Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu

Main Article Content

Łukasz Moll

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę osadzenia najważniejszych prac Petera Linebaugha na tle współczesnych teorii tego, co wspólne (the common), w szczególności w zestawieniu z biopolitycznym paradygmatem Antonia Negriego i Michaela Hardta. Dorobek amerykańskiego historyka na gruncie polskim pozostaje mało znany, mimo że jego prace z zakresu historii społecznej, dziejów ruchu robotniczego, kolonialnego Atlantyku czy globalnych grodzeń (enclosures) mogą być inspirujące nie tylko dla historyków, ale i dla teorii społecznej. Linebaugh przyglądając się zaniedbywanym przez historyków losom grup zdominowanych w okresie formowania się kapitalizmu, wyprowadza nowe ujęcia pojęć takich jak klasa robotnicza, walka klasowa, commoning czy dobra wspólne (the commons) oraz kreśli ambitną, transnowoczesną genezę globalnego kapitalizmu. Artykuł wskazuje na użyteczność jego perspektywy badawczej w dobie kapitalizmu biopolitycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moll, Łukasz. (2015). Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 15(1), 245-264. https://doi.org/10.14746/prt.2015.1.7
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI
Biogram autora

Łukasz Moll, Instytut Filozofii UŚ ul. Bankowa 11 40-007 Katowice

Łukasz Moll - filozof, socjolog, politolog. Doktorant na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”. Zainteresowania naukowe: emancypacyjna myśl polityczna, dobra wspólne, studia miejskie.

