Dermografie: poetyka relacji. Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller

Main Article Content

Katarzyna Szopa

Abstrakt

Skóra, będąc zewnętrzną powłoką ciała, jest do tej pory niespożytkowanym aspektem w badaniach posthuma-nistycznych. O ile nieoceniona rozprawa Frantza Fanona o znaczącym tytule Black Skin, White Masks zredefiniowała znaczenie, jakie kryje się w myśleniu o skórze w kontekście rasy, o tyle do tej pory nie skupiano się na potencjale skórnej metaforyki. Sara Ahmed i Jackie Stacey pokazują,że „polityka gruboskórności” (ang. skin-tight politics),polegająca na wyznaczaniu granic ciała i płci, doprowadzado odrzucenia relacji z innością i odmiennością i podtrzymujebinarny porządek. Tworząc koncepcję „myślenia poprzez skórę”,badaczki postulują zmianę postrzegania „normatywnych”wizji cielesności. Wychodząc od propozycji Ahmed i Stacey,traktuję skórę jako metaforę zmian w obrębie myślifilozoficznej, która skutecznie wyrugowała materialnośćz własnego obszaru. Będą zatem Dermografie projektemłączącym zagadnienia materializmu feministycznego z neolingwistycznąpoezją Joanny Mueller, który dąży do nowej wizjifilozofii rozumianej przez Luce Irigaray jako dyskurs miłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szopa, K. (2013). Dermografie: poetyka relacji. Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 137-160. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.7
Dział
LEKTURY
Biogram autora

Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

Katarzyna Szopa – doktorantka w Instytucie Nauk o LiteraturzePolskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2011/2012odbyła półroczny staż naukowy w Tilburg School of Social andBehavioral Sciences na Uniwersytecie w Tilburgu. Uczestniczyław seminariach prowadzonych m.in. przez Luce Irigaray, Rosi Braidottii Simona Critchley’a. Pełniła funkcję tutorki na dwudziestej edycji NOISESummer School organizowanej na Uniwersytecie w Utrechcie. Publikowałam.in. w „Śląskich Studiach Polonistycznych”, w „FA-arcie”, w „Opcjach”i w „artPAPIERZE”. Mieszka w Rybniku.

Bibliografia

 1. Ahmed, S., J. Stacey 2001. ,,Introduction: Dermographies.” W Thinking Through the Skin, red. S. Ahmed, J. Stacey. London–New York.
 2. Bakke, M. 2010. ,,Posthumanizm: Człowiek w świecie większym niż ludzki.” W Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski. Warszawa.
 3. Barad, K. 2012. ,,Posthumanistyczna performatywność: Ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie.” Tłum. J. Bednarek. W Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska. Poznań.
 4. Brach-Czaina, J. 2003. ,,Dotknięcie świata.” W Błony umysłu. Warszawa.
 5. Brown, B. 2013. ,,Idea rzeczy i idee w rzeczach.” Tłum. Ł. Zaremba. Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej 1.
 6. Coole, D., S. Frost 2010. ,,Introducing New Materialisms.” W New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics, red. D. Coole, S. Frost. Durham–London.
 7. Cyranowicz, M., P. Kozioł, red. 2005. Gada!Zabić? Pa]n[tologia neolingwizmu. Warszawa.
 8. Domańska, E. 2008. ,,Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami.” Kultura Współczesna 3: 9–21.
 9. Domańska, E. 2010. ,,Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?” Teksty Drugie 1/2: 45–55.
 10. Domańska, E. 2012. ,,Metodologia praktyczna.” W Historia egzystencjalna. Warszawa.
 11. Dolphijn, R., I. van der Tuin 2012. ,,Interview with Rosi Braidotti.” W Dolphijn, R., I. van der Tuin New Materialism: Interviews and Cartographies. Ann Arbor.
 12. Dolphijn, R., I. van der Tuin 2012. ,,Introduction: What May I Hope for?” W Dolphijn, R., and I. van der Tuin New Materialism: Interviews and Cartographies. Ann Arbor.
 13. Dolphijn, R., I. van der Tuin 2012. New Materialism: Interviews and Cartographies. Ann Arbor.
 14. Gallop, J. 1988. Thinking Through the Body. New York.
 15. Głuch, W., red. 1999. Biologia: Słownik encyklopedyczny. Wrocław
 16. Herbert, Z. 1972. ,,Poeta wobec współczesności.” Odra 11.
 17. Irigaray, L. 2000. Ciało–w–ciało z matką. Tłum. A. Araszkiewicz. Kraków.
 18. Irigaray, L. 2001. To be Two. London–New York.
 19. Irigaray, L. 2002. The Way of Love. New York.
 20. Irigaray, L. 2008. Conversations with S. Pluháček and H. Bostic, J. Still, M. Stone, A. Wheeler, G. Howie, M.R. Miles and L.M. Harrington, H.A. Fielding, E. Grosz, M. Worton, B. H. Midttun. London–New York.
 21. Kirby, V. 2008. ,,Natural Conversations: Or, what if Culture was Really Nature all along?” W Material Feminisms, red. S. Alaimo, S. Hekman. Bloomington.
 22. Kłosińska, K. 1999. ,,Sygnatura kobieca: Rozdarcie, blizna.” W Ciało, pożądanie, ubranie: O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej. Kraków.
 23. Matuszewski, R. 1965. ,,Moraliści, słowiarze i mitotwórcy.” W Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 3: Literatura Polski Ludowej, red. A. Brodzka, Z. Żabicki. Warszawa.
 24. Mueller, J. 2003. Somnambóle fantomowe. Kraków.
 25. Mueller, J. 2007. Zagniazdowniki/Gniazdowniki. Kraków.
 26. Mueller, J. 2010. Wylinki. Wrocław.
 27. Nancy, J.L. 2002. Corpus. Tłum. M. Kwietniewska. Gdańsk.
 28. Nancy, J.L. 2003. ,,A Finite Thinking.” W A Finite Thinking, red. S. Sparks. California.
 29. Nycz, R. 2013. ,,W stronę humanistyki innowacyjnej: Tekst jako laboratorium.” Teksty Drugie 1/2.
 30. Sullivan, S. 2001. Living Across and Through Skins. Bloomington.
 31. van der Tuin, I. 2011. ,,The New Materialist ‘Always Already’: On an A-Human Humanities.” NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research 4.