Po co nam garść pieniędzy? Refleksje o kryzysie i walkach wokół pracy reprodukcyjnej

Main Article Content

Gośka Maciejewska
Marcin Marszałek

Abstrakt

Artykuł rozważa kwestię dochodu podstawowego z perspektywy feministycznej ekologii politycznej, wykorzystującej kategorię pracy reprodukcyjnej ludzi i przyrody. W pierwszej części nawiązujemy do Kampanii na rzecz Płacy za pracę domową – prekursorki dochodu podstawowego, która kwestię dochodów wpisywała w problematykę relacji między patriarchatem a kapitalizmem, co nadawało Kampanii rewolucyjny wymiar. W dalszej części artykuł przywołuje trzy aktualne walki społeczne, które są podstawą do dalszych rozważań na temat zasadności rozwiązania takiego jak dochód podstawowy. Z jednej strony naświetla sytuację kryzysu opieki w Polsce, narastającego wraz z neoliberalnymi reformami ostatnich 25 lat. Z drugiej rozwija problematykę kryzysu ekologicznego, którego rozwiązanie trzeba uwzględnić w każdej teorii i strategii antykapitalistycznej. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy postulat płacy za pracę reprodukcyjną/produkcyjną ma dalej sens w dobie neoliberalnego kapitalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Maciejewska, G., & Marszałek, M. (2014). Po co nam garść pieniędzy? Refleksje o kryzysie i walkach wokół pracy reprodukcyjnej. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 171-194. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.7
Dział
KRYTYKI
Biogramy autorów

Gośka Maciejewska, Gośka Maciejewska Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław

Gośka Maciejewska – członkini Think Tanku Feministycznego oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. W 2014 roku obroniła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego pracę doktorską pt. Transformacja i jej konsekwencje dla społecznej reprodukcji w regionie wałbrzyskim. Warunki życia i pracy kobiet.

Marcin Marszałek, Marcin Marszałek Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław

Marcin Marszałek – członek Think Tanku Feministycznego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz Inicjatywy 8 Marca, która organizuje wrocławskie Manify. Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Prowadzi badania na temat restrukturyzacji formalnej opieki dla dzieci do lat sześciu.

Bibliografia

 1. Artus, Patrick, i Marie-Paule Virard. 2010. Wielki kryzys globalizacji. Tłum. Lucyna Mazur. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 2. Bakker, Karen. 2013. Rozważania nad prawem człowieka do wody. Tłum. Katarzyna Makaruk. Le Monde Diplomatique 1.
 3. Charkiewicz, Ewa i Anna Zachorowska (red.). 2009. Gender i ekonomia opieki. Warszawa: Biblioteka Think Tanku Feministycznego.
 4. Christensen, Erik. 2008. „A Global ecological argument for a Basic Income.” http://www.basicincome.org/bien/pdf/dublin08/3ciiierikchristensenglobalecologybi.doc.
 5. Dalla Costa, Mariarosa i Selma James. 1975. The Power of Women and the Subversion of the Community. Bristol: Falling Wall Press.
 6. Duran, Ramon Fernandez. 2010. „The Breakdown of Global Capitalism: 2000–2030.” TNI/CEO. http://corporateeurope.org/news/breakdown-global-capitalism-2000-2030/.
 7. Elson, Diane i Devaki Jain. 2011. „Marzycielki z Casablanki: Wizje lepszego świata od kryzysu ekonomicznego do równości.”Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0106jain_elson.pdf
 8. Federici, Silvia. 2012. „Wages against housework.” W Federici, Silvia. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. Oakland: PM Press.
 9. Federici, Silvia. 2013. „Feminizm i polityka dóbr wspólnych w erze akumulacji pierwotnej.”Tłum. Marcin Marszałek. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/federici_feminizm_i_polityka_dobr_wspolnych.pdf
 10. Główny Urząd Statystyczny. 2007.Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006. Warszawa: GUS.
 11. Główny Urząd Statystyczny. 2013. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012. Warszawa: GUS.
 12. Grabusińska, Zuzanna. 2013. „Domy pomocy społecznej w Polsce.”Instytut Rozwoju Służb Społecznych. http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf.
 13. Katz, Cindy. 2012. „Niedobre układy: Huragan Katrina i zagrabione krajobrazy społecznej reprodukcji.” Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Katz2012.pdf
 14. Dalla Costa, Mariarosa. 2010. „Drzwi do ogrodu: Feminizm i operaismo.”Tłum. AM. Przegląd Anarchistyczny 11.
 15. Martinez-Alier, Juan. 1987. Ecological Economics. Oxford: Blackwell.
 16. McKay, Alisa. 2007. „Why a citizens’ basic income?: A question of gender equality or gender bias.”Work, employment and society 2: 337–348.
 17. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2012. „Ocena sytuacji samorządów lokalnych.”https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Ocena-sytuacji-samorz%C4%85d%C3%B3w-lokalnych-na-stron%C4%99.pdf
 18. Parijs Van, Philippe. 2008. „Dochód podstawowy dla wszystkich.” Tłum. Ryszard Szarfenberg. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/BI_forall.pdf.
 19. Parijs Van, Philippe. 2009. „Political ecology: From autonomous sphere to Basic Income.” Basic Income Studies 2.
 20. Pateman, Carole. 1995. „Freedom and democratization. Why Basic Income is to be preferred to Basic Capital.” WThe Ethics of Stakeholding, red. Keith Dowding, Jurgen De Wispelaere i Stuart White, London: Palgrave Macmillan.
 21. Salleh, Ariel. 2009.„Dług ekologiczny: Dług ucieleśniony.” Tłum. Małgorzata Chmiel. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0082salleh2009.pdf
 22. Swianiewicz, Paweł i Julita Łukomska. 2010. „Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł.” Ośrodek Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=401:raport-finansowanie-przedszkoli-z-rnych-rde&id=113:raporty&Itemid=1173
 23. Toporowski, Jan. 2012. Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego. Tłum. Jerzy P. Listwan. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 24. Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. 2010. „Odzyskać obywatelstwo: Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce.”Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/readarticle.php?article_id=441
 25. Zelleke, Almaz. 2008. „Should feminists endorse a Basic Income?: Institutionalizing the universal caregiver through an Unconditional Basic Income.”http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/file/BIEN/1civzellekefbi.pdf/