Does this poem work (for you)? Irony, possibility and work in Adrienne Rich’s and Franco Berardi’s critical thought

Main Article Content

Marta Koronkiewicz

Abstrakt

Puntem wyjścia szkicu jest proponowane przez Adrienne Rich rozumienie społecznej funkcji poezji. Zdaniem Rich najważniejszym zadaniem poezji jest dzisiaj nieustanne przypominanie o rzeczach, które, których moglibyśmy pragnąć (jako jednostki i jako społeczeństwo), o pragnieniach zapomnianych lub pogrzebanych. W swoim manifeście „Poetry and Commitment”, Rich pyta o sposoby, w jaki poezja wchodzi w interakcję z życiem, jak, przy pomocy wszystkich swoich formalnych i estetycznych mechanizmów, umożliwia nam wyobrażanie sobie innej codzienności. Autorka szkicu rekonstruuje punkt widzenia Rich i porównuje go z koncepcjami Franco „Bifo” Berardiego, z książki „Uprising. On poetry and finance”. Powołując się na przykłady z polskiej poezji ostatniej dekady, szkic stara się udzielić odpowiedzi na pytanie o pracę, która odbywa się w wierszu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koronkiewicz, M. (2014). Does this poem work (for you)? Irony, possibility and work in Adrienne Rich’s and Franco Berardi’s critical thought. Praktyka Teoretyczna, 11(1), 71-84. https://doi.org/10.14746/pt.2014.1.3
Dział
SOCJOLOGIA LITERATURY
Biogram autora

Marta Koronkiewicz, Instytut Filologii Polskiej pl. Nankiera 15 50-140 Wroclaw

Marta Koronkiewicz (1987) – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyczka literacka, zajmuje się najnowszą polską poezją, społecznymi i politycznymi kontekstami wiersza, antropologią literatury i badaniami nad codziennością.

Bibliografia

 1. Bartczak, Kacper. 2009. Świat nie scalony. Wrocław: Biuro Literackie.
 2. Bechdel, Alison. 2012. Are you my mother?, New York: Mariner Books.
 3. Berardi, Franco „Bifo”. 2012. The Uprising. On Poetry and Finance. Los Angeles: Semiotext(e).
 4. Góra, Konrad. 2008. Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem. Wrocław: Stowarzyszenie „Rita Baum”.
 5. Góra, Konrad. 2011. Pokój widzeń. Poznań: WBPiCAK.
 6. Gumbrecht, Hans Ulrich. 2012. Atmosphere, Mood, Stimmung. On a Hidden Potential of Literature. Trans. E. Butler. Stanford: Stanford University Press.
 7. Man, Paul de. 1996. Aesthetic Ideology. London-Minneapolis: University od Minnesota Press.
 8. Rich, Adrienne. 2001. Arts of the Possilble. Essays and Conversations. London-New York: W. W. Norton & Company.
 9. Rich, Adrienne. 1986. Blood, Bread and Poetry. Selected Prose 1979-1985. London-New York: W. W. Norton & Company.
 10. Rich, Adrienne. 1993. What is found there. Notebook on poetry and politics. London-New York: W. W. Norton & Company.
 11. Rich, Adrienne. 2007. Poetry and Commitment. An Essay. London-New York: W. W. Norton & Company.
 12. Rich, Adrienne. 2009. A Human Eye. Essays on Art and Society, 1997-2008, London-New York: W. W. Norton & Company.