Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym

Main Article Content

Andrea Fumagalli
Stefano Lucarelli

Abstrakt

W niniejszym artykule dochód podstawowy (DP) nie będzie rozważany jako środek podnoszenia standardów życia czy społecznego dobrostanu. Zostanie raczej zaprezentowany jako niezbędna strukturalna polityka zmierzająca do osiągania zdrowszego i bardziej sprawiedliwego kompromisu między kapitałem a pracą. Przyjmując podejście francuskiej szkoły regulacji, utrzymujemy, że taki kompromis oparty jest na redystrybucji wzrostów wydajności. Opisywanie dynamiki wydajności pozwala na lepsze zrozumienie głównych cech rozwoju współczesnego kapitalizmu. Rozwijając naszą argumentację, koncentrujemy się na transformacji społeczno-gospodarczej, która w obrębie krajów Zachodu wykroczyła poza paradygmat fordystyczny i proponujemy, aby ten nowy system gospodarczy nazywać „kapitalizmem kognitywnym”. Twierdzimy również, że DP może być postrzegany jako realizowalny element polityki gospodarczej zdolny do przeciwstawienia się niestabilności stworzonej przez obecne formy akumulacji, gdyż jest on w stanie zwiększyć wydajność poprzez procesy sieciowe i procesy uczenia się.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fumagalli, A., & Lucarelli, S. (2014). Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 79-104. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.4
Dział
DOCHÓD PODSTAWOWY A KAPITALIZM KOGNITYWNY
Biogramy autorów

Andrea Fumagalli, Andrea Fumagalli Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Università degli Studi di Pavia Via S. Felice 5 – 27100 Pavia

Andrea Fumagalli (1959) – profesor ekonomii na Uniwersytecie w Pawii. Jego aktywność badawcza dotyczy dystrybucji dochodu (szczególnie propozycji dochodu podstawowego), niepewności pracy najemnej oraz przekształceń współczesnego kapitalizmu. Jest wiceprezydentem BIN-Italia (Basic Income Network) i członkiem komitetu wykonawczego BIEN (Basic Income Earth Network). Jest również aktywnym uczestnikiem sieci UniNomade. Opublikował m.in.: Lavoro, Nuovo e vecchio sfruttamento, red. Punto Rosso, Milano, 2006; Bioeconomia e capitalismo cognitivo, Rome: Carocci, 2007; Crisis in the Global Economy. Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios (z Sandro Mezzadra), MA, USA: MIT Press, 2010; Cognitive Capitalism and its Reflections in South-Eastern Europe, London: Peter Lang Publishing, 2010 (z Vladimirem Cvijanovićem i Carlo Vercellone).

Stefano Lucarelli, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi via dei Caniana 2 24127 Bergamo stanza 211

Stefano Lucarelli (1975) – profesor ekonomii politycznej na wydziale Zarządzania, Ekonomii i Metod Ilościowych na Uniwersytecie w Bergamo. Publikował w „European Journal of Economic and Social Systems”, „International Journal of Political Economy”, „Review of Social Economy” oraz antologiach wydanych przez Routledge, Edward Elgar, Peter Lang, Semiotext(e).

