Pressto.

Nagłowek strony

Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

David Harvey

DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.1

Abstrakt


Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału) a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji) istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a) uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b) ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c) szczególnością podziału i wymiany, a d) jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

Słowa kluczowe


marksizm; ekonomia polityczna; historia; metoda; kapitał; prawa ruchu kapitału; wytwarzanie wartości dodatkowej; podział; wymiana; konsumpcja; metaboliczny stosunek z przyrodą

Pełny tekst:

Bibliografia


Baran, Paul i Paul Sweezy. 1966. Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York: Monthly Review Press.

Boccara, Paul. 1970. Études sur le capitalisme monopoliste d’État, sa crise et son issue. Paris: Grijalbo.

Burkett, Paul. 1999. Marx and Nature: A Red and Green Perspective. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.

Engels, Fryderyk. 1972a. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki. Tłum. Antoni Bal. W Marks, Engels, Dzieła. T. 19. Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1972b. Dialektyka przyrody. Tłum. Tadeusz Zabłudowski. W Marks, Engels, Dzieła. T. 20. Warszawa: Książka i Wiedza.

Foster, John Bellamy. 2000. Marx’s Ecology: Materialism and Nature. New York: Monthly Review Press.

Harvey, David. 1973. Social Justice and the City. London: Edward Arnold.

Harvey, David. 1982. The Limits to Capital. First Edition. Oxford: Blackwell.

Harvey, David. 1996. Justice, Nature and the Geography of Diffference. Oxford: Blackwell.

Harvey, David. 2008. Neoliberalizm. Historia katastrofy. Tłum. Jerzy Paweł Listwan. Warszawa: Książka i Prasa.

Harvey, David. 2010. A Companion to Marx’s ‘Capital’. London: Verso.

Harvey. David. 2011. The Enigma of Capital: and the Crises of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Tłum. „Praktyka Teoretyczna”. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Jay, Martin. 1996. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950. Berkeley: University of California Press.

Leiss, William. 1994. The Domination of Nature. McGill-Queen’s University Press: Montreal.

Marks, Karol i Fryderyk Engels. 1962. „Manifest Partii Komunistycznej”. W Marks, Engels, Dzieła. T. 4. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1968a. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga I: Proces wytwarzania kapitału. Tłum. Paweł Hoffman, Bronisław Minc, Edward Lipiński. W Marks, Engels, Dzieła. T. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1964. „Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte”. W Marks, Engels, Dzieła. T. 8. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1968b. Teorie wartości dodatkowej, t. 1, Tłum. Cz. Grabowski, F. Romaniukowa, W. Sadowski. W Marks, Engels, Dzieła. T. 26. Cz. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1968c. „Wojna domowa we Francji”. W Marks, Engels, Dzieła. T. 17. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1977. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga II: Proces cyrkulacji kapitału. Tłum. Edward Lipiński, Julian Maliniak. W Marks, Engels, Dzieła. T. 24. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1978. Capital. Volume 2. Tłum. David Fernbach. Harmondsworth: Penguin.

Marks, Karol. 1982. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: Proces produkcji kapitalistycznej jako całość. Tłum. Edward Lipiński, Julian Maliniak. W Marks, Engels, Dzieła. T. 25. Cz. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1984. Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: Proces produkcji kapitalistycznej jako całość. Tłum. Edward Lipiński, Julian Maliniak. W Marks, Engels, Dzieła. T. 25. Cz. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.

Negri, Antonio. 1996. Marx Beyond Marx: Lessons on the ‘Grundrisse’. Tłum. Harry Cleaver i in. New York: Autonomedia.

Sayer, Derek. 1987. The Violence of Abstraction: The Analytical Foundations of Historical Materialism. Oxford: Blackwell.

Smith, Neil. 1984. Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, First Edition. Oxford: Blackwell.

Stalin, Józef. 1949. „O materializmie dialektycznym i historycznym”. W Stalin, Józef. Zagadnienia leninizmu. Warszawa: Książka i Wiedza.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.