Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej
PDF

Słowa kluczowe

bezwarunkowy dochód podstawowy
degrowth
podatki ekologiczne
zielona polityka
zrównoważony rozwój

Jak cytować

Moll, Łukasz. (2014). Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 59–76. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.3

Abstrakt

Artykuł konfrontuje się z teoretycznymi próbami konstruktywnego rozwiązania dylematów, które pojawiają się na stykach debat o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym (BDP) oraz tych dotyczących wymogów racjonalizacji systemów gospodarczych z przyczyn ekologicznych. Zestawiając ze sobą obecne w tych debatach racje, tekst argumentuje za ekospołecznym ujęciem BDP, które – korzystając z innych narzędzi ekologii politycznej – jest jedną z najbardziej obiecujących perspektyw transformacji społeczeństwa w kierunku emancypacyjnym i zrównoważonym. Zarysowana perspektywa zmiany przedstawia się jako bardzo ambitna i gruntowna, ale zarazem pozwalająca na jednoczesne zmierzenie się z kluczowymi barierami tak dla implementacji BDP, jak i dla realnego uwzględnienia w rozwoju społecznym aspektu ekologicznego.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.3
PDF

Bibliografia

Achterberg, Wouter. 2002. „From sustainability to basic income.” W Planning Sustainability, red. Michael Kenny i James Meadowcroft. London–New York: Routledge.

Alier, Joan Martinez. 2013. „Herman Daly Festschrift: Socially sustainable economic degrowth.” http://www.eoearth.org/view/article/153488/.

Andersson, Jan Otto. 2009. „Basic income from an ecological perspective.” Basic Income Studies 2.

Andersson, Jan Otto. 2012. „Degrowth with basic income – the radical combination.” http://www.bien2012.org/sites/default/files/paper_237_en.pdf.

Battistoni, Alyssa. 2014. „Alive in the sunshine.” Jacobin 13.

Barragué, Borja. 2012. „Pigovian taxes, cap-and-trade system, or environmental adders?: A

green financial model for a Basic Income.” http://www.basicincome.org/bien/pdf/dublin08/3ciborjabarraguegreenfinancialmodelbi.doc

Boulanger, Paul Marie. 2009. „Basic income and sustainable consumption strategies.” Basic Income Studies 2.

Calder, Gideon. 2009. „Mobility, inclusion and the green case for basic income”. Basic Income Studies 2.

Christensen, Erik. 2008. A Discourse Analysis of the Danish Debate on Basic Income. Aalborg” Aalbotg Universitetsvorlag.

Clark, Brett, John Bellamy Foster i Richard York. 2011. „Kapitalizm i przekleństwo wydajności energetycznej.” Tłum. Mateusz Batelt. Nowy Obywatel 4.

Dalla Costa, Mariarosa. 2012. „Strajk generalny.” Tłum. Marcin Starnawski. Recykling Idei 13.

Del Re, Alisa. 2014. „Produkcja/reprodukcja”. W Marks: Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gorz, André. 1977. Fondements pour une morale. Paris: Galilée.

Gorz, André. 2012. Capitalism, socialism, ecology. Tłum. Chris Turner. London–New York: Verso.

Graeber, David. 2014. „Why Americas’ favorite anarchist thinks most American workers are slaves.” http://www.pbs.org/newshour/making-sense/why-americas-favorite-anarchist- thinks-most-american-workers-are-slaves/.

Federici, Silvia. 2012. „Walka przeciwko pracy domowej.” Tłum. Marcin Starnawski. Recykling Idei nr 13.

Friedman, Milton. 2002. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Foster, John Bellamy. 2010. „Degrow or die?” Red Pepper, listopad.

Fumagalli, Andrea i Stefano Lucarelli. 2014. „Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym.” Tłum. Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna 2.

Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. Adam Kołbaniuk, Sergiusz Ślusarski. Warszawa: W.A.B.

Harvey, David. 2008. Neoliberalizm: Historia katastrofy. Tłum. Jerzy Paweł Listwan. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Jackson, William. 1999. „Basic income and the right to work: A Keynesian approach”. Journal of Post-Keynesian Economics 4.

Klein, Naomi. 2013. „Kapitalizm kontra klimat.” Recykling Idei 15.

Kozek, Bartłomiej. 2012. „Wymiar społeczny Zielonego Nowego Ładu.” W Zielony Nowy Ład społeczny, red. Bartłomiej Kozek, Beata Maciejewska, Dariusz Szwed. Warszawa: Green European Foundation.

Liegey, Vincent. 2012. „Unconditional Autonomy Allowance (UAA): A tool for equity and dignity.” http://www.venezia2012.it/wp-content/uploads/2012/03/WS_25_FP_LIEGEY.pdf.

Murray, Charles. 2006. In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State. Washington: AEI Press.

Mylondo, Baptiste. 2012. „Can the basic income lead to economic degrowth?” http://www.bien2012.org/sites/default/files/paper_mylondo_en.pdf.

Paine, Thomas.1999. Agrarian Justice. http://www.grundskyld.dk/2-agrar.html.

Pinzani, Alessandro. 2010. „Minimal income as basic condition for autonomy.” Veritas 1.

Popkiewicz, Marcin. 2012. Świat na rozdrożu. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Rifkin, Jeremy. 2003. Koniec pracy: Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Tłum. Ewa Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Rodgers, Heather. 2013. Green Gone Wrong: Dispatches from the Front-Lines of Eco- Capitalism. London–New York: Verso.

Ryan, Anne B. 2012. „Equality of income security: Cultivating recovery with basic income.” http://www.feasta.org/wp-content/uploads/2012/12/Basic_Income.pdf.

Standing, Guy. 2014a. „How to combat inequalities produced by global capitalism.” http://www.social-europe.eu/2014/05/combat-inequalities-insecurities-produced-global- capitalism/.

Standing, Guy. 2014b. Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szadkowski, Krystian. 2014. „Postoperaistyczne lektury Marksowskiego »Fragmentu o maszynach« w świetle krytyki.” Praktyka Teoretyczna 3.

Vanderborght, Yannick. 2004. „Do trade unions form an obstacle to the introduction of a Basic Income?: Some lessons from an empirical study on five OECD countries.”

http://www.basicincome.org/bien/pdf/2004Vanderborght.pdf.

Van Parijs, Philippe. 1987. „Basic Income in a green economy: Why not and why.” http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/Basic_Income_in_a_Green_Econo my.pdf.

Van Parijs, Philippe. 1992. „Competing justifications of Basic Income.” W Arguing for Basic Income: Ethical Foundations of a Radical Reform, red. Philippe van Parijs. London–New York: Verso.

Van Parijs, Philippe. 2008. „Dochód podstawowy dla wszystkich.” Tłum. Ryszard Szarfenberg. Problemy polityki społecznej 11.

Van Parijs, Philippe. 2009. „Political ecology: From autonomous sphere to Basic Income”. Basic Income Studies 2.

Virno, Paolo. 2014. „Kooperacja.” W Marks: Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wright, Erik Olin. 2005. „Basic income as a socialist project.” Rutgers Journal of Law & Urban Policy 1.