Teologia ekonomiczna, rządzenie i neoliberalizm. Lekcje z "Królestwa i Chwały"

Main Article Content

German Eduardo Primera

Abstrakt

Celem artykułu jest sprawdzenie Agambenowskich badań w obszarze teologii ekonomicznej w celu podkreślenia ich znaczenia dla krytyki współczesnej polityki neoliberalnej. W pierwszej części autor przedstawia podsumowanie głównych tez zawartych w książce Królestwo i chwała. W szczególności skupia się zarówno na ujęciu oikonomii we wczesnochrześcijańskich debatach na boską trójcą, jak i jej związku z prowidencjalnym paradygmatem rządzenia. Następnie pokazuje, jak ta genealogia oikonomii może być przydatna dla politycznej analizy teraźniejszości. Stanowi to jednocześnie odpowiedź na niektóre z zarzutów postawionych Królestwu i chwale przez Alberta Toscano. W końcowej części autor podsumowuje swoje rozważania, pokazując szczególne znaczenie prac Agambena dla badań nad polityczną racjonalnością neoliberalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Primera, G. E. (2015). Teologia ekonomiczna, rządzenie i neoliberalizm. Lekcje z "Królestwa i Chwały". Praktyka Teoretyczna, 17(3), 106–122. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.6
Dział
TEOLOGIE EKONOMICZNE
Biogram autora

German Eduardo Primera, School of Humanities University of Brighton BN2 1RA – Brighton

Pracuje w Centre for Applied Philosophy and Ethics (CAPPE) w School of Humanities na University of Brighton. Jest również członkiem grupy Critical Studies Research na University of Brighton (Wielka Brytania).

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 1998. Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press.
 2. Agamben, Giorgio. 2005. State of Exception. Trans. Kevin Attell. Chicago: Chicago University Press.
 3. Agamben, Giorgio. 2007. The Power and the Glory [Ganguli Memorial Lecture]. Turin, 11th January.
 4. Agamben, Giorgio. 2009. The Signature of All Things: On Method. Trans. Luca D’Isanto, Kevin Attell. New York: Zone Books.
 5. Agamben, Giorgio. 2011. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Homo Sacer II, 2). Trans. Lorenzo Chiesa, Matteo Mandarini. Stanford: Stanford University Press.
 6. Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Cambridge: MIT Press.
 7. Dean, Mitchell. 2010. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: SAGE.
 8. Dean, Mitchell. 2013. The Signature of Power: Sovereignty, Governmentality and Biopolitics. London: SAGE.
 9. Foucault, Michel. 2008. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979, ed. Michel Senellart. Trans. Graham Burchell. New York: Palgrave Macmillan.
 10. Fuggle, Sophie. 2009. “Excavating Government: Giorgio Agamben’s Archaeological Dig.” Foucault Studies 7: 81–98.
 11. Lazzarato, Maurizio. 2009. “Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution of the Social.” Theory, Culture & Society 26(6): 109–133.
 12. Lazzarato, Maurizio. 2015. Governing by Debt. Trans. Joshua David Jordan. South Pasadena: Semiotext(e).
 13. Salzani, Carlo. 2012. “The Notion of Life in the Work of Agamben.” Comparative Literature and Culture 14(1): 1–9.
 14. Toscano, Alberto. 2011. “Divine Management: Critical Remarks on Giorgio Agamben’s The Kingdom and the Glory.” Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities 16(3): 125–136.
 15. Walkin, William. 2014. Agamben and Indifference: a Critical Overview. London: Rowman & Littlefield.
 16. Zartaloudis, Thanos. 2010. Giorgio Agamben: Power, Law and the Uses of Criticism. London: Routledge.