Formalna i realna subsumcja pracy pod kapitał. Formy przejściowe.

Main Article Content

Karol Marks

Abstrakt

Tłumaczenie Tomasz Płomiński. Źródło fragmentu: MEGA2 II.3.6, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861–1863). Teil 6, Dietz Verlag, Berlin 1982, s. 2126–2159.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marks, K. (2015). Formalna i realna subsumcja pracy pod kapitał. Formy przejściowe. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 125-148. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.6
Dział
SUBSUMCJA PRACY POD KAPITAŁ W PISMACH KAROLA MARKSA
Biogram autora

Karol Marks

filozof, ekonomista, publicysta i działacz polityczny. Urodzony w Trewirze, w związku z reakcyjną polityką rządu wobec środowisk uniwersyteckich został zmuszony do rezygnacji z kariery akademickiej w Bonn. Po przeprowadzce do Kolonii został redaktorem „Rheinische Zeitung”, którą również musiał opuścić z przyczyn politycznych. Resztę życia spędził na emigracji, łącząc pracę teoretyczną z działalnością polityczną. Ten podwójny wymiar działalności Marksa znalazł swoje odbicie w dwóch najgłośniejszych publikacjach: Manifeście komunistycznym (1848, wspólnie z Fryderykiem Engelsem) i Kapitale (I księga 1867, księgi II i III pośmiertnie w roku 1885 i 1894).