Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja

Main Article Content

Michał Pospiszyl

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pospiszyl, M. (2013). Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja. Praktyka Teoretyczna, 10(4), 205-215. https://doi.org/10.14746/prt.2013.4.10
Dział
RECENZJE I POLEMIKI
Biogram autora

Michał Pospiszyl

Michał Pospiszyl – filozof, kulturoznawca. Doktorant Instytutu FilozofiiUW, gdzie pisze pracę o materialistycznej historii czasu, którą badaza pomocą narzędzi współczesnych teorii marksistowskich. Autor kilkunastuartykułów naukowych drukowanych w „Kwartalniku Filozoficznym”,„Kulturze Współczesnej”, „Praktyce Teoretycznej” czy publikacjachWydawnictwa Krytyki Politycznej oraz Ha!artu. Członek redakcji „PraktykiTeoretycznej”. Zajmuje się przede wszystkim marksizmem, filozofiąkultury, materialistyczną historią pojęć i teoriami zależności.