Prekariat i dziewczyna. Fetyszyzm towarowy i emancypacja dziś

Main Article Content

Ewa Majewska

Abstrakt

Artykuł podejmuje feministyczną dyskusję z obficie ostatnio analizowaną kategorią prekariatu. Wskazując słabości koncepcji takich autorów i autorek, jak Kathi Weeks, Guy Standing, Jan Sowa czy Antonio Negri, staram się przywrócić kategorii prekariatu charakterystyczną dlań różnorodność. Jest ona, jak dowodzę, konieczna do tego, by emancypacyjne działania były w ogóle możliwe, by tytułowa „dziewczyna” nie funkcjonowała wyłącznie jako neoliberalna ikona konformistycznej konsumpcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Majewska, E. (2015). Prekariat i dziewczyna. Fetyszyzm towarowy i emancypacja dziś. Praktyka Teoretyczna, 15(1), 218-241. https://doi.org/10.14746/prt.2015.1.6
Dział
VARIA
Biogram autora

Ewa Majewska, ICI Berlin Christinenstraße 18-19, Haus 8 D-10119 Berlin

Ewa Majewska - filozofka feministyczna. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ w Krakowie oraz Instytucie Filozofii US. Uczestniczyła w projektach badawczych w UC Berkeley, Uniwersytecie w Orebro, IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin, gdzie nadal pracuje nad projektem “Chasing Europe, or on the Semi-Peripheral Publics”. Jest autorka dwóch monografii: Feminizm jako filozofia społeczna (2009) oraz Sztuka jako pozór? (2013), publikowała w: „Signs”, „e-flux”, „Nowej Krytyce” oraz innych czasopismach i antologiach.

Bibliografia

 1. Adkins, Lisa. 2015. „What can money do? Feminist theory in austere times”. Feminist Review 109: 31−48.
 2. Baumgardner, Jennifer i Amy Richards. 2010. Manifesta. Young Women, Feminism, and the Future. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 3. Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Braidotti, Rosi. 2009. Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie
 5. współczesnym. Tłum. Aleksandra Derra. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 6. Butler, Judith. 1993. Bodies that Matter. On the Discursive Limits of „sex”. New York: Routledge.
 7. Driscoll, Catherine. 2013. „The mystique of the young girl”. Feminist Theory 14(3): 285–294.
 8. Ehrenreich, Barbara. 2006. Za grosze pracować i (nie) przeżyć. Tłum. Barbara Gadomska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 9. Fantone, Laura. 2007. „Precarious changes: Gender and generational politics”. Feminist Review 87: 5–20.
 10. Federici, Silvia. 2013. „Niestabilne zatrudnienie. Perspektywa feministyczna”. Tłum. Mateusz Pietryka. Przegląd Anarchistyczny 11: 165−172.
 11. Giddens, Anthony. 2006. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Tłum. Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Graff, Agnieszka. 2014. Matka feministka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 13. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2012. Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Tłum. „Praktyka Teoretyczna”. Kraków: Korporacja Ha!art.
 14. Hennessy, Rosemary. 2013. „Bread and Roses in the Commons”. W Love. A Question for Feminism, red. Anna G. Jónasdóttir i Ann Ferguson. New York: Routledge.
 15. Hochschild, Ariel Russel. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Tłum. Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. hooks, bell. 2013. Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum. Tłum. E. Majewska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 17. Irigaray, Luce. 2011. Ta płeć (jedną) płcią nie będąca. Tłum. Sławomir Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Jónasdóttir, Anna G. 2011. „What kind of power is Love Power?” W Sexuality, Gender and Power, red. Anna G. Jónasdóttir, Valerie Bryson, Kathleen B. Jones. New York–London: Routledge.
 19. Kopciewicz, Lucyna. 2011. W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 20. Korolczuk, Elzbieta. 2014. „«The War on Gender» from a Transnational Perspective − Lessons for Feminist Strategising”. W Anti-Gender Movements on the Rise? Strategising for Gender Equality in Central and Eastern Europe, red. Heinrich Böll Foundation, vol. 38 of the Publication Series on Democracy. Berlin: Heinrich Böll Foundation.
 21. Kowalczyk, Izabela i Edyta Zierkiewicz (red.). 2003. W poszukiwaniu małej dziewczynki. Poznań: Wydawnictwo Konsola.
 22. Kowalik, Tadeusz. 2007. „Blaski i cienie transformacji ustrojowej”. W Futuryzm miast przemysłowych, red. Martin Kaltwasser, Ewa Majewska, Kuba Szreder. Kraków: Korporacja Ha!Art.
 23. Kulik, Zofia i Ewa Majewska. 2009. „System pionków” (wywiad). Tygodnik Powszechny, wrzesień.
 24. Laboria Cubonix. 2014. Xenofeminist Manifesto. Manuskrypt uzyskany od autorek.
 25. Lipton, Briony. 2015. „Gender and precarity: A response to Simon During”. Australian Humanities Review 58: 63−69.
 26. Lorey, Isabelle. 2015. „Autonomia i prekaryzacja. (Neo)liberalne uwikłania pracy i opieki”. Wystąpienie podczas konferencji „Former West” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (nieautoryzowana).
 27. Majewska, Ewa. 2011. „Potwory. Próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego”. Praktyka Teoretyczna 4: 103–112.
 28. Majewska, Ewa. 2015. „Between invisible labor and political participation. Women in the “Solidarność” Movement and in Today's Politics in Poland”. Baltic Worlds 1−2: 94−97.
 29. Munck, Ronaldo. 2013. „The Precariat: a view from the South”. Third World Quarterly 34(5): 747−762.
 30. Renold, Emma i Jessica Ringrose. 2013. „Feminisms re-figuring ‘sexualisation’, sexuality and ‘the girl’”. Feminist Theory 14(3): 247−254.
 31. Revel, Judith. 2003. „Devenir-femme de la politique”. Multitudes 2: 125−133.
 32. Spiegel. 2008. Sexism in Germany: Universities Rewarded for Hiring Women Professors, http://www.spiegel.de/international/germany/sexism-in-germany-universities-rewarded-for-hiring-women-professors-a-576238.html (dostęp: 21 12 2015).
 33. Sowa, Jan. 2010. „Prekariat – globalny proletariat w epoce pracy niematerialnej.” W Robotnicy opuszczają miejsca pracy, red. Joanna Sokołowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.
 34. Spivak, Gayatri Chakravorty. 2011. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?” Tłum. Ewa Majewska. Krytyka Polityczna 24–25: 193–239.
 35. Standing, Guy. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 36. Stenning, Alison. 2007. „Wypieranie stali. Myśląc o Nowej Hucie poza hutą.” W Futuryzm miast przemysłowych, red. Martin Kaltwasser, Ewa Majewska, Kuba Szreder. Kraków: Korporacja Ha!Art.
 37. Tiqqun. 1999. „Premiers materiaux pour une Theorie de la Jeune-Fille”. W: Tiqqun 1.
 38. Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Durham−London: Duke University Press.
 39. Young, Iris Marion. 1980. „Throwing like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment. Motility and Spatiality”. Human Studies 3: 137–156.