Uświęcony dylemat operatywności. Recenzja książki „Opus Dei. Archeologia dell’ufficio” (Homo sacer II.5) Giorgio Agambena

Main Article Content

Antonio Negri

Abstrakt

Esej ten stanowi krytyczną recenzję książki Opus dei Giorgio Agambena, będącej piątym tomem drugiej części cyklu Homo sacer. Antonio Negri nie tylko analizuje najważniejsze argumenty książki, lecz prowadzi także dyskusję z Agambenem dotyczącą całości jego filozoficzno-politycznego projektu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Negri, A. (2015). Uświęcony dylemat operatywności. Recenzja książki „Opus Dei. Archeologia dell’ufficio” (Homo sacer II.5) Giorgio Agambena. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 32–38. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.2
Dział
TEOLOGIE EKONOMICZNE
Biogram autora

Antonio Negri, Université Paris-VIII Vincennes-Saint Denis 2 rue de la Liberté 93526 Saint-Denis

Włoski filozof i działacz polityczny, wykładał m.in. na Uniwersytecie w Padwie, École Normale Supérieure w Paryżu oraz Université de Paris VIII. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych brał czynny udział w działaniach na rzecz włoskiego ruchu robotniczego (jako współzałożyciel Potere Operaio i Autonomia Operaia). Autor licznych publikacji poświęconych nowożytnej filozofii politycznej, marksizmowi, globalizacji i transformacjom pracy, m.in. Marx oltre Marx: Quaderno di lavoro sui Grundrisse (1979), Les Nouveaux espaces de liberté (1985, wspólnie z Félixem Guattarim), Il lavoro di Giobbe: Il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano (1990), Powrót: Alfabet biopolityczny. Rozmowa z Anne Dufourmentelle (2002, wydanie polskie 2006), Goodbye Mr Socialism (2006, wydanie polskie 2008, rozmowa z Rafą „Vavolim” Scelsim), Storia di un comunista (2015) oraz pięciu książek napisanych wspólnie z Michaelem Hardtem: Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form (1994), Imperium (2000, wydanie polskie 2005), Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004), Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne (2009, wydanie polskie 2012), Declaration (2012).