Bibliografia

 1. Abu-Lughod, Janet L. 2012. Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350. Tłum. Arkadiusz Bugaj. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 2. Bauman, Zygmunt. 2011. Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo. Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 3. Barnes, Peter. 2006. Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 4. Benkler, Yochai. 2008. Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność. Tłum. Rafał Próchniak. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Benkler, Yochai. 2011. The Penguin and the Leviathan. How Cooperation Triumphs over Self-Interest. New York: Crown Business.
 6. Berlin, Isaiah. 1991. Dwie koncepcje wolności. Tłum. Daniel Grinberg. Warszawa: Res Publica.
 7. Buck-Morss, Susan. 2014. Hegel, Haiti i historia uniwersalna. Tłum. Katarzyna Bojarska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 8. Caffentzis, George. 2010. A Tale of Two Conferences: Globalization, the Crisis of Neoliberalism and Question of the Commons, http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2010/12/caffentzis_a-tale-of-two-conferences.pdf.
 9. Castells, Manuel. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Tłum. Olga Siara. Warszawa: PWN.
 10. de Angelis, Massimo. 2012. Grodzenia, dobra wspólne i „zewnętrze”. Tłum. Tomasz Leśniak. „Praktyka Teoretyczna” 6: 312-324.
 11. de Angelis, Massimo. 2010. On the Commons: A Public Interview with Massimo De Angelis and Stavros Stavrides. http://www.e-flux.com/journal/on-the-commons-a-public-interview-with-massimo-de-angelis-and-stavros-stavrides/.
 12. Dussel, Enrique. 2011. Politics of Liberation. A Critical World History. Trans. Thia Cooper. Norwich: SCM Press.
 13. Federici, Silvia. 2009. Caliban and the Witch. The Body and Primitive Accumulation. Autonomedia.
 14. Federici, Silvia. 2013. Feminizm i polityka dóbr wspólnych w erze akumulacji pierwotnej. Tłum. Marcin Marszałek. „Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego”. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/federici_feminizm_i_polityka_dobr_wspolnych.pdf.
 15. Foucault, Michel. 2000. Nietzsche, genealogia, historia. W Foucault, Michel. Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński. Warszawa: PWN.
 16. Hardt, Michael. 2010. Dobro wspólne a komunizm. Tłum. Krystian Szadkowski. „Praktyka Teoretyczna” 1: 145-158.
 17. Hardt, Michael; Negri, Antonio. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk. Warszawa: W.A.B.
 18. Hardt, Michael; Negri, Antonio. 2012a. Declaration. London: Argo-Navis.
 19. Hardt, Michael; Negri, Antonio. 2012b. Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Tłumaczenie: "Praktyka Teoretyczna" Kraków: Ha!art.
 20. Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Tłumaczenie: "Praktyka Teoretyczna". Warszawa: Bęc Zmiana.
 21. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1958. Wykłady z filozofii dziejów, tom II. Tłum. Janusz Grabowski, A. Landman. Warszawa: PWN.
 22. Hill, Christopher. 1985. “Radical Pirates?”. W Hill, Christopher. The Collected Essays of Christopher Hill. Brighton: Harvester Press.
 23. Hobsbawm, Eric J. 1959. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. New York: W W Norton.
 24. Hobsbawm, Eric J. 1985. Bandits. London: Penguin.
 25. James, C.L.R. 1989. The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution. New York: Vintage.
 26. Linebaugh, Peter. 2006. The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century. London: Verso.
 27. Linebaugh, Peter. 2008. The Magna Carta Manifesto. Liberties and Commons for All. Oakland: University of California Press.
 28. Linebaugh, Peter. 2014. Stop, Thief! The Commons, Enclosures and Resistance. Oakland: PM Press.
 29. Linebaugh, Peter; Rediker, Markus. 2012. The Many-Headed Hydra. The Hidden History of Revolutionary Atlantic. London: Verso.
 30. Losurdo, Domenico. 2014. Liberalism. A Counter-history. Trans. Gregory Elliott. London: Verso.
 31. Luksemburg, Róża. 2011. Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu. Tłum. Julian Maliniak, Zenona Kluza-Wołosiewicz, Jerzy Nowacki. Warszawa: Książka i Prasa.
 32. Keucheyan, Razmig. 2013. The Left Hemisphere. Mapping Critical Theory Today. Trans. Gregory Elliott. London: Verso.
 33. Kowalik, Tadeusz. 2012. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu. Warszawa: Książka i Prasa.
 34. Marks, Karol. 1949. Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. W Marks, Karol; Engels, Fryderyk. Dzieła wybrane, tom I. Warszawa: Książka i Wiedza.
 35. Marks, Karol. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom pierwszy. Księga I. Proces wytwarzania kapitału. Warszawa: Książka i Wiedza.
 36. Marks, Karol. 1976. Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trzeci: Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa. W Marks, Karol; Engels, Fryderyk. Dzieła. Tom 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 37. Marks, Karol. 2013. Kapitał 1.1 Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji. Tłum. Mikołaj Ratajczak. Warszawa: PWN.
 38. Martinez Andrade, Luis. 2012. Ameryka Łacińska. Religia bez odkupienia. Tłum. Zbigniew Marcin Kowalewski. Warszawa: Książka i Prasa.
 39. Marzec, Wiktor. 2012. Proletariacka biografia i dzielenie postrzegalnego. Rozmywanie granic klasowych w okresie Rewolucji. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” 41: 177-193.
 40. Mezzadra, Sandro. 2014. „Tak zwana akumulacja pierwotna”. W Libera Universita Metropolitana, Marks. Nowe perspektywy. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: PWN.
 41. Negri, Antonio; Revel, Judith. 2012. Dobro wspólne w rewolcie. Tłum. Krystian Szadkowski http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1963-judith-revel-antonio-negri-dobro-wspolne-w-rewolcie.html.
 42. Osterhammel Jürgen. 2013. Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Tłum. Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałążny, Adam Peszke, Katarzyna Śliwińska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 43. Ostrom, Elinor. 2013. Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 44. Rediker, Markus. 2014. Outlaws of the Atlantic. Sailors, Pirates and Motley Crews in the Age of Sail. London: Verso.
 45. Rowe, Jonathan. 2013. Our Common Wealth. The Hidden Economy That Makes Everything Else Work. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 46. Shiva, Vandana. 2013. Nasza pełna przemocy gospodarka krzywdzi kobiety. Tłum. Jan Skoczylas. http://zielonewiadomosci.pl/tematy/kultura/nasza-pelna-przemocy-gospodarka-krzywdzi-kobiety/.
 47. Sczaniecki, Michał. 2007. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: PWN.
 48. Thompson, Edward Palmer. 1966. History from below. „Times Literary Supplement”.
 49. Thompson, Edward Palmer. 1980. The Making of the English Working Class. London: Penguin.
 50. Wallerstein, Immanuel. 2007. Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy. Tłum. Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 51. Traverso, Enzo. 2014. Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku. Tłum. Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 52. Wolf, Eric R. 2009. Europa i ludy bez historii. Tłum. Wojciech Usakiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.