„Nie ma nic lepszego niż teoria.” Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman)

Main Article Content

Małgorzata Myk

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest praktykom teoretycznym trzechczołowych autorek nurtu amerykańskiej twórczości eksperymentalnejkojarzonych z kręgiem poetówL=A=N=G=U=A=G=E: Lyn Hejinian, Leslie Scalapinoi Carla Harryman. Odegrały one fundamentalną rolęw ukształtowaniu ciągle otwartej i toczącej się debatykrytyczno-teoretyczno-literackiej dotyczącej statusu formalnieradykalnej literatury tworzonej przez kobiety zaangażowanejw kwestie epistemologii feministycznej. Praktyka ta, skupiającasię na procesach i mechanizmach dyskursu, nie ograniczasię do wymiaru poetyckiego i artystycznego, lecz zakłada,że twórczość poetycka jest społecznie zaangażowaną „strategiąinterwencji” (Harryman), a jako taka funkcjonuje jakoskoncentrowana na języku epistemologia feministyczna. Hejinian, Scalapino i Harryman stworzyły imponujący dorobek literacko-teoretyczny, na który składają się gatunkowozłożone teksty hybrydyczne mocno osadzone we współczesnych dyskursach feministycznych,  kupiające się na problematyce produkcji wiedzy, znaczenia, tożsamości, płci i seksualności, ukrytych mechanizmów ideologicznych tradycyjnie pojmowanego utworu narracyjnego, a także imperatywu przekraczenia tych mechanizmów. Artykuł jest próbą umiejscowienia ich twórczości w szerszym kontekście współczesnej myśli feministycznej począwszy od écriture féminine, poprzez krytykę polityki tożsamościowej Judith Butler oraz Denise Riley, po  horyzont posthumanistyczny cyborgicznego pisarstwa Donny Haraway.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Myk, M. (2013). „Nie ma nic lepszego niż teoria.” Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman). Praktyka Teoretyczna, 10(4), 161-182. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.8
Dział
LEKTURY
Biogram autora

Małgorzata Myk

Małgorzata Myk – adiunktka w Zakładzie Literatury AmerykańskiejUniwersytetu Łódzkiego. Studiowała literaturę amerykańską na UŁ orazliteraturę i gender studies na Wydziale Języka Angielskiego Universityof Maine (Orono, Maine, USA). Współpracowała z National PoetryFoundation (Maine University) jako asystentka redaktora naczelnegopisma naukowego Paideuma: Studies in British and American ModernistPoetry. Jej zainteresowania badawcze obejmują eksperymentalne pisarstwokobiet w USA (głównie autorki kojarzone z twórczością Languagei post-Language) i Kanadzie, filozofię feministyczną, gender studies,affect studies, utopian studies, posthumanizm oraz animal studies, a takżenajnowszą sztukę amerykańską tworzoną przez kobiety. Publikowaław Polsce i USA, między innymi o twórczości Virginii Woolf, NicoleBrossard, Joanny Russ, Carli Harryman, Lyn Hejinian, Carole Maso,Thalii Field, Italo Calvino, a także przedstawieniach kobiet w filmachIngmara Bergmana. Nakładem wydawnictwa Cambridge Scholarsukazała się książka pod jej redakcją (wspólnie z Kacprem Bartczakiem,UŁ), p.t.: Theory That Matters: What Practice After Theory (2013).

Bibliografia

 1. Bean, H.R. 2009. ,,Carla Harryman's Non/Representation and the Ethics of Dispersive Performance.” Postmodern Culture 201
 2. Billitteri, C. 2004. ,,The Necessary Experience of Error.” How 2 3.
 3. Billitteri, C. 2006. ,,The Passion of Becoming an Object.” Paideuma 351/2.
 4. Fraser, K. 2000. Translating the Unspeakable: Poetry and the Innovative Necessity. United States.
 5. Frost, E. A. 2003. The Feminist Avant-garde in American Poetry. Iowa City.
 6. Frost, E.A. Cynthia Hogue, red. 2006. Innovative Women Poets: An Anthology of Contemporary Poetry and Interviews. Iowa City.
 7. Frost, E.A. 2006. ,,Interview with Leslie Scalapino.” W Innovative Women Poets: An Anthology of Contemporary Poetry and Interviews, red. E.A. Frost, C. Hogue. Iowa City.
 8. Haraway, D. 1991. ,,A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century.” W Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York.
 9. Harryman, C. 1989. Animal Instincts: Prose, Plays, Essays. Berkeley.
 10. Harryman, C. 1989. ,,There is Nothing Better Than a Theory.” W Animal Instincts: Prose, Plays, Essays. Berkeley.
 11. Harryman, C. 1995. There Never Was a Rose Without a Thorn. San Francisco.
 12. Harryman, C. 1999. ,,Women’s Writing: Hybrid Thoughts on Contingent Hierarchies and Reception.” How 2 2.
 13. Harryman, C. 2004. ,,How I Wrote Gardener of Stars.” W Biting the Error: Writers Explore Narrative, red. R. Gluck, G. Scott, M. Adams. Toronto.
 14. Harryman, C. 2011. ,,Introduction: Non/narrative.” JNT: Journal of Narrative Theory 411.
 15. Hejinian, L. 1994. ,,List do Petera Middletona, 2 lutego 1994.” W Lyn Hejinian Papers. Mandeville, Special Collections Library.
 16. Hejinian, L. 2000. The Language of Inquiry. Berkeley.
 17. Hinton, L. C. Hogue red. 2001. We Who Love to be Astonished:Experimental Women’s Writing and Performance Poetics. Tuscaloosa.
 18. Hinton, L. 2005. ,,To Write Within Situations of Contradiction: An Introduction to the Cross-Genre Writings of Carla Harryman.” Postmodern Culture 161.
 19. Hollier, D. 1992. Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. Cambridge.
 20. Retallack, J. 1994. ,,RE:THINKING:LITERARY:FEMINISM: three essays onto shaky grounds.” W Feminist Measures: Soundings in Poetry and Theory, red. L. Keller, Ch. Miller. Ann Arbor.
 21. Riley, D. 2000. The Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony. Stanford.
 22. Scalapino, L. 1999. The Public World/Syntactically Impermanence. Hanover–London.
 23. Sloane, M. A., red. 1998. Moving Borders: Three Decades of Innovative Writing By Women. New Brunswick, NJ.
 24. O’Sullivan, M., red. 1996. Out of Everywhere: Linguistically Innovative Poetry by Women in North America & the UK. London-Saxmundham.
 25. Simpson, M. 2000. Poetic Epistemologies: Gender and Knowing in Women’s Language-oriented Writing. New York.
 26. Vickery, A. 2000. Leaving Lines of Gender: A Feminist Genealogy of Language Writing. Hanover –London, NH.
 27. Wolfe, C. 2010. What is Posthumanism? Minneapolis.