujące epistemologie. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 89-111. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.5
Dział
PRAKTYKI BADAWCZE
Biogramy autorów

Melissa Burchard, One University Heights

Melissa Burchard – doktorka filozofii na Uniwersytecie Karoliny Północnejw Asheville. Jest białą kobietą o identyfikacji queerowej i ekspresji cisgenderowej,w średnim wieku z klasy średniej. Prowadzi wykłady, m.in. z zakresu etyki,teorii feministycznej, krytycznej teorii rasy. Obecnie jej zainteresowania badawczeskupiają się wokół kwestii tożsamości, przemocy związanej z seksualnością i płciąoraz współczesnej teorii traumy.

Karin Peterson, One University Heights

Amy Joy Lanou – doktorka w dziedzinie zdrowia oraz dobrobytu na UniwersytecieKaroliny Północnej w Asheville. Napisała doktorat z zakresu żywienia człowieka,aktualnie wykłada na tematy związane z komunikacją zdrowotną, zdrowiemi seksualnością oraz polityką żywieniową. Jest współautorką książki Building BoneVitality (McGraw-Hill 2009) i bada relacje między wzorcami żywieniowymioraz promocją zdrowia.

Alice Weldon, One University Heights

Alice Weldon – profesorka filologii hiszpańskiej, naucza wszystkie roczniki studiówlicencjakich języka, literatury oraz językoznawstwa. W swoich badaniach skupia sięna narracjach pisarek z Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnieńpraw człowieka. Opublikowała dwie powieści, które zostały przetłumaczonena język angielski. Współpracuje również z „Women, Gender and Sexuality Studies”.

Leah Mathews, One University Heights

Leah Greden Mathews – profesorka ekonomii na Uniwersytecie Karoliny Północnejw Asheville. Jej badania koncentrują się na wartościach niematerialnych oraz zagadnieniuwyceniania rzeczy, których nie można kupić w sklepach, takich jak, jakośćprzestrzenna oraz dziedzictwo kulturowe. Obecnie zajmuje się badaniem tego, jak owewartości niematerialne wpływają na lokalne wybory zakupowe żywności oraz tego,jak kapitał społeczny jest gromadzony w lokalnych systemach żywnościowych.Regularnie prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii ziemi, żywności, zasobów naturalnychi odpadów.

Amy Lanou, One University Heights

Amy Joy Lanou – doktorka w dziedzinie zdrowia oraz dobrobytu na UniwersytecieKaroliny Północnej w Asheville. Napisała doktorat z zakresu żywienia człowieka,aktualnie wykłada na tematy związane z komunikacją zdrowotną, zdrowiemi seksualnością oraz polityką żywieniową. Jest współautorką książki Building BoneVitality (McGraw-Hill 2009) i bada relacje między wzorcami żywieniowymioraz promocją zdrowia.

Bibliografia

 1. Alcoff, L., E. Potter, eds. 1993. Feminist Epistemologies. New York.
 2. Babbitt, S.E. 2004. ,,Feminism and Objective Interests: The Role of Transformation Experience in Rational Deliberation.” in: Feminist Perspectives on Social Research, ed S. N. Hesse-Biber. New York.
 3. Baier, A. 1986. ,,Trust and Anti-trust” Ethics vol 96, no. 2: 231–260.
 4. Belenky, M.F., et al. 1986. Women’s Ways of Knowing : The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books.
 5. Belenky, M.F et al. 1987. Women’s Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York.
 6. Brison, S. 2011. Aftermath: Violence and the Remaking of a Self. Princeton.
 7. Collins, P. 1991. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. New York.
 8. Culbertson, R. 1995. ,,Embodied Memory Transcendence and Telling: Recounting Trauma, Re-establishing the Self.” New Literary History 26.1: 169–195.
 9. Griffin, S. 2000. Woman and Nature: The Roaring Inside Her. San Francisco.
 10. Haraway, D. 1990. ,,A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s.” in Feminism/Postmodernism, ed. L.J. Nicholson. London.
 11. Harding, S. 2004. ,,Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?” in: Feminist Perspectives on Social Research, ed S. N. Hesse-Biber. New York.
 12. Herman, J. 1992. Trauma and Recovery. London.
 13. Hoagland, S.L. 1988. Lesbian Ethics: Toward New Value. Palo Alto.
 14. Hobbes, T. 1996. Leviathan. New York.
 15. Longino, H. 1990. Science as Social Knowledge. Princeton NJ.
 16. Lugones, M. 1987. ,,Playfulness, 'World'-Travelling, and Loving Perception.” Hypatia vol. 2, no. 2.
 17. Mathews, L. G., A. Rex 2011. ,,Incorporating Scenic Quality and Cultural Heritage into Farmland Valuation: Results from an Enhance LESA Model.” Journal of Conservation Planning 7: 39–59.
 18. Meyers, D. T. 1997. Feminists Rethink the Self . Boulder.
 19. Nagel, T. 1989. The View from Nowhere. New York.
 20. Scheman, N. 1991. ,,Who Wants to Know? The Epistemological Value of Values.” in EnGendering Knowledge: Feminists in Academe, eds. J. Hartman, E. Messer-Davidow. Knoxville, TN.
 21. Smith, D. 2004. ,,Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology.” in Feminist Perspectives on Social Research, ed. S. Nagy Hesse-Biber, M.L. Yaiser. Oxford.
 22. Sprague, J. 2005. Feminist Methodologies for Critical Research: Bridging Differences. New York.
 23. Thayer-Bacon, B. 2010. ,,A Pragmatist and Feminist Relational Epistemology.” European Journal of Pragmatism and American Philosophy II1.
 24. Trebilcot, J. 1991. ,,Ethics of Method: Greasing the Machine and Telling Stories.” in Feminist Ethics, ed. C. Card. Kansas.
 25. Wright, D., S. Brajtman 2011. ,,Relational and Embodied Knowing: Nursing Ethics within the Interprofessional Team.” Nursing Ethics 181: 20–30.