Uziemienie. Filozoficzne marginalia do The Stack i O antropolizie Benjamina Brattona

Main Article Content

Jakub Wolak

Abstrakt

Tekst stanowi komentarz do publikowanego przekładu tekstu O antropolizie autorstwa Benjamina Brattona, kalifornijskiego teoretyka dizajnu i twórcy nowego modelu geografii politycznej. W związku z tym, że Bratton nie był dotychczas tłumaczony na język polski, podejmuję się krótkiego przedstawienia jego postaci i dokonań, koncentrując się przede wszystkim na książce The Stack: On Software and Sovereignty (2016). Krytycznie omawiając koncepcję Stosu (ang. The Stack), która w zamierzeniu autora ma zrewolucjonizować myślenie o władzy i suwerenności, przedstawiam miejsce Brattona w najnowszej historii intelektualnej, założenia teoretyczne leżące u zrębów jego myśli, a także identyfikuję jego inspiracje. Następnie omawiam tekst O antropolizie, pokazując, w jaki sposób pojęcie antropolizy rozwiązuje niektóre trudności wynikające z lektury The Stack.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolak, J. (2021). Uziemienie. Filozoficzne marginalia do The Stack i O antropolizie Benjamina Brattona. Praktyka Teoretyczna, 41(3), 169-190. https://doi.org/10.14746/prt.2021.3.9
Dział
PLANETARNA GEOGRAFIA
Biogram autora

Jakub Wolak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Jakub Wolak – doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kierownik projektu badawczego „Idea Apocalyptica seu Apocalypsis Stanislai Orichovii, czyli eschatologiczno-polityczny apokryf przypisywany Stanisławowi Orzechowskiemu. Edycja, przekład, interpretacja”. Student Wydziału Filologicznego UWr. Redaktor, tłumacz. Przełożył m.in. I księgę O misteriach egipskich Jamblicha z Chalkis (wspólnie z A. Ładzińskim). Członek redakcji rocznika Kronos Philosophical Journal.

