Po co nam garść pieniędzy? Refleksje o kryzysie i walkach wokół pracy reprodukcyjnej
PDF

Słowa kluczowe

dochód podstawowy
ekologia
kapitalizm
neoliberalizm
ruchy społeczne
społeczna reprodukcja

Jak cytować

Maciejewska, G., & Marszałek, M. (2014). Po co nam garść pieniędzy? Refleksje o kryzysie i walkach wokół pracy reprodukcyjnej. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 171–194. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.7

Abstrakt

Artykuł rozważa kwestię dochodu podstawowego z perspektywy feministycznej ekologii politycznej, wykorzystującej kategorię pracy reprodukcyjnej ludzi i przyrody. W pierwszej części nawiązujemy do Kampanii na rzecz Płacy za pracę domową – prekursorki dochodu podstawowego, która kwestię dochodów wpisywała w problematykę relacji między patriarchatem a kapitalizmem, co nadawało Kampanii rewolucyjny wymiar. W dalszej części artykuł przywołuje trzy aktualne walki społeczne, które są podstawą do dalszych rozważań na temat zasadności rozwiązania takiego jak dochód podstawowy. Z jednej strony naświetla sytuację kryzysu opieki w Polsce, narastającego wraz z neoliberalnymi reformami ostatnich 25 lat. Z drugiej rozwija problematykę kryzysu ekologicznego, którego rozwiązanie trzeba uwzględnić w każdej teorii i strategii antykapitalistycznej. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy postulat płacy za pracę reprodukcyjną/produkcyjną ma dalej sens w dobie neoliberalnego kapitalizmu.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.7
PDF

Bibliografia

Artus, Patrick, i Marie-Paule Virard. 2010. Wielki kryzys globalizacji. Tłum. Lucyna Mazur. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Bakker, Karen. 2013. Rozważania nad prawem człowieka do wody. Tłum. Katarzyna Makaruk. Le Monde Diplomatique 1.

Charkiewicz, Ewa i Anna Zachorowska (red.). 2009. Gender i ekonomia opieki. Warszawa: Biblioteka Think Tanku Feministycznego.

Christensen, Erik. 2008. „A Global ecological argument for a Basic Income.” http://www.basicincome.org/bien/pdf/dublin08/3ciiierikchristensenglobalecologybi.doc.

Dalla Costa, Mariarosa i Selma James. 1975. The Power of Women and the Subversion of the Community. Bristol: Falling Wall Press.

Duran, Ramon Fernandez. 2010. „The Breakdown of Global Capitalism: 2000–2030.” TNI/CEO. http://corporateeurope.org/news/breakdown-global-capitalism-2000-2030/.

Elson, Diane i Devaki Jain. 2011. „Marzycielki z Casablanki: Wizje lepszego świata od kryzysu ekonomicznego do równości.”Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0106jain_elson.pdf

Federici, Silvia. 2012. „Wages against housework.” W Federici, Silvia. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. Oakland: PM Press.

Federici, Silvia. 2013. „Feminizm i polityka dóbr wspólnych w erze akumulacji pierwotnej.”Tłum. Marcin Marszałek. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/federici_feminizm_i_polityka_dobr_wspolnych.pdf

Główny Urząd Statystyczny. 2007.Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006. Warszawa: GUS.

Główny Urząd Statystyczny. 2013. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012. Warszawa: GUS.

Grabusińska, Zuzanna. 2013. „Domy pomocy społecznej w Polsce.”Instytut Rozwoju Służb Społecznych. http://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf.

Katz, Cindy. 2012. „Niedobre układy: Huragan Katrina i zagrabione krajobrazy społecznej reprodukcji.” Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Katz2012.pdf

Dalla Costa, Mariarosa. 2010. „Drzwi do ogrodu: Feminizm i operaismo.”Tłum. AM. Przegląd Anarchistyczny 11.

Martinez-Alier, Juan. 1987. Ecological Economics. Oxford: Blackwell.

McKay, Alisa. 2007. „Why a citizens’ basic income?: A question of gender equality or gender bias.”Work, employment and society 2: 337–348.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 2012. „Ocena sytuacji samorządów lokalnych.”https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/Ocena-sytuacji-samorz%C4%85d%C3%B3w-lokalnych-na-stron%C4%99.pdf

Parijs Van, Philippe. 2008. „Dochód podstawowy dla wszystkich.” Tłum. Ryszard Szarfenberg. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/BI_forall.pdf.

Parijs Van, Philippe. 2009. „Political ecology: From autonomous sphere to Basic Income.” Basic Income Studies 2.

Pateman, Carole. 1995. „Freedom and democratization. Why Basic Income is to be preferred to Basic Capital.” WThe Ethics of Stakeholding, red. Keith Dowding, Jurgen De Wispelaere i Stuart White, London: Palgrave Macmillan.

Salleh, Ariel. 2009.„Dług ekologiczny: Dług ucieleśniony.” Tłum. Małgorzata Chmiel. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0082salleh2009.pdf

Swianiewicz, Paweł i Julita Łukomska. 2010. „Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł.” Ośrodek Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=401:raport-finansowanie-przedszkoli-z-rnych-rde&id=113:raporty&Itemid=1173

Toporowski, Jan. 2012. Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego. Tłum. Jerzy P. Listwan. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. 2010. „Odzyskać obywatelstwo: Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce.”Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/readarticle.php?article_id=441

Zelleke, Almaz. 2008. „Should feminists endorse a Basic Income?: Institutionalizing the universal caregiver through an Unconditional Basic Income.”http://www.socialjustice.ie/sites/default/files/file/BIEN/1civzellekefbi.pdf/