Bibliografia

 1. Aglietta, Michel. 1979. A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience. London: NLB. Aglietta, Michel. 1997. Postface a`la reedition de Regulation et crise du capitalisme. Paris: Edition Odile Jacob.
 2. Atkinson, Anthony B. 1995a. Incomes and the Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Atkinson, Anthony B. 1995b. Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal. Oxford: Clarendon Press.
 4. Atkinson, Anthony B. i Gunnar V. Morgensen (red.).1993. Welfare and Work Incentives: A North European Perspective. Oxford: Clarendon Press.
 5. Boyer, Robert. 2004a. Theorie de la Regulation: 1. Les fondamentaux. Paris: La Decouverte.
 6. Boyer, Robert. 2004b. The Future of Economic Growth. Northampton, MA: Edward Elgar.
 7. Bowles, Samuel. 1992. „Is income security possible in a capitalistic society?: An agency- theoretic analysis of an Unconditional Income Grant.” European Journal of Political Economy 4.
 8. Delors, Jacques. 1993. „Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 21st Century.” Bulletin of the European Communities. http://europa.eu/documentation/official-docs/white- papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf
 9. Dosi, Giovanni. 1988. „Sources, procedures, and microeconomics effects of innovation.” Journal of Economic Literature 3.
 10. Friedman, Milton. 1968. „The case for the negative income tax: A view from the Right.” W Issues of American Public Policy, red. John H. Bunzel. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall..
 11. Fumagalli, Andrea. 1995. Moneta e tecnologia: Le istituzioni instabili dell’economia capitalistica. Milan: Franco Angeli.
 12. Fumagalli, Andrea. 2000. Ten Propositions on Basic Income, Basic Income in a Flexible Accumulation System. BIEN Congress, Berlin. http://www.basicincome.org/bien/pdf/2000Fumagalli.pdf
 13. Fumagalli, Andrea. 2005. „Bioeconomics, labor flexibility and cognitive work: Why not Basic Income?” W Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, red. Guy Standing. London: Anthem Press.
 14. Gorz, André. 1997. Miseres du Present, Richesse du Possible. Paris: Galilee.
 15. Groot, Loek F.M. 1999. Basic Income and Unemployment. Amsterdam: Netherlands School for Social and Economic Policy Research.
 16. Jespersen, Jesper. 2005. Introduction to Macroeconomic Theory. Copenhagen: Jurist-og Okonomforbundets Forlag.
 17. Kaldor, Nicholas. 1966. Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom: An Inaugural Lecture. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Kaldor, Nicholas. 1975. „Growth and Verdoorn law: A comment on Mr Rowthorn’s article.” Economic Journal 340.
 19. Kesenne, Stefan. 1993. The Unemployment Impact of a Basic Income. Report 93/286. Antwerp: Studiecentrum voor Economik en Soziaal Onderzoek, Universitaire Faculteten Sint-Ignatius.
 20. Keynes, John M. 2011. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Tłum. Michał Kalecki i Stanisław Rączkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Lipietz, Alain. 1986. „Behind the crisis, the exhaustion of a regime of accumulation. A Regulation »School« perspective on some French empirical works.” Review of Radical Political Economics 1–2.
 22. Lucarelli, Stefano i Jacopo Mazza. 2006. „Crisi del welfare, Reddito di esistenza ed eutanasia del rentier cognitivo.” W Capitalismo cognitivo, red. Carlo Vercellone. Rome: Manifestolibri.
 23. Malerba, Franco i Luigi Orsenigo. 2000. „Knowledge, innovative activities and industrial evolution.” Industrial and Corporate Change 2.
 24. Marangos, John. 2006. „Basic Income Guarantee versus Basic Livable Income Guarantee: A historical perspective.” Paper presented at the Annual Meeting of Allied Social Science Associations (ASSA), Boston, MA, 6 January 2006.
 25. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Zygmunt J. Wyrozembski, Warszawa: PWN.
 26. Mouhoud El, Mouhoub. 2006. „Divisione internazionale del lavoro ed economia della conoscenza.” W Capitalismo cognitivo, red. Carlo Vercellone. Rome: Manifestolibri.
 27. Moulier-Boutang, Yann. 2003. „Capitalism cognitif et nouvelles formes de codification du Rapport Salarial.” W Sommes-nous sortis du capitalisme industriel?, red. Carlo Vercellone. Paris: La Dispute.
 28. Negri, Antonio. 1979. Marx oltre Marx: Quaderno di Lavoro sui Grundrisse. Milano: Feltrinelli.
 29. Nelson, Richard R. i Paul M. Romer. (1998) „Sciences, economic growth and public policy.” W The Economic Impact of Knowledge, red. Dale Neef, Anthony Siesfeld i Jacqueline Cefola. Boston, MA: Butterworth/Heinemann.
 30. Panzieri, Raniero. 1964. „Plusvalore e Pianificazione.” Quaderni Rossi 4.
 31. [Praca zbiorowa]. 1997. La Democrazia del Reddito Universale. Roma: Manifestolibri.
 32. Serati, Massimiliano. 2001. „Reddito di cittadinanza: Un’opportunita` o una trappola insidiosa per l’Occupazione? Una verifica empirica per il caso italiano.” W Politiche pubbliche per il lavoro, red. Giorgio Lunghini, Francesco Silva i Renata Targetti-Lenti. Bologna: Il Mulino.
 33. Supiot, Alain. 1998. „Transformation of labour and labour law in Europe (Supiot Report).” http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/docs/supiotreport_en.pdf
 34. Tronti, Mario. 1971. Operai e Capitale. Torino: Einaudi.
 35. Van der Linden, Bruno. 1987. „Basic Income and unemployment in a unionised economy.” Ires Working Paper no. 9714. Louvain, Belgium: Universite´ de Louvain.
 36. Van Parijs, Philippe. 1992. Arguing for Basic Income. London: Verso.
 37. Van Parijs, Philippe. 1996. Real Freedom For All: What (If Anything) Can Justify Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
 38. Van Parijs, Philippe. 2000. „Basic Income for all.” W What’s Wrong with a Free Lunch?, red. Philippe Van Parijs, Joshua Cohen i Joel Rogers. Boston, MA: Beacon Press Book.
 39. Van Parijs, Philippe. 2004. „Basic Income: A simple and powerful idea for the 21st century.”
 40. Politics & Society 1.
 41. Vercellone, Carlo (red.). 2003. Sommes-nous sorti du capitalisme industrielle? Paris: La
 42. Dispute.
 43. Vercellone, Carlo, 2006. „Il Ruolo della conoscenza nella dinamica di lungo periodo del capitalismo: L’ipotesi del capitalismo cognitivo.” W Capitalismo cognitivo, red. Carlo Vercellone. Rome: Manifestolibri.
 44. Verdoorn, Petrus J. 1949. „Fattori che regolano lo sviluppo della produttivita` del lavoro.”
 45. L’Industria 1.
 46. Virno, Paolo. 2001. „Lavoro e linguaggio.” W Lessico postfordista, red. Adelino Zanini i Ubaldo Fadini. Milano: Feltrinelli.
 47. Winter, Sidney. 1984. „Schumpeterian competition in alternative technological regimes.” Journal of Economic Behavior and Organization 3–4.
 48. Wright, Steve. 2002. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto Press.
 49. Zanini, Adelino i Ubaldo Fadini. 2001. Lessico postfordista. Milan: Feltrinelli.