Przedmowa tłumacza.

Main Article Content

Tomasz Płomiński

Abstrakt

Przedmowa tłumacza do pracy Karola Marksa "Formalna i realna subsumcja pracy pod kapitał. Formy przejściowe".

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Płomiński, T. (2015). Przedmowa tłumacza. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 119-124. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.5
Dział
SUBSUMCJA PRACY POD KAPITAŁ W PISMACH KAROLA MARKSA
Biogram autora

Tomasz Płomiński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 3 00–097 Warszawa

doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii UW. Zajmuje się Marksowską krytyką ekonomii politycznej, teorią wartości i współczesnymi nurtami marksizmu.

Bibliografia

 1. Bellofiore, Roberto i Tomasso Redolfi Riva. 2015. „The Neue Marx-Lektüre. Putting the Critique of Political Economy Back Into the Critique of Society.” Radical Philosophy 189: 24–36.
 2. Camatte, Jacques. 1988. Capital and Community: The Results of the Immediate Process of Production and the Economic Work of Marx. Tłum. David Brown. London: Unpopular Books.
 3. Dussel, Enrique. 2001a. „The Four Drafts Of Capital: Toward a New Interpretation of the Dialectical Thought of Marx.” Rethinking Marxism 13(1): 10–25.
 4. Dussel, Enrique. 2001b. Towards an Unknown Marx: A Commentary on the Manuscripts of 1861–63. Tłum. Yolanda Angulo. London: Routledge.
 5. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. Sergiusz Ślusarski i Adam Kołbaniuk. Warszawa: W.A.B.
 6. Heinrich, Michael. 1996–1997. „Engels’ Edition of the Third Volume of Capital and Marx’s Original Manuscript.” Science & Society 60(4): 452–466.
 7. Marks, Karol. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga 1. Tłum. Paweł Hoffman, Bronisław Minc i Edward Lipiński, Warszawa: Książka i Wiedza.
 8. Marks, Karol. 1977–1982. Zur Kritik der politischen Okonomie (Manuskript 1861–1863). W: Marx–Engels Gesamtausgabe, II, 3, t. 1–6.
 9. Marks, Karol. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Tłum. Jan Wyrozembski. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Marks, Karol. 2013. Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji. Tłum. Mikołaj Ratajczak. Warszawa: WN PWN.
 11. Marks, Karol i Fryderyk Engels. 1962. Werke Band 23: Das Kapital. Erster Band. Berlin: Dietz.
 12. Negri, Antonio. 1991. Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. Tłum. Harry Cleaver, Michael Ryan i Maurizio Viano. New York: Autonomedia.
 13. Ratajczak, Mikołaj. 2013. Posłowie tłumacza. W Karol Marks. Kapitał 1.1. Bezpośrednie rezultaty procesu produkcji. Tłum. Mikołaj Ratajczak. Warszawa: WN PWN.
 14. Ternowski, Michaił. 1988. Preface. W Karol Marks. Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Volume 30. New York: International Publishers.