Real Subsumption of Labor Under Capital and Dispossession Practices. Questions to Michael Hardt.

Main Article Content

Piotr Juskowiak

Abstrakt

Real Subsumption of Labor Under Capital and Dispossession Practices. Questions to Michael Hardt.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juskowiak, P. (2015). Real Subsumption of Labor Under Capital and Dispossession Practices. Questions to Michael Hardt. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 155-159. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.8
Dział
SUBSUMCJA PRACY POD KAPITAŁ – PERSPEKTYWA POSTOPIERAISTYCZNA. SEMINARIUM Z MICHAELEM HARDTEM
Biogram autora

Piotr Juskowiak, Institute of Cultural Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland Unit of Cultural Urban Studies ul. Szamarzewskiego 89A 60-568 Poznań

adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, tłumacz. Zainteresowania badawcze: krytyczne studia miejskie (ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego marksizmu); filozofia polityki; miejska ekonomia kultury; społeczno-polityczne aspekty sztuki współczesnej; procesy restrukturyzacji miast postsocjalistycznych. Autor książki Przestrzenie wspólnoty: Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym (Poznań 2015) i współredaktor antologii przekładów Ekologie (razem z Aleksandrą Jach i Agnieszką Kowalczyk, Łódź 2014).

Bibliografia

 1. Boltanski, Luc and Eve Chiapello. 2007. The New Spirit of Capitalism, translated by Gregory Elliott. Verso: London–New York.
 2. Brenner, Neil, Jamie Peck and Nik Theodore. 2010. “Variegated Neoliberalization. Geographies, Modalities, Pathways.” Global Networks 10.2.
 3. Davis, Mike. 2007. Planet of Slums. Verso: London–New York.
 4. De Angelis, Massimo. 2001. “Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s ‘Enclosures’.” The Commoner 2.
 5. Foucault, Michel. 2007. “What Is Critique.” In The Politics of Truth, edited by Sylvère Lotringer. Semiotext(e): New York.
 6. Hardt, Michael. 2011. “The Militancy of Theory.” The South Atlantic Quaterly 110.1.
 7. Hardt, Michael and Antonio Negri. 2000. Empire. Harvard University Press: Cambridge, MA–London.
 8. Hardt, Michael and Antonio Negri. 2004. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. Penguin Books: New York.
 9. Hardt, Michael and Antonio Negri. 2009. Commonwealth. Belknap Press: New York.
 10. Harvey, David. 1989. “From Managerialism to Entrepreneurialism. The Transformation of Urban Governance in Late Capitalism.” Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 71.1.
 11. Harvey, David. 2003. The New Imperialism. Oxford University Press: Oxford.
 12. Marx, Karl. 2013. Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji (Results of Direct Production Process), translated by Mikołaj Ratajczak. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 13. Mezzadra, Sandro. 2008. “La cosiddetta Accumulazione Originaria.” In Libera Università Metropolitana. Lessico Marxiano. 12 concetti per ripensare il presente. Manifestolibri: Roma.
 14. Mezzadra, Sandro and Brett Neilson. 2013. Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Duke University Press: Durham–London.
 15. Negri, Antonio. 2011. “In Search of the Commonwealth”, translated by Arianna Bove. http: //eipcp.net/transversal/0811/negri/en
 16. Negri, Antonio. 2013. Przedmowa do polskiego wydania (A Preface to Polish Edition), translated by Sławomir Królak. In Karl Marx. Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji (Results of Immediate Production Process), translated by Mikołaj Ratajczak. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 17. Pasquinelli, Matteo. 2008. Animal Spirits. The Bestiary of the Commons. Nai Publishers: Rotterdam.
 18. Peck, Jamie. 2010. Constructions of Neoliberal Reason. Oxford University Press: Oxford.
 19. Read, Jason. 2003. The Micro-Politics of Capital. Marx and Prehistory of the Present. State University of New York: Albany.
 20. Scott, Allan J. 2008. Social Economy of the Metropolis. Cognitive-Cultural Capitalism and the Global Resurgence of Cities. Oxford University Press: Oxford–New York.