Z którą teologią polityczną mamy do czynienia? Oceniając genealogię teologii politycznej i wypatrując jej przyszłości

Main Article Content

Colby Dickinson

Abstrakt

W niniejszym tekście przyglądam się dostrzeżonemu przez Michela Foucaulta przeciwieństwu między teologicznymi obszarami władzy pastoralnej oraz mistycznej, by wskazać na nacisk, jaki filozof kładł na konieczność i opatrzność jako pojęcia założycielskie   i legitymizujące Państwo. Dzięki temu rozwijam analizę tego, jak Foucault, krytykując historyczne wykorzystania teologii w roli narzędzia władzy pastoralnej, faktycznie wskazuje na rodzaj teologii politycznej odmiennej od tej stworzonej przez Carla Schmitta. Twierdzę, że zaczynamy zauważać odmienny „typ” teologii politycznej w pismach Giorgia Agambena, który podąża za tradycjami chrześcijańskimi znacznie bardziej niż Foucault. Moim zdaniem przeformułowanie teologii politycznej w dziele Agambena ma kolosalne znaczenie dla całego pola badawczego jako całości i pilnie domaga się dalszego opracowania, na co niniejszy esej zaledwie wskazuje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dickinson, C. (2015). Z którą teologią polityczną mamy do czynienia? Oceniając genealogię teologii politycznej i wypatrując jej przyszłości. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 123–142. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.7
Dział
TEOLOGIE EKONOMICZNE
Biogram autora

Colby Dickinson, Assistant Professor of Theology Loyola University Chicago Department of Theology Crown Center 313 1032 West Sheridan Road Chicago, IL 60660

Profesor teologii na Loyola University w Chicago. Autor prac Agamben and Theology (T&T Clark, 2011), Between the Canon and the Messiah: The Structure of Faith in Contemporary Continental Thought (Bloomsbury, 2013), Words Fail: Theology, Poetry, and the Challenge of Representation (Fordham University Press, 2016) oraz – wspólnie z Adamem Kotsko – Agamben’s Coming Philosophy: Finding a New Use for Theology (Rowman & Littlefied, 2015).  Zredagował tomy The Postmodern ‘Saints’ of France: Refiguring ‘the Holy’ in Contemporary French Philosophy (T&T Clark, 2013) i The Shaping of Tradition: Context and Normativity (Peeters, 2013), a także współredagował, ze Stéphane’em Symonsem, zbiór Walter Benjamin and Theology (Fordham University Press, 2016).

Bibliografia

 1. Adorno, Theodor W. 1973. Negative Dialectics. Trans. Ernst Basch Ashton. London: Continuum.
 2. Agamben, Giorgio. 1993. The Coming Community. Trans. Michael Hardt. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 3. Agamben, Giorgio. 2000. “Absolute Immanence.” In Agamben, Giorgio. Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Trans. Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press.
 4. Agamben, Giorgio. 2004. The Open: Man and Animal. Trans. Kevin Attell. Stanford: Stanford University Press.
 5. Agamben, Giorgio. 2005. The Time that Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. Trans. Patricia Dailey. Stanford: Stanford University Press.
 6. Agamben, Giorgio. 2010. Nudities. Trans. David Kishik, Stefan Pedatella. Stanford: Stanford University Press.
 7. Agamben, Giorgio. 2011. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government (Homo Sacer II, 2). Trans. Lorenzo Chiesa, Matteo Mandarini. Stanford: Stanford University Press.
 8. Agamben, Giorgio. 2013. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life. Trans. Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press.
 9. duBois, Paige. 1991. Torture and Truth. New York: Routledge.
 10. Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power, ed. John B. Thompson. Trans. Matthew Adamson. Cambridge: Harvard University Press.
 11. Carrette, Jeremy R. 2000. Foucault and Religion: Spiritual Corporality and Political Spirituality. London: Routledge.
 12. Congar, Yves. 2011. True and False Reform in the Church. Trans. Paul Philibert. Collegeville: Liturgical Press.
 13. Critchley, Simon. 2012. The Faith of the Faithless: Experiments in Political Theology. London: Verso.
 14. Crockett, Clayton. 2011. Radical Political Theology: Religion and Politics After Liberalism. New York: Columbia University Press.
 15. Derrida, Jacques. 2002. “Force of Law.” In Acts of Religion, ed. Gil Anidjar. Trans. Mary Quaintance. London: Routledge.
 16. Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage.
 17. Foucault, Michel. 2003. Abnormal: Lectures at the Collège de France, 1974–1975, eds. Valerio Marchetti, Antonella Salomoni. Trans. Graham Burchell. New York: Picador.
 18. Foucault, Michel. 2005. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France, 1981–1982, ed. Frédéric Gros. Trans. Graham Burchell. New York: Picador.
 19. Foucault, Michel. 2007. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978, ed. Michel Senellart. Trans. Graham Burchell. New York: Picador.
 20. Foucault, Michel. 2011. The Courage of Truth: The Government of the Self and Others II: Lectures at the Collège de France, 1983–1984, ed. Frédéric Gros. Trans. Graham Burchell. New York: Picador.
 21. Foucault, Michel. 2014. On the Government of the Living: Lectures at the Collège de France, 1979–1980, ed. Michel Senellart. Trans. Graham Burchell. New York: Palgrave Macmillan.
 22. Kantorowicz, Ernst H. 1957. The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton: Princeton University Press.
 23. MacKendrick, Karmen. 2013. Divine Enticement: Theological Seductions. New York: Fordham University Press.
 24. Moltmann, Jürgen. 1993. The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Criticism of Christian Theology. Trans. R. A. Wilson, John Bowden. Minneapolis: Fortress Press.
 25. Schmitt, Carl. 2005. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Trans. George Schwab. Chicago: University of Chicago Press.
 26. Scott, Peter and William T. Cavanaugh. 2006. The Blackwell Companion to Political Theology. Oxford: Wiley-Blackwell.
 27. Žižek, Slavoj, Eric Santner and Kenneth Reinhard. 2005. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology. Chicago: University of Chicago Press.