Kosmologia ducha. Próba stworzenia ogólnego zarysu obiektywnej roli myślącej materii w systemie światowych interakcji (filozoficzno-poetycka fantasmagoria, wsparta na zasadach materializmu dialektycznego). Tłum. Krystian Szadkowski

Main Article Content

Evald Ilyenkov

Abstrakt

Kosmologia ducha została napisana przez Ewalda Iljenkowa w latach pięćdziesiątych, ale opublikowana zostało dopiero po śmierci autora pod koniec lat osiemdziesiątych, ponieważ była tekstem zbyt heretyckim, aby mógł się ukazać za życia filozofa. Heretyckim nie z powodu jego „dysydenckiego” charakteru czy krytycyzmu wobec Związku Radzickiego, lecz z powodu jego niezwykle spekulatywnej i hipotetycznej natury. Iljenkow odwołując się do fizycznej idei „śmierci cieplnej wszechświata” oraz do nieszablonowego zestawienia Heglowskiej dialektyki z pojęciem atrybutu u Spinozy stwierdza, że myśl stanowi konieczny atrybut materii, ponieważ zdolna jest powstrzymać entropię zmierzającą do ostatecznego upadku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ilyenkov, E. (2021). Kosmologia ducha. Próba stworzenia ogólnego zarysu obiektywnej roli myślącej materii w systemie światowych interakcji (filozoficzno-poetycka fantasmagoria, wsparta na zasadach materializmu dialektycznego). Tłum. Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna, 41(3), 19-48. https://doi.org/10.14746/prt.2021.3.2
Dział
KOSMICZNE SPEKULACJE
Biogram autora

Evald Ilyenkov

Ewald Iljenkow (1924-1979) – jeden z najważniejszych radzieckich filozofów powojennych, przedstawiciel nieortodoksyjnego materializmu dialektycznego. Związany z Wydziałem Filozoficznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące między innymi: studia nad Kapitałem Marksa, logikę dialektyczną i koncepcję „ideału” oraz psychologiczną „teorię czynności”. W swoich pracach nawiązywał do tradycji filozoficznej Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Kanta, Hegla oraz Marksa. W języku polskim ukazała się tylko jedna książka Iljenkowa, Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii (Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978).

Bibliografia

  1. Engels, Fryderyk. 1972. „Dialektyka przyrody.” W Marks, Karol, i Fryderyk Engels, Dzieła, t. 20. Warszawa: Książka i Wiedza.