Wymazywanie mediacji. O Nadziei Pandory Brunona Latoura

Main Article Content

Tomasz Falkowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Falkowski, T. (2014). Wymazywanie mediacji. O Nadziei Pandory Brunona Latoura. Praktyka Teoretyczna, 11(1), 233-247. https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.11
Dział
RECENZJE I POLEMIKI
Biogram autora

Tomasz Falkowski, Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78 61-809 Poznań

Tomasz Falkowski – pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii IH UAM w Poznaniu. Studiował w Toruniu (UMK), a także Poznaniu (UAM) i Paryżu (Paris I, EHESS). Główne prace: Myśl i zdarzenie, Universitas, Kraków 2013. Zainteresowania badawcze: historia historiografii, historia nauki, współczesna humanistyka francuska.

Referencje

 1. Bachelard, Gaston. 2000. Filozofia która mówi nie. Esej o filozofii nowego ducha w nauce, tłum. J. Budzyk, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 2. Bachelard, Gaston, 1972 Le matérialisme rationnel, Paris: Les Presses universitaires de France.
 3. Bednarek, Joanna. 2013. „Ucieczka od banalności – zagrożenie dla myślenia?”. W Myślenie dziś, red. Mateusz Falkowski. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.
 4. Deleuze, Gilles, Parnet, Claire. 1977 Dialogues. Paris: Flammarion.
 5. Deleuze, Gilles. 2007. Negocjacje. 1972-1990, tłum. Michał Herer, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 6. Domańska, Ewa. 2004. „Miejsce Franka Ankersmita w narratywistycznej filozofii historii”, W Ankersmit, Frank. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. Ewa Domańska. Kraków: Universitas.
 7. Falkowski, Tomasz. 2013. Myśl i zdarzenie. Kraków: Universitas.
 8. Falkowski, Tomasz. 2013b. „Blaski i cienie reprezentacji historycznej”. W Rocznik Antropologii Historii 1, t. III: 101-118.
 9. Foucault, Michel. 2000. „Theatrum Philosophicum”. Tłum. D. Leszczyński i L. Rasiński. W Foucault, Michel. Filozofia-historia-polityka, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Herer, Michał. 2006. Gilles Deleuze. Struktury-maszyny-kreacje, Kraków: Universitas.
 11. Latour Bruno. 2008. „Ekologia to ślepa uliczka”, Dziennik, 29 listopada.
 12. Latour, Bruno. 2007 „Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym Profesorem”, tłum. zbiorowe, Teksty Drugie 1/2.
 13. Latour, Bruno. 2013. Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką. Tłum. zbiorowe, red. naukowa Krzysztof Abriszewski, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Pinhas, Richard. 2006. “Circulus vitiosus deus”. L’Arc/Inculte 43: 211-212.
 15. Serres, Michel, Latour, Bruno. 1995. Conversations on Science, Culture, and Time. Michigan: University of Michigan Press.
 16. Sojak, Radosław. 2004. Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako ogólna teoria społeczeństwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Sokal, Alan, Bricmont, Jean. 2004 Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Tłum. Piotr Amsterdamski. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2004.
 18. Žižek, Slavoj. 2004. Organs without Bodies. On Deleuze and Consequences, New York and London: Routledge.