Nie-dominacja jako niezależność socjoekonomiczna. Neorepublikańskie argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym
PDF

Słowa kluczowe

republikanizm
bezwarunkowy dochód podstawowy
nie-dominacja
Pettit
Van Parijs

Jak cytować

Marczewski, P. (2014). Nie-dominacja jako niezależność socjoekonomiczna. Neorepublikańskie argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 41–58. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.2

Abstrakt

Według Philipa Pettita „republikańskie państwo promujące wolność jako nie-dominację musi działać na rzecz niezależności socjoekonomicznej”. W artykule rozważono pytanie, czy wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego jest działaniem promującym wolność jako nie-dominację. Autor dowodzi, że to rozwiązanie może być umotywowane dwoma argumentami, zaproponowanymi przez Pettita jako republikańskie uzasadnienie zabezpieczenia przez państwo niezależności socjoekonomicznej: 1) pozwala państwu zabezpieczyć osoby zależne ekonomicznie i społecznie przed formami dominacji, którym byłyby poddane, gdyby nie wprowadzono gwarancji dochodu podstawowego i 2) zwiększa możliwość podejmowania nieskrępowanych, wolnych wyborów przez osoby zależne ekonomicznie i społecznie. Republikańskie uzasadnienie różni się znacząco od argumentów na rzecz powszechnego dochodu podstawowego, sformułowanych przez Philippe’a Van Parijsa na gruncie tak zwanego „rzeczywistego libertarianizmu”. Autor artykułu dowodzi, że uznając bezwarunkowy dochód podstawowy za zwiększenie nie-dominacji, a nie za zapewnienie jednostkom środków do realizacji swoich koncepcji dobrego życia, nie musimy finansować go jedynie z zysków powstających niezależnie od jednostkowych talentów i ograniczać jego wprowadzenia jedynie do krajów zamożnych.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.2
PDF

Bibliografia

Berlin, Isaiah. 2000. Dwie koncepcje wolności. W Berlin, Isaiah. Cztery eseje o wolności. Tłum. Daniel Grinberg, Dorota Lachowska i Jerzy Łoziński, Poznań: Zysk i S-ka.

Casassas, David. 2007. „Basic Income and the republican ideal: Rethinking material independence in contemporary societies.” Basic Income Studies 2.

Domenèch Antoni i Daniel Raventós. 2007. „Property and republican freedom: Institutional approach to Basic Income.” Basic Income Studies 2.

Pettit, Philip. 1997. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.

Pettit, Philip. 2007. „A republican right to Basic Income?” Basic Income Studies 2.

Pocock, John. 2002. Virtue, Commerce, and History. Cambridge: Cambridge University Press.

Raventós, Daniel. 2007. Basic Income: The Material Conditions of Freedom. Tłum. Julie Wark. London: Pluto Press.

Rawls, John. 2009. Teoria sprawiedliwości. Tłum. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skinner, Quentin. 1997. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Parijs, Philippe. 1991. „Why surfers should be fed: The liberal case for Unconditional Basic Income.” Philosophy & Public Affairs 2.

Van Parijs, Philippe. 1992. „Basic Income capitalism.” Ethics 3.