Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku

Main Article Content

Kaja Kaźmierska

Abstrakt

Artykuł przedstawia swoiste studium przypadku: Łodzi jako miasta robotniczego oraz biografii włókniarki pracującej w jednej z łódzkich fabryk włókienniczych w latach 1975–1998. Korzystając również z innych materiałów – opracowań na temat historii społecznej Łodzi oraz badań socjologicznych Hanny Świdy-Ziemby, umieszczam analizowaną biografię w chronologicznym i społecznym kontekście tak, aby zrekonstruować możliwie kompletny obraz Łodzi jako niezniszczonego przez wojnę miasta przemysłowego, w którym (z punktu widzenia ówczesnych władz) mogły być z sukcesem realizowane założenia nowego systemu, co (z perspektywy analitycznej) doskonale ujawniło jego paradoksy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaźmierska, K. (2014). Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania – studium przypadku. Praktyka Teoretyczna, 13(3), 135-170. https://doi.org/10.14746/pt.2014.3.6
Dział
PHILEMON AND BAUCIS REVISTED
Biogram autora

Kaja Kaźmierska, Kaja Kaźmierska Katedra Socjologii Kultury Instytut Socjologii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 90-214 Łódź

Kaja Kaźmierska – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, wicedyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej: Analiza narracji Kresowych (IFiS PAN, Warszawa 1999), Biografia i pamięć: Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady (NOMOS, Kraków 2008) oraz Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (Academic Studies Press, Boston 2012).

Bibliografia

 1. „Mała racjonalizacja czyli wielkie zadania Łodzi fabrycznej.” Dziennik Łódzki 79.
 2. Bernstein, Basil. 1980. „Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia.” Tłum. Krzysztof Biskupski. W Język i społeczeństwo, red. Michał Głowiński. Warszawa: Czytelnik.
 3. Gardawski, Julisz. 1996. Przyzwolenie ograniczone: Robotnicy wobec rynku i demokracji. Warszawa: PWN.
 4. Geertz, Clifford. 2005. Interpretacja kultur: Wybrane eseje. Tłum. Maria Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. Kenney, Padraic. 2012. Rebuilding Poland: Workers and Communists 1945–1950. New York: Cornell University Press.
 6. Leder, Andrzej. 2013. Prześniona rewolucja: Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”.
 7. Lesiakowski, Krzysztof. 2008. Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976. Łódź: IPN.
 8. Lutyński, Jan. 1990. Nauka i polskie problemy: Komentarz socjologa. Warszawa: PIW.
 9. Malanowski, Jan. 1981. Polscy robotnicy. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Marody, Mirosława. 1987. „Antynomie zbiorowej podświadomości.” Studia Socjologiczne.
 11. Mianowska, Ewa i Krzysztof Tylski. 2008. Strajki łódzkie w lutym 1971: Geneza, przebieg, reakcje władz. Łódź: IPN.
 12. Paczkowski, Andrzej. 2003. Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 13. Paszko, Halina. 1945. „To jest Łódź.” Dziennik Łódzki 11(1).
 14. Rosenthal, Gabriele. 2012. „Badania biograficzne.” Tłum. Agnieszka Pawlak. W Metoda biograficzna w socjologii: Antologia tekstów, red. Kaja Kaźmierska. Kraków: Nomos.
 15. Schütze, Fritz. 2012. „Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym: Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne.” Tłum. Katarzyna Waniek. W Metoda biograficzna w socjologii: Antologia tekstów, red. Kaja Kaźmierska. Kraków: Nomos.
 16. Sielezin, Jan. 2008. „Niektóre aspekty napięć i konfliktów społeczno-politycznych w PRL w latach 1945–1980.” W Obrazy PRL: O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, red. Krzysztof Brzechczyn. Poznań: IPN.
 17. Słabek, Henryk. 2004. Obraz robotników polskich w latach 1945–1989. Warszawa–Kutno: Instytut Historii PAN, WSGK.
 18. Sokołowska, Magdalena. 1986. Socjologia medycyny. Warszawa: PZWL.
 19. Świda-Ziemba, Hanna. 1997. Człowiek wewnętrznie zniewolony. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Tischner, Józef. 1992. Etyka solidarności i homo sovieticus. Kraków: Znak.
 21. Zaremba, Marcin. 2012. Wielka trwoga: Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak.
 22. Zarzycka, Zofia. 1966. „Praca kobiet w łódzkim przemyśle włókienniczym.” W Włókniarze łódzcy: Monografia, red. . Józef Spychalski. Łódź: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego.
 23. Zysiak, Agata. 2010. „Trudne dziedzictwo – w poszukiwaniu tożsamości Łodzi.” W Wokół nowego centrum Łodzi, red. Jakub Gałuszka. Łódź: Wyd. EC1