Od sprawiedliwości do warunku transformacji Dochód podstawowy w kapitalizmie kognitywnym
PDF

Słowa kluczowe

bezwarunkowy dochód podstawowy
finansowanie
kapitalizm kognitywny
produktywność
radykalny reformizm
wartość

Jak cytować

Szlinder, M. (2014). Od sprawiedliwości do warunku transformacji Dochód podstawowy w kapitalizmie kognitywnym. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 105–142. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.5

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie argumentacji teoretyków i teoretyczek kapitalizmu kognitywnego na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego, wskazanie na jej oryginalny wkład do debaty nad tym rozwiązaniem, także wykazanie pewnych teoretycznych niespójności i niedociągnięć. Oryginalność przedstawianego podejścia polega na przydaniu szczególnego znaczenia tezie o kryzysie prawa wartości opartej na pracy i hegemonii pracy niematerialnej/biopolitycznej w kapitalizmie kognitywnym. Teza tego artykułu głosi, że niezależnie od pojawiającej się w pismach tej grupy rewolucyjnej retoryki, należący do niej badacze i badaczki postrzegają dochód podstawowy jako kluczowy element programu reform, który miałby stanowić odpowiedź na aktualny stan walki klas. Ponadto konkretne propozycje źródeł jego finansowania, a także argumenty odnoszące się do stabilizowania systemu i bezpośredniej poprawy sytuacji osób zajmujących najgorsze pozycje w strukturze społecznej wskazują, że argumentacja badaczy i badaczek posługujących się pojęciem kapitalizmu kognitywnego nie ma charakteru rewolucyjnego, ale reformistyczny.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.5
PDF

Bibliografia

Atkinson, Anthony B. 1995. Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal. Oxford: Clarendon Press.

Atkinson, Anthony B. 1996. „The case for a participation income.” Political Quarterly 1.

Bellofiore, Riccardo i Marco Passarella. 2012. „Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: Interpretacja »cyrkulatywistyczna«.” Tłum. Krzysztof Nowak, Maciej Szlinder. Praktyka Teoretyczna 6.

Bhaduri, Amit. 1994. Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej. Tłum. Stanisław R. Domański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Callinicos, Alex. 2006. „What does the revolutionary strategy mean today?” International Socialism Tendency: Discussion Bulletin, styczeń.

Cleaver, Harry. 2011. Polityczne czytanie „Kapitału”. Tłum. Iwo Czyż. Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.

Del Re, Alisa. 2014. „Produkcja/reprodukcja.” W Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Friedman, Milton. 2013. „Negative income tax: The original idea.” W Basic Income: An Anthology of Contemporary Research, red. Karl Widerquist, José A. Noguera, Yannick Vanderborght i Jurgen De Wispelaere. Malden–Oxford–Chichester: Wiley Blackwell.

Fumagalli, Andrea. 2000. „Ten propositions on basic income: Basic income in a flexible accumulation system.” http://www.basicincome.org/bien/pdf/2000Fumagalli.pdf.

Fumagalli, Andrea. 2004. „Bio-economics, labour flexibility and cognitive work: Why not basic income?” W Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, red. Guy Standing. London: Anthem Press.

Fumagalli, Andrea i Stefano Lucarelli. „Cognitive capitalism as a financial economy of production.” http://mpra.ub.uni-muenchen.de/27989.

Fumagalli. 2014. „Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym.” Tłum. Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna 2.

Gorz, André. 1992. „On the difference between society and community, and why basic income cannot by itself confer full membership of either.” W Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform, red. Philippe Van Parijs. London–New York: Verso.

Gorz, André. 2010. The Immaterial: Knowledge, Value and Capital. Tłum. Chris Turner. London–New York–Calcutta: Seagull Books.

Gorz, André. 2013. „Beyond the wage-based society.” W Basic Income: An Anthology of Contemporary Research, red. Karl Widerquist, José A. Noguera, Yannick Vanderborght i Jurgen De Wispelaere. Tłum. Chris Turner. Malden–Oxford–Chichester: Wiley Blackwell.

Hardt, Michael. 2000. „Guaranteed income, or, the separation of labor from income.” Hybrid 5.

Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Hardt, Michael i Antonio Negri. 2012. Rzecz-pospolita: Poza własność prywatną i dobro publiczne. Tłum. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Korporacja Ha!art.

Howard, Michael. 2004. „Liberal and marxist justifications for basic income.” W Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, red. Guy Standing. London: Anthem Press.

Howard, Michael. 2005. „Basic income, liberal neutrality, socialism and work.” W The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee, red. Karl Widerquist, Michael A. Lewis i Steven Pressman. Farnham, Burlington: Ashgate.

Husson, Michel. 2011a. Kapitalizm bez znieczulenia: Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną. Tłum. Zbigniew M. Kowalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa.”

