Stabilność na ruchomym podłożu. Feministyczna etnografia i praktyka
PDF (English)

Słowa kluczowe

badania terenowe
etnografia
praktyka feministyczna
refleksyjność
zaangażowanie

Jak cytować

Blizzard, D., & Bauchspies, W. (2013). Stabilność na ruchomym podłożu. Feministyczna etnografia i praktyka. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 113–134. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.6

Abstrakt

W niniejszym artykule problematyzujemy etap stabilizacji w procesie badań w terenie i pisania etnografii z perspektywy feministycznej. Rozpoczynamy od postawienia następującego pytania: w jaki sposób badaczki z zakresu feministycznych badań nad nauką godzą normatywną potrzebę stabilizacji naszego obszaru badawczego z tworzeniem wiedzy w obrębie ruchomego podłoża „roszczeń do prawdy”, uznawanego i dokumentowanego przez praktyki feministyczne? Centralną kwestią tego artykułu jest refleksja nad naszymi doświadczeniami jako feministycznych teoretyczek, nauczycielek i etnografek prowadzących badania nad ciążami wysokiego ryzyka w krajach rozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oraz nad gender i codziennymi technologiami w Zachodniej Afryce. Naszym celem jest teoretyzowanie tej niestabilności w celu podkreślenia ograniczeń i korzyści pracowania ze świadomością i refleksyjnością w kontekstach społecznych przy jednoczesnym rzucaniu wyzwań i wzbogacaniu energii naszych feministycznych teorii i praktyki.

https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.6
PDF (English)

Bibliografia

Agar, M. 1980. The Professional Stranger. New York.

Barbercheck, M. 2001. ,,Mixed Messages: Men and Women in Advertisements in Science.” in Women, Science, and Technology: A Reader in Feminist Science Studies, ed. M. Wyer et al. New York.

Bauchspies, W.K., J. Croissant, S.P. Restivo, 2006. Science, Technology, and Society: A Sociological Approach. Malden.

Biagioli, M. 1999. The Science Studies Reader. New York.

Bijker, W.E., T. P. Hughes, T.J. Pinch 1987. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge.

Blizzard, D. 2007. Looking Within: The Sociocultural Construction of Fetoscopy. Cambridge.

Bowker, G.C., S.L. Star 1999. Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. Cambridge.

Casper, M.J. 1998. The Making of the Unborn Patient a Social Anatomy of Fetal Surgery. New Brunswick.

Cole, C.M., et al., eds. 2007. Africa After Gender? Bloomington.

Crasnow, S. 2013. ,,Feminist Philosophy of Science: Values and Objectivity.” Philosophy Compass 4: 413–423.

DeVault, M.L. 1999. Liberating Method: Feminism and Social Research. Philadelphia.

Feyerabend, P. 1975. Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. London.

Fleck, L. 1979. Genesis and Development of a Scientific Fact. Transl., ed. T.J. Trenn, R.K. Merton. Chicago.

Hale, C.R. 2006. ,,Activist Research vs. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology.” Cultural Anthropology 1: 96–120.

Harding, S.G. 1991. Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives. Ithaca, NY.

Harding, S.G. 2004. The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies. New York.

Hess, D.J. 1997. Science Studies: An Advanced Introduction. New York.

Landsman, G.H. 1998. ,,Reconstructing Motherhood in the Age of "Perfect" Babies: Mothers of Infants and Toddlers with Disabilities.” Signs 1: 69–99.

Layne, L.L. 1998. ,,Introduction.” Science, Technology, and Human Values 1: 4–23.

Layne, L.L. 1999. ,,'I remember the day I shopped for your layette': Consumer Goods, Fetuses, and Feminism in the Context of Pregnancy Loss.” in Fetal Subjects, Feminists Positions, eds. L.M. Morgan, M.W. Michaels. Philadelphia.

Lazreg, M. 2005. ,,Decolonizing Feminism.” in African Gender Studies: A Reader, ed. O. Oyéwùmí. New York.

Nader, L. 1969. ,,Up the Anthropologist-Perspectives Gained from Studying Up.” in Reinventing Anthropology, ed. D. Hymes. New York.

Nnaemeka, O. 2005. ,,Mapping African Feminisms.” in Readings in Gender in Africa, ed. A. Cornwall. Bloomington–Indianapolis.

Oyéwùmí, O. 2005. ,,Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects.” in African Gender Studies: A Reader, ed. O. Oyéwùmí. New York.

Petchesky, R. 1987. ,,Fetal Images: The Power of Visual Culture in the Politics of Reproduction.” in Reproductive Technologies: Gender, Motherhood, and Medicine, ed. M. Stansworth. Minneapolis.

Rapp, R. 1999. Testing Women, Testing the Fetus: The Social Impact of Amniocentesis in America. New York.

Reinharz, S. 1992. Feminist Methods in Social Research. New York.

Schumacher, J.A. 1989. Human Posture: The Nature of Inquiry. Albany.

Sismondo, S. 2008. ,,Science and Technology Studies and An Engaged Program.” in: The Handbook of Science and Technology Studies, eds. E.J. Hackett, O. Amsterdamska, M. Lynch, J. Wajcman, Cambridge 2008.

Taylor, J.S. 1993. ,,The Public Fetus and the Family Car: From Abortion Politics to a Volvo Advertisement.” Science as Culture 4: 601–618.

Wittgenstein, L. 1953. Philosophical Investigations. Oxford.

Wylie, A. 2004. ,,Why Standpoint Matters.” in The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies, ed. S. Harding. New York.