Pressto.

Nagłowek strony

Who Needs Holocaust Studies? Writing Structurally, Reading Corporeally

Paweł Wolski

DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.2

Abstrakt


W artykule bronię tezy głoszącej, że nauka o Zagładzie jako dyscyplina wytwarza szczególne napięcie pomiędzy autorem tekstów należących do tej dziedziny (badaczem) i obiektem jego narracji (badań). To napięcie, w pewnym stopniu obecne także w innych dziedzinach humanistycznych pod postacią rewaloryzacji autobiografizmu, narracji somatycznych itp., w przypadku badań nad Zagładą pozostaje w ścisłym związku z zasadniczą modalnością-gatunkiem tego rodzaju pisarstwa – świadectwem – i jego paradoksalnym wymogiem narracyjnego umieszczenia się wewnątrz własnej narracji (obecność zaświadczająca) i pozostawania poza nią (zakładana zdolność narratora do spójnej i bezstronnej opowieści). Próbując udowodnić powszechność tego paradoksu w holocaustowych narracjach historiograficznych, literaturoznawczych i innych, dochodzę do wniosku, że staje się on quasi-gatunkowym wyznacznikiem tej dyscypliny, która opierając się na wspomnianym paradoksie (sygnalizowanym m.in. poprzez proliferację kategorii takich jak np. niewypowiadalność) dąży do ustanowienia własnego badawczego języka i własnej metodologii. Choć jest to często metodologia i terminologia zbieżna z powszechnie stosowanymi narzędziami badań historiograficznych, literaturoznawczych i innych, to w ramach omawianej dziedziny zyskuje ona status narzędzi osobnych, właściwych jedynie dziedzinie Holocaust studies.

Słowa kluczowe


badania nad Zagładą; teoria wiedzy; filozofia poznania; narracje somatyczne

Pełny tekst:

Bibliografia


Attridge, Derek. 2004. The Singularity of Literature. London: Routledge.

Bauman, Zygmunt. 2003. Razem Osobno. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Berger, Alan. 1982 “Academia and Holocaust”. Judaism 2.

Bernstein, Michael A. 1994 Foregone Conclusions: Against Apocalyptic History. Berkeley: University of California Press.

Culler, Jonathan D. 2007. The Literary in Theory. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Danto, Arthur C. 2001. The Body/body Problem: Selected Essays. Berkeley, Calif. Univ. of California Press.

Dawidowicz, Lucy S. The War against the Jews, 1933-1945. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1975.

Eaglestone, Robert. 2004. The Holocaust and the Postmodern. Oxford: Oxford University Press.

Eagleton, Terry. 2012. The Event of Literature. Yale University Press.

Engelking, Barbara. 1996. Czas Przestał Dla Mnie Istnieć: Analiza Doświadczania Czasu W Sytuacji Ostatecznej. Warszawa: Wydawn. IFiS PAN

Franklin, Ruth. 2011. A Thousand Darknesses: Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford: Oxford University Press.

Friedländer, Saul. 1992. Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution”. Cambridge: Harvard University Press.

Głowinìski, Michał. 2005. Stosowność i Forma: Jak Opowiadać O Zagładzie? Kraków: Universitas.

Głowiński, Henryk. 1986. Cztery typy fikcji narracyjnej. In: Sławinìski, Janusz. Teoretycznoliterackie Tematy i Problemy. Wroclaw: Zakład Narodowy im. Ossolinìskich, 1986.

Hoffman, Michael J. 1995 „Book Review: Foregone Conclusions: against Apocalyptic History.” Modern Fiction Studies 42.

Hungerford, Amy. 2003. The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification. Chicago: University of Chicago Press.

Lang, Berel. 1990. Act and Idea in the Nazi Genocide. Chicago: University of Chicago Press.

Lang, Berel. 1992. “The Representation of Limits” in Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution” edited by Saul Friedländer, Cambridge: Harvard University Press.

Lefkowitz, Lori H. 2001 “Inherited Holocaust Memory and the Ethics of Ventriloquism”, in Shaping Losses: Cultural Memory and the Holocaust, edited by Julia Epstein and Lori H. Lefkovitz, Urbana.

Nancy, Jean-Luc. 1991 The Inoperative Community. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Rosenfeld, Alvin H. 1980. A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature. Bloomington: Indiana University Press.

Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Shallcross, Bożena. 2011. The Holocaust Object in Polish and Polish-Jewish Culture. Bloomington: Indiana University Press.

Siedlecki, Janusz N., Borowski Tadeusz, Olszewski Krystyn. 1946. Byliśmy w Oświęcimiu. Oficyna Warszawska na obczyźnie

Siedlecki, Janusz N., Borowski Tadeusz, Olszewski Krystyn. 2000. We Were in Auschwitz. New York: Rain Publishers.

Simpson, David. 1995. The Academic Postmodern and the Rule of Literature: A Report on Half-knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

Sloterdijk, Peter. 2011. Bubbles: Microspherology. Los Angeles: Semiotext(e).

Struk, Janina. 2004. Photographing the Holocaust: Interpretations of the Evidence. London: I.B. Tauris.

Vice, Sue. 2000. Holocaust Fiction. London: Routledge.

Weissman, Gary. 2004 Fantasies of Witnessing: Postwar Efforts to Experience the Holocaust. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

White, Hayden. 1992.“Historical Emplotment and the Problem of Truth” in Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution” edited by Saul Friedländer, Cambridge: Harvard University Press.

Young, James. 1998. “Holocaust Documentary Fiction. Novelist As Eyewitness.” In: Young, James E. Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation. Bloomington u.a: Indiana Univ. Press.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 163 PDF (English) - 139

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016