Filozofia i maszyna teologii politycznej. Recenzja Due. Macchina della teologia politica e il posto del pensiero Roberta Esposito.

Main Article Content

Mikołaj Ratajczak

Abstrakt

W swojej recenzji książki Roberta Esposito Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero Ratajczak stara się zrekonstruować i poddać ewaluacji podjętą przez Esposito probe reinterpretacji dziedzictwa zachodniej teologii politycznej przez wprowadzenie koncepcji „maszyny teologii politycznej”. Skupia się przede wszystkim na użytku, jaki Esposito robi z pojęcia osoby w swojej rekonstrukcji wspólnej matrycy teologii politycznej i ekonomicznej. Pod koniec recenzji proponuje rozszerzyć obecne w książce Esposita odwołanie do filozoficznej tradycji bezosobowego myślenia w celu szukania w tej tradycji nie tylko innego paradygmatu wspólnoty, ale także innego paradygmatu podmiotu produkcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2015). Filozofia i maszyna teologii politycznej. Recenzja Due. Macchina della teologia politica e il posto del pensiero Roberta Esposito. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 205–216. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.10
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN Nowy Świat 72 00-330 Warsaw

filozof, redaktor i tłumacz. Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna. W latach 2012–2015 wydawca filozofii i nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Jeden z tłumaczy polskiego wydania Rzecz-pospolitej Hardta i Negriego i autor przekładu na język polski Rezultatów bezpośredniego procesu produkcji Karola Marksa. Współredaktor dwóch tomów poświęconych filozofii Giorgio Agambena. Obecnie pracuje nad książką o współczesnej włoskiej filozofii politycznej.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2011. The Kingdom and the Glory: For a Theological Genealogy of Economy and Government. Trans. Lorenzo Chiesa, Matteo Mandarini. Stanford: Stanford University Press.
 2. Agamben, Giorgio. 2013. Opus Dei: An Archeology of Duty. Trans. Adam Kotsko. Stanford: Stanford University Press.
 3. Cacciari, Massimo. 2013. Il potere che frena: Saggio di teologia politica. Milano: Adelphi.
 4. Cacciari, Massimo and Mario Tronti. 2007. Teologia e politica al crocevia della storia, Maris Gaspari (ed.). Milano: Edizioni Albo Versorio.
 5. Esposito, Roberto. 2002. Immunitas. Protezione e negazione della vita. Torino: Einaudi.
 6. Esposito, Roberto. 2007. Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale. Torino: Einaudi.
 7. Esposito, Roberto. 2008. Bios: Biopolitics and Philosophy. Trans. Timothy Campbell. Minneapolis: Stanford University Press.
 8. Esposito, Roberto. 2013. Due: La macchina della teologia politicae il posto del pensiero. Torino: Einaudi.
 9. Esposito, Roberto. 2015. Two: The Machine of Political Theology and the Place of Thought. Trans. Zakiya Hanafi. New York: Fordham University Press.
 10. Heidegger, Martin. 2012. “Positionality.” In Bremen and Freiburg Lectures. Insight Into That Which Is and Basic Principles of Thinking. Trans. Andrew J. Mitchell. Indianapolis: Indiana University Press.
 11. Kotsko, Adam. (2016). Review of Roberto Esposito’s “Two: The Machine of Political Theology and the Place of Thought.” Journal of the Society for Contemporary Thought and the Islamicate World.
 12. Schmitt, Carl. 1985. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Trans. George Schwab. Chicago: Chicago University Press.
 13. Soederberg, Susanne. 2014. Debtfare States and the Poverty Industry: Money, Discipline and the Surplus Population. New York: Routledge.