Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy

Main Article Content

Bartosz Mika

Abstrakt

Artykuł jest próbą wskazania warunków fiskalnych i monetarnych wprowadzenia dochodu podstawowego oraz rozważenia spodziewanych konsekwencji tego rozwiązania dla świata pracy. Szczególnie wiele uwagi poświęcono temu drugiemu zagadnieniu. Rozważono i krytycznie zinterpretowano trzy najważniejsze argumenty zwolenników dochodu podstawowego: 1) wzrost popytu na pracę, 2) spodziewaną poprawę pozycji przetargowej pracowników najemnych względem kapitalistów, 3) oczekiwane uznanie czynności użytecznych społecznie, ale nie będące pracą zarobkową. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy postulat dochodu podstawowego jest postulatem rewolucyjnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mika, B. (2014). Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 143-170. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.6
Dział
KRYTYKI
Biogram autora

Bartosz Mika, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk

Bartosz Mika – adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz sekretarz redakcji czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Absolwent studiów socjologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii, również na UAM, obronił w październiku 2008 roku. Zajmuje się klasyczną myślą socjologiczną, problematyką socjologii gospodarki oraz zróżnicowania społecznego. Ostatnio opublikował pracę poświęconą społeczeństwu sieciowemu i kapitalizmowi kognitywnemu pt. Cyfrowi kolaboranci – tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym.

Bibliografia

 1. Atkinson, Anthony B. 1996. Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal. Oxford–New York: Oxford University Press.
 2. Baumol, William. 2012. The Cost Disease: Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn’t. New Haven: Yale University Press.
 3. Bowman, Sam. 2013. „The ideal welfare system is a basic income.” http://www.adamsmith.org/blog/welfare-pensions/the-ideal-welfare-system-is-a-basic- income
 4. Clark, Stephen C. 2002. „Funding a basic income guarantee considering size, political viability, and pipeline.” USBIG Discussion Paper 32.
 5. Gilroy, Bernard, Anastasia Heimann i Mark Schopf. 2013. „Basic income and labour supply: The German case.” Basic Income Studies 8.
 6. Husson, Michel. 2011. „Prawo do pracy i skrócenie czasu pracy czy koniec pracy i powszechny dochód?” W Husson, Michel. Kapitalizm bez znieczulenia: Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną. Tłum. Zbigniew M. Kowalewski. Warszawa: Książka i Prasa.
 7. Konat, Grzegorz. 2013. „Dochód obywatelski: Liberalna utopia?” Le Monde diplomatique: Edycja polska 5.
 8. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1984. „Stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako ekonomiczna współwłasność środków produkcji a proste i złożone sposoby produkcji materialnej.” Studia Socjologiczne 4.
 9. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1985. „Długi a ekonomiczna współwłasność środków produkcji.” Nowe Drogi 3.
 10. Kozyr-Kowalski, Stanisław. 1997. „Zasady socjologicznej analizy własności.” http://www.staff.amu.edu.pl/~kozyr/ wlasnosc.htm
 11. Marks, Karol. 1951. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Tom 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 12. Marks, Karol. 1972. Krytyka Programu Gotajskiego. Tłum. Antoni Bal. Warszawa: Książka i Prasa.
 13. Murray, Charles. 2008. „Guaranteed income as a replacement for welfare state.” www.fljs.org/sites/www.fljs.org/files/publications/Murray.pdf
 14. Mylondo, Baptiste. 2013. „Jak sfinansować dochód podstawowy?” Le Monde diplomatique: Edycja polska 5.
 15. Nowak, Krzysztof. 2011. „Status pojęcia pracy w teorii krytycznej i teorii ekonomii.” https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2197/4/nowak_praca_tekst.pdf
 16. Parijs van, Philippe. 2000. „Dochód podstawowy dla wszystkich: Jeżeli rzeczywiście leży nam na sercu wolność, dajmy ludziom bezwarunkowy dochód.” Tłum. Ryszard Szarfenberg. rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/BI_forall.pdf
 17. Parijs van, Philippe i Robert van der Veen. 1986. “A capitalist road to communism.” Theory and Society 5.
 18. Pasma, Chandra. 2009. „Working through the work disincentive.” www.cpj.ca/files/docs/orking_Through_the_Work_Disincentive_-_Final.pdf
 19. Pickett, Kate i Richard Wilkinson. 2009. The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger. New York: Bloomsbury Press.
 20. Robeyns, Ingrid. 2001. „Czy dochód podstawowy odda sprawiedliwość kobietom?” Tłum. Maciej Szlinder. www.praktykateoretyczna.pl/ingrid-robeyns-czy-dochod-podstawowy- odda-sprawiedliwosc-kobietom
 21. Simon, Herbert A. 2000. „UBI and the flat tax.” digitalcollections.library.cmu.edu/awweb/awarchive?type=file&item=34315
 22. Standing, Guy. 2004. „Income security: Why unions should campaign for a basic income.” Transfer: European Review of Labour and Research 4.
 23. Standing, Guy. 2012. „Why a basic income is necessary for a right to work.” Basic Income Studies 7.
 24. Standing, Guy. 2014. Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Szlinder, Maciej, 2013a. „Walka z potworami, czyli jak łatwo zaatakować projekt dochodu podstawowego.” www.praktykateoretyczna.pl/maciej-szlinder-walka-z-potworami-czyli- jak-latwo-zaatakowac-projekt-dochodu-podstawowego.
 26. Szlinder, Maciej, 2013b. „Dochód podstawowy z perspektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego.” Nowa Krytyka 30/31.
 27. Tcherneva, Pavlina R. 2012. „The job guarantee: Delivering the benefits that basic income only promises. A response to Guy Standing.” Basic Income Studies 7.
 28. Tittenbrun, Jacek. 1992. Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznań: Rebis.
 29. Tittenbrun, Jacek. 2008. „Gospodarka a społeczeństwo w ujęciu Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera.” W Problemy socjologii gospodarki, red. Sławomir Banaszak i Kazimierz Doktór. Poznań: Wydawnictwo WSKiZ.
 30. Tittenbrun, Jacek. 2012. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Wydawnictwo Zysk S.A.
 31. Vollenweider, Camila. 2013. „Domestic service and gender equality: An unavoidable for the feminist debate on basic income.” Basic Income Studies 8: 19–41.
 32. Wright, Erik O. 2005. „Basic income as a socialist project.” http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Basic%20Income%20as%20a%20Socialist%20Project. pdf