Nowoczesność i utrata

Main Article Content

Johnatan Flatley

Abstrakt

Poniższy tekst jest tłumaczeniem fragmentu książki Jonathana Flatley’a Affective Mapping Melancholia and the Politics of Modernism. Zaskakujące twierdzenie, na którym autor opiera swój wywód, dotyczy melancholii i związanej z nią utraty. Okazuje się bowiem, iż nie wszystkie melancholie są przygnębiające. Obrazując szlaki modernizacji, Flatley wskazuje na rolę i znaczenie utraty, która nie tylko miała wpływ, ale często kreśliła twórczą mapę pisarzy oraz wyznaczała tor zachodzących zmian społeczno-kulturowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Flatley, J. (2014). Nowoczesność i utrata. Praktyka Teoretyczna, 13(3), 245-254. https://doi.org/10.14746/pt.2014.3.10
Dział
VARIA
Biogram autora

Johnatan Flatley, Johnatan Flatley College of Liberal Arts and Sciences Wayne State University 10304.1, 5057 Woodward, Detroit, Michigan

Johnatan Flatley jest profesorem języka angielskiego na Wayne State University w Detroit. W swoich badaniach zajmuje się nowoczesnością, melancholią i Rosją. Opublikował m.in.książkę Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism, której fragment prezentujemy. Niedługo ukaże się jego kolejna książka, Like Andy Warhol.

Bibliografia

 1. Adorno, Theodor W. 1994. Teoria estetyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Anderson, Perry. 1992. „Modernity and Revolution.” W A Zone of Engagement. London: Verso.
 3. Benjamin, Walter. 2002. „The Storyteller: Observations on the Works of Nikolai Leskov.” W Selected Writings, vol. 3. Cambridge: Harvard University Press.
 4. Benjamin, Walter. 2003. „On Some Motifs in Baudelaire.” W Selected Writings, vol. 4. Cambridge: Harvard University Press.
 5. Berman, Marshall. 2006. „Wszystko, co stałe, rozpływa sie w powietrzu”: Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Tłum. Marcin Szuster. Kraków: Universitas.
 6. Calinescu, Matei. 1987. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham, NC: Duke University Press.
 7. Fanon, Frantz. 1967. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press.
 8. Ferguson, Harvie. 1995. Melancholy and the Critique of Modernity: Soren Kierkegaard’s Religious Psychology. New York: Routledge.
 9. Foucault, Michel. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Tłum. Helena Kęszycka. Warszawa: PIW.
 10. Foucault, Michel. 2009. Nadzorować i karać: Narodziny więzienia. Tłum. Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia.
 11. Foucault, Michel. 2010. Historia seksualności. Tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 12. Freud, Sigmund. 1957. „Thoughts for the Times on War and Death”, “On Transience.” W The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 1. London: Hogarth Press.
 13. Freud, Zygmunt. 1991. „Żałoba i melancholia.” Tłum. Barbara Kocowska. W Zygmunt Freud: Człowiek i dzieło, red. Kazimierz Pospiszyl. Wrocław: Ossolineum.
 14. Habermas, Jürgen. 1997. „Modernizm – niedokończony projekt.” Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. W Postmodernizm: Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz. Kraków: Baran i Suszczyński.
 15. Habermas, Jürgen. 2005. Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Kraków: Universitas.
 16. Hamilton, Peter. 1996. „The Enlightenment and the Birth of Social Science.” W Modernity: An Introduction of Modern Societies, London: Blackwell.
 17. Harvey, David. 1989. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.
 18. Jameson, Fredric. 2002. A Singular Modernity. London: Verso.
 19. Koselleck, Reinhart. 1985. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. Cambridge: MIT Press.
 20. Kosofsky-Sedgwick, Eve i Adam Frank. 1995. Shame and Its Sisters: A Silvan Tomkins Reader. Durham, NC: Duke University Press.
 21. Mitscherlich, Alexander i Margarete. 1975. The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior. New York: Grove Press.
 22. Osborne, Peter. 1995. The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde. London: Verso.
 23. Pippin, Richard B. 1991. Modernism as a Philosophical Problem. Cambridge: Blackwell.
 24. Rimbaud, Arthur. 1999. Sezon w piekle. Tłum. Artur Międzyrzecki. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 25. Schivelbusch, Wolfgang. 1987. The Railway Journey. Berkeley: University of California Press.
 26. Seligman, Martin. 1975. Helplessness: On Depression, Development and Death. New York: Freeman.
 27. Simmel, Georg. 1971. „The Metropolis and Mental Life.” W Individuality and Social Form. Chicago: University of Chicago Press.
 28. Sobel, Dava. 1998. W poszukiwaniu długości geograficznej. Poznań: Zysk i S-ka.
 29. Taussing, Michael. 1980. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 30. Taylor, Frederick Winslow. 1967. The Principles of Scientific Management. New York: Norton.