Komunizm kosmiczny

Main Article Content

Bartosz Wójcik

Abstrakt

Komunizm kosmiczny

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wójcik, B. (2021). Komunizm kosmiczny . Praktyka Teoretyczna, 41(3), 7-15. https://doi.org/10.14746/prt.2021.3.1
Dział
WSTĘP

Bibliografia

 1. Bloch, Ernst. 1985. Das Prinzip Hoffnung – 3 Bände. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 2. Bogdanov, Alexander. 1984. Red Star: The First Bolshevik Utopia, red. Loren R. Graham i Richard Stites. Tłum. Charles Rouge. Bloomington-Indianopolis: Indiana University Press.
 3. Chehonadskih, Maria. 2017. Soviet Epistemologies and the Materialist Ontology of Poor Life: Andrei Platonov, Alexander Bogdanov and Lev Vygotsky. (PhD thesis). Kingston: London. https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/38850/.
 4. Figes, Orlando. 2011. Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej. Tłum. Władysław Jeżewski. Warszawa: Wydawnictwo Magnum.
 5. Fiodorow, Nikołaj. 2012. Filozofia wspólnego czynu. Tłum. Cezary Wodziński i Michał Milczarek, wstęp Michał Milczarek. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 6. Goethe, Johann Wolfgang. 2019. Faust. Tragedii część pierwsza i druga. Tłum. i posłowie Andrzej Lam. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 7. Gramsci, Antonio. 1991. Zeszyty filozoficzne, red. i wstęp Sław Krzemień-Ojak. Tłum. Barbara Sieroszewska i Joanna Szymanowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Iljenkow, Ewald. 2021. „Kosmologia ducha. Próba stworzenia ogólnego zarysu obiektywnej roli myślącej materii w systemie światowych interakcji (filozoficzno-poetycka fantasmagoria, wsparta na zasadach materializmu dialektycznego).” Tłum. Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna 41(3): 19–48. https://doi.org/110.14746/prt.2021.3.2.
 9. Jameson, Fredric. 2016. “An American Utopia.” W An American Utopia Dual Power and the Universal Army, red. Slavoj Žižek, 1–96. London – New York: Verso.
 10. Lenin, Włodzimierz. 1955. „VIII Ogólnorosyjski Zjazd Rad.” W Dzieła, T. 31. Warszawa: Książka i Wiedza.
 11. Marks, Karol. 1960. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. Tłum. Konstanty Jażdżewski i Tadeusz Zabłudowski. W Marks, Karol, i Fryderyk Engels. Dzieła, T.1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 12. Pomorski, Adam. 1996. Duchowy proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa: Wydawnictwo „Open”.
 13. Sites, Richard. 1989. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press.
 14. Trotsky, Leon. 2007. Literature and Revolution. Tłum. Rose Strunsky. https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/lit_revo/.
 15. Wark, McKenzie. 2015. Molecular Red: Theory for the Anthropocene. London – New York: Verso.
 16. Žižek, Slavoj. 2018. “Evald Ilyenkov’s Cosmology: The Point of Madness of Dialectical Materialism.” The Philosophical Salon 10 (Dec). https://thephilosophicalsalon.com/evald-ilyenkovs-cosmology-the-point-of-madness-of-dialectical-materialism/.
 17. Žižek, Slavoj. 2021. Hegel i mózg podłączony. Tłum. Maciej Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.