Zamykanie laboratorium.

Main Article Content

Przemysław Czapliński

Abstrakt

Artykuł recenzyjny poświęcony książce Arkadiusza Żychlińskiego Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czapliński, P. (2015). Zamykanie laboratorium. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 242-254. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.13
Dział
SEMINARIUM LEKTUROWE O KSIĄŻCE „LABORATORIUM ANTROPOFIKCJI” ARKADIUSZA ŻYCHLIŃSKIEGO
Biogram autora

Przemysław Czapliński, Instytut Filologii Polskiej UAM ul. Fredry 10 61-701 Poznań

Polski krytyk literacki, profesor zwyczajny literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zasadniczym przedmiotem jego zainteresowań jest konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości. Autor m.in Powrót centrali: literatura w nowej rzeczywistości (2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009), Resztki nowoczesności (2011).

Bibliografia

 1. Goody, Jack, i Ian Watt. 1963. “The Consequences of Literacy”. Comparative Studies in Society and History, 3 (5).
 2. Haraway, Donna. 2012. „Manifest gatunków stowarzyszonych”. Tłum. Joanna Bednarek. W Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 3. Havelock, Eric. 2007. Przedmowa do Platona. Tłum. Paweł Majewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Illouz, Eva. 2015. Hardkorowy romans. Tłum. Jacek Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Innis, Harold. 1950. Empire and Communications. Toronto: University of Toronto Press.
 6. Innis, Harold. 1951. The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press.
 7. Lévi-Straussa, Claude. 2001. Myśl nieoswojona. Tłum. Andrzej Zajączkowski. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 8. McLuhan, Marshall. 1962. The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press.
 9. Ong, Walter. 1967. The Presence of the Word: Some Prolengomena for Cultural and Religious History. Yale: Yale University Press.
 10. Żychliński, Arkadiusz. 2013. Wielkie nadzieje i dalsze rozważania. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 11. Żychliński, Arkadiusz. 2014. Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne. Poznań-Warszawa: Wydawnictwo UAM.