Bibliografia

 1. Barbrook, Richard, and Andy Cameron. 1996. “The Californian Ideology.” Science as Culture 6(1): 44–72.
 2. Bergson, Henri. 2007. Dwa źródła moralności i religii. Tłum. Piotr Kostyło i Krzysztof Skorulski. Kraków: Homini.
 3. Bergson, Henri. 1988. Pamięć i życie. Tłum. Anita Szczepańska. Warszawa: Pax.
 4. Bińczyk, Ewa. 2018. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: PWN.
 5. Bratton, Benjamin H. 2015. Dispute Plan to Prevent Future Luxury Constitution. Berlin: Sternberg Press.
 6. Bratton, Benjamin H. 2016. The Stack: On Software and Sovereignty. Cambridge–London: MIT Press.
 7. Bratton, Benjamin H. 2021. “O antropolizie.” Tłum. Jakub Wolak. Praktyka Teoretyczna 41(3): 159–168. https://doi.org/10.14746/prt.2021.3.8.
 8. CCRU. 2015. Writings 1997–2003. Falmouth: Urbanomic.
 9. de Chardin, Teilhard. 1987. Moja wizja świata i inne pisma. Tłum. Mieczysław Tazbir. Warszawa: Pax.
 10. Fiodorow, Nikołaj. 2012. Filozofia wspólnego czynu. Tłum. Cezary Wodziński i Michał Milczarek. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 11. Gane, Nicholas, and Stephen Sale. 2007. “Interview with Friedrich Kittler and Mark Hansen.” Theory, Culture and Society 24: 323–329.
 12. Halteman, Matthew C. 2015. “Ontotheology.” W Routledge Encyclopedia of Philosophy, accessed September 7, 2021, https://philarchive.org/archive/HALO-3v1.
 13. Hadot, Pierre. 2003. Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Tłum. Piotr Domański. Warszawa: Aletheia.
 14. Hadot, Pierre. 2018. Czym jest filozofia starożytna? Tłum. Piotr Domański. Warszawa: Aletheia.
 15. Heidegger, Martin. 1999a. „Platona nauka o prawdzie.” Tłum. Seweryn Blandzi. W Znaki drogi. Warszawa: Aletheia.
 16. Heidegger, Martin. 1999b. „List o ‘humanizmie.’” Tłum. Józef Tischner. W Znaki drogi. Warszawa: Aletheia.
 17. Heidegger, Martin. 1999c. „Czym jest metafizyka? Wprowadzenie.” Tłum. Krzysztof Wolicki. W Znaki drogi. Warszawa: Aletheia.
 18. Hildebrand, Dietrich. 2012. Koń trojański w mieście Boga. Tłum. Jerzy Wocial. Warszawa: Fronda PL.
 19. Hoły-Łuczaj, Magdalena. 2018. Radykalny nonantropocentryzm: Martin Heidegger i ekologia głęboka. Warszawa–Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 20. Joler, Vladan, i Matteo Pasquinelli. 2021. Nooskop ujawniony – manifest. Sztuczna inteligencja jako narzędzie ekstraktywizmu wiedzy. Tłum. Kuba Kulesza, Cezary Stępkowski i Agnieszka Zgud. Dostęp 4 grudnia 2021, https://nooskop.mvu.pl/.
 21. Kissinger, Henry. 2016. Porządek światowy. Tłum. Maciej Antosiewicz. Wołowiec: Czarne.
 22. Krämer, Hans. 2015. „Niepisana nauka Platona.” Tłum. Światosław Florian Nowicki. Peitho. Examina Antiqua 1(6).
 23. Land, Nick. 2013. Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007. Falmouth – New York: Urbanomic – Sequence Press.
 24. Mackay, Robin, and Armen Avanessian. 2014. #Accelerate#: The Accelerationist Reader. Falmouth: Urbanomic.
 25. Milczarek, Michał. 2013. Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Nikołaja Fiodorowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 26. Negarestani, Reza. 2008. Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials. Melbourne: re:press.
 27. Pomorski, Adam. 1996. Duchowy proletariusz: przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open.
 28. Ratajczak, Mikołaj. 2015. „Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji.” Praktyka Teoretyczna 1(15): 57–94. https://doi.org/10.14746/prt.2015.1.2.
 29. Rosińska, Monika. 2020. Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacją a krytyką nowoczesności. Kraków: TAiWPN Universitas.
 30. Scannell, R. Joshua. 2018. Architectures of Managerial Triumphalism (Review of Benjamin Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty). https://www.boundary2.org/2018/11/r-joshua-scannell-architectures-of-managerial-triumphalism-review-of-benjamin-bratton-the-stack-on-software-and-sovereignty/.
 31. Schefer, Christina. 2001. Platons unsagbare Erfahrung. Ein anderer Zugang zu Platon. Basel: Schwabe.
 32. Schmitt, Carl. 2019. Nomos ziemi w prawie międzynarodowym ius publicum Europaeum. Tłum. Kinga Wudarska. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 33. Srnicek, Nick. 2017. Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press.
 34. Sitnicki, Ignacy. 2018. Metafilozofia kosmizmu i transhumanizmu. Warszawa: Semper.
 35. Terranova, Tiziana. 2014. “Red Stack Attack! Algorithms, Capital and the Automation of the Common” W #Accelerate#: The Accelerationist Reader, red. R. Mackay and A. Avanessian, 379–400. Falmouth: Urbanomic.
 36. Terranova, Tiziana. 2020. Atak czerwonego stosu. Algorytmy, kapitał i automatyzacja tego, co wspólne. Tłum. Maszynowe gromady w zintegrowanym globalnym kapitalizmie. http://www.maszynowegromady.pl/terranova.html.
 37. Teschke, Benno. 2009. The Myth of 1648: Class, Geopolitics, and the Making of Modern International Relations. London: Verso.
 38. Wark, MacKenzie. 2015. Molecular Red: Theory for the Anthropocene. London: Verso.
 39. Williams, Alex, and Nick Srnicek. 2014. “#Accelerate: Manifesto for an Accelerationist Politics.” W #Accelerate#: The Accelerationist Reader, red. R. Mackay and A. Avanessian, 347–362. Falmouth: Urbanomic.
 40. Williams, Alex, and Nick Srnicek. 2016. „#PRZYSPIESZ Manifest akceleracjonistycznej polityki.” Tłum. Piotr Płucienniczak. W Rozdzielczość Chleba. Nośnik #4: ZUS: 46–53. https://rozdzielchleb.pl/przyspiesz-manifest-akceleracjonistycznej-polityki/.
 41. Zenil, Hector, red. 2012. A Computable Universe: Understanding and Exploring Nature as Computation. New Jersey – London – Singapore – Beijing – Shanghai – Hong Kong – Taipei – Chennai: World Scientific.
 42. Zygmuntowski, Jan. 2020. Kapitalizm sieci. Warszawa: Rozruch.