Husson, Michel. 2011b. „Prawo do pracy i skrócenie czasu pracy czy koniec pracy i powszechny dochód?” W Kapitalizm bez znieczulenia: Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną. Tłum. Zbigniew M. Kowalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”.

Kalecki, Michał. 1979. „Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia.” W Dzieła. T. 1: Kapitalizm: Koniunktura i zatrudnienie, red. Jerzy Osiatyński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lavinas, Lena. 2013. „Brazil: The lost road to citizen’s income.” W Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America: From Cash Transfers to Rights, red. Rubén Lo Vuolo. New York & Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Leontief, Wassily W. 1982. „The distribution of work and income.” The Scientific American 3.

Łaski, Kazimierz. 2009. Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii. Warszawa: INE PAN, Fundacja Innowacja i WSSE.

Marazzi, Christian. 2014. „Socjalizm kapitału.” W Marks: Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marks, Karol. 1951. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Tom I. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1972. „Uwagi na marginesie programu Niemieckiej Partii Robotniczej.” W Marks, Karol I Fryderyk Engels. MED. Tom 19. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.

Moulier-Boutang, Yann. 2011. Cognitive Capitalism. Tłum. Ed Emery. Cambridge–Malden: Polity Press.

Murray, Charles. 2008. „Guaranteed income as a replacement for the welfare state.” Basic Income Studies 2.

Negri, Antonio. 2005. Books for Burning: Between Civil War and Democracy in 1970s Italy. Tłum. Arianna Bove, Ed Emery, Timothy S. Murphy i Francesca Novello. London–New York: Verso.

Negri, Antonio. 2014. „Kryzys prawa wartości opartej na pracy.” W Marks: Nowe Perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Palley, Thomas I. 2013. „Europe’s crisis without end: The consequences of neoliberalism run amok.” IMK Working Paper, no. 111 (March). http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_111_2013.pdf.

Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus. 2012. Ekonomia. Tłum. Adam Bukowski, Jacek Środa. Poznań: REBIS.

Standing, Guy. 2014. Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szadkowski, Krystian. 2013. „Postoperaistyczne lektury Marksowskiego »Fragmentu o maszynach« w świetle krytyki.” Praktyka Teoretyczna 3.

Szadkowski, Krystian. 2014a. „Dobro wspólne jako nie-kapitalistyczna forma bogactwa: Antonia Negriego teza o kryzysie prawa wartości i jej konsekwencje.” Hybris 25.

Szadkowski, Krystian. 2014b. „Marksizm w cieniu kryzysu prawa wartości.” W Marks: Nowe perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szarfenberg, Ryszard. 2013a. „Pieniądze dla każdego, czyli o dochodzie powszechnym.” Nowy Obywatel, nr 10. http://nowyobywatel.pl/2013/10/31/pieniadze-dla-kazdego-czyli-o-dochodzie-powszechnym/.

Szarfenberg, Ryszard. 2013b. „Dochód dla każdego!” (Rozm. Maciej Szlinder.) http://www.praktykateoretyczna.pl/dochod-dla-kazdego-z-ryszardem-szarfenbergiem-o-dochodzie-podstawowym-rozmawia-maciej-szlinder/.

Szlinder, Maciej. 2012. „Róża Luksemburg: Ekonomia (bardzo) polityczna.” Praktyka Teoretyczna 6.

Szlinder, Maciej. 2013. „Dochód podstawowy z perspektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego.” Nowa Krytyka 30/31.

Van Parijs, Philippe, red. 1992. Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform. London–New York: Verso.

Van Parijs, Philippe i Robert van der Veen. 1986. „A capitalist road to communism.” Theory and Society 5.

Vercellone, Carlo. 2005. „The hypothesis of cognitive capitalism.” http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/27/36/41/PDF/The_hypothesis_of_Cognitive_Capitalismhall.pdf.

Vercellone, Carlo. 2007. „From formal subsumption to general intellect: Elements for a Marxist reading of the thesis of cognitive capitalism.” Tłum. Peter Thomas. Historical Materialism 15.

Vercellone, Carlo. 2014. „Trójjednia Kapitału.” W Marks: Nowe Perspektywy, red. Libera Università Metropolitana. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Widerquist, Karl. 2013. Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No. New York–Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Widerquist, Karl, Michael A. Lewis i Steven Pressman, red. 2005. The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee. Farnham–Burlington: Ashgate.

Widerquist, Karl, José A. Noguera, Yannick Vanderborght i Jurgen De Wispelaere, red. 2013. Basic Income: An Anthology of Contemporary Research. Malden–Oxford–Chichester: Wiley Blackwell.

Wright, Erik Olin. 1986. „Why something like socialism is necessary for the transition to something like communism.” Theory and Society 5.

Wright, Erik Olin. 2006. „Basic income as a socialist project.” Basic Income Studies 1.