Dyscyplina a reżym. O maszynach, które zniewalają/wyzwalają ciało

Main Article Content

Cezary Rudnicki

Abstrakt

Cel niniejszego artykułu jest dwojaki. Z jednej strony zamierzam wskazać, w którym miejscu leży punkt ciężkości Foucaultowskiego projektu wolnościowego, z drugiej – pragnę ów projekt uzasadnić na poziomie ontologicznym poprzez wprowadzenie „języka maszynowego” (wyraźnie zainspirowanego dwutomowym dziełem Capitalisme et schizophrénie Deleuze’a i Guattariego). W tym celu skonstruuje pewne mininarzędzie badawcze, za pomocą którego będę analizował różnicę pomiędzy dyscypliną a reżymem. Ponadto w zakończeniu wskażę kilka słabości propozycji autora Historii seksualności, które ujawniają się dzięki zaproponowanej przeze mnie perspektywie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicki, C. (2014). Dyscyplina a reżym. O maszynach, które zniewalają/wyzwalają ciało. Praktyka Teoretyczna, 11(1), 175-193. https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.8
Dział
VARIA
Biogram autora

Cezary Rudnicki, Instytut Filozofii UW Krakowskie Przedmieście 3 00-927 Warszawa

Cezary Rudnicki (1986) – nomada i poganin; redaktor i współzałożyciel Machiny Myśli – internetowego portalu popularyzującego filozofię; autor bloga o tematyce filozoficznej, który można znaleźć pod adresem: http://immanencja.blogspot.com; doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej UW, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą etyce Siebie; filozoficzny „systemowiec”, który nie cierpi specjalizacji – z tego powodu praktykuje naukowy „chaos”, czyli wielokierunkowe stawanie-się: aktualnie zajmuje się koncepcjami Nietzschego i poststrukturalizmem, które uzupełnia lekturą pism chrześcijańskich świętych i mistyków oraz współczesnych myślicieli włoskich i niemieckich.

Bibliografia

 1. Althusser, Louis. 2012. „O genezie.” Tłum. Mateusz Janik. Praktyka Teoretyczna 5. http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/10.Althusser.pdf
 2. Błesznowski, Bartłomiej. 2009. Batalia o człowieka: Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Deleuze, Gilles. 1997. Nietzsche i filozofia. Tłum. Bogdan Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 4. Foucault, Michel. 2012. Hermeneutyka podmiotu. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Foucault, Michel. 2010. Historia seksualności. Tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 6. Foucault, Michel. 2009. Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Tłum.
 7. Tadeusz Komendant, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 8. Foucault, Michel. 2011. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniuk. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 10. Kapusta, Andrzej. 2002. Filozofia ekstremalna: Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 11. Komendant, Tadeusz. 2010. „Testament Michela Foucaulta.” W Foucault, Michel, Historia seksualności. Tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 12. Littell, Jonathan. 2009. Suche i wilgotne: Krótka wyprawa na terytorium faszysty. Tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 13. Maiwald, Stefan i Gerd Mischler. 2003. Seksualność w cieniu swastyki: Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy. Tłum. Ryszard Wojnakowski. Warszawa: „Trio”.
 14. Mumford, Lewis. 2012. Mit maszyny. Tom 1. Tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Nietzsche, Friedrich. 2006. Ecce homo: Jak się staje – kim się jest. Tłum. Leopold Staff. Kraków: Zielona Sowa.
 16. Podniesiński, Michał. 2012. Prawda i władza: Myśl Michela Foucaulta w latach 1956–1977. Kraków: Universitas.
 17. Theweleit, Klaus. 2003. Male fantasies. Volume 2. Male bodies: Psychoanalyzing the white terror. Tłum. Erica Carter i Chris Turner, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 18. Theweleit, Klaus. 2009. „Posłowie.” Tłum. Elżbieta Kalinowska. W Littell, Jonathan, Suche i wilgotne. Krótka wyprawa na terytorium faszysty. Tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 19. White, Hayden. 2010. Poetyka pisarstwa historycznego. Red. Ewa Domańska i Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.
 20. Zbrzeźniak, Urszula. 2010. Michel Foucault: Ku historycznej ontologii nas samych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.