Suwerenność: boskie rządzenie ziemskimi sprawami.

Main Article Content

Antonio Negri

Abstrakt

Recenzja książki „Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo” (Homo sacer II.2) Giorgio Agambena.

Poniższy tekst stanowi krytyczną lekturę teorii, którą sformułował Giorgio Agamben, wychodzącą od jego Il regno e la gloria. Stanowi także filozoficzne poszukiwania, które po teologii politycznej rekonstruują teologiczną genealogię myśli ekonomicznej. Skupia się na teoretyczno-krytycznym radykalizmie wobec form oporu, które tworzą konkretne dzieła przeznaczone do tego, by stały się narzędziem władzy, oraz na wynikającej stąd propozycji nieoperatywności rozumianej jako etyczny dyspozytyw powstrzymywania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Negri, A. (2015). Suwerenność: boskie rządzenie ziemskimi sprawami. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 25–31. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.1
Dział
TEOLOGIE EKONOMICZNE
Biogram autora

Antonio Negri, Université Paris-VIII Vincennes-Saint Denis 2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis

Włoski filozof i działacz polityczny, wykładał m.in. na Uniwersytecie w Padwie, École Normale Supérieure w Paryżu oraz Université de Paris VIII. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych brał czynny udział w działaniach na rzecz włoskiego ruchu robotniczego (jako współzałożyciel Potere Operaio i Autonomia Operaia). Autor licznych publikacji poświęconych nowożytnej filozofii politycznej, marksizmowi, globalizacji   i transformacjom pracy, m.in. Marx oltre Marx: Quaderno di lavoro sui Grundrisse (1979), Les Nouveaux espaces de liberté (1985, wspólnie z Félixem Guattarim), Il lavoro di Giobbe: Il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano (1990), Powrót: Alfabet biopolityczny. Rozmowa z Anne Dufourmentelle (2002, wydanie polskie 2006), Goodbye Mr Socialism (2006, wydanie polskie 2008, rozmowa z Rafą „Vavolim” Scelsim), Storia di un comunista (2015) oraz pięciu książek napisanych wspólnie z Michaelem Hardtem: Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form (1994), Imperium (2000, wydanie polskie 2005), Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne (2009, wydanie polskie 2012), Declaration (2012).