Poza zasadą własności. Recenzja tomu Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti pod redakcją Dario Gentiliego i Elettry Stimilli.

Main Article Content

Piotr Sadzik

Abstrakt

Tekst ten jest recenzją tomu pod redakcją Dario Gentiliego i Elettry Stimilli pt. Różnice włoskie. Polityka i filozofia: mapy i przekroczenia granic. Dyskutuje on zasadność mówienia o “Italian Theory” lub “myśli włoskiej” oraz rekonstruuje najważniejsze cechy charakterystyczny współczesnej włoskiej filozofii politycznej w opariu o recenzowany tom oraz inne publikacje m.in. Roberta Esposito. Pod koniec recenzji autor formułuje także krytyczne uwagi pod adresem roli, jaką w pismach wielu włoskich filozofów odgrywa filozofia francuska, zwłaszcza dekonstrukcja Jacques’a Derridy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sadzik, P. (2015). Poza zasadą własności. Recenzja tomu Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti pod redakcją Dario Gentiliego i Elettry Stimilli. Praktyka Teoretyczna, 17(3), 217–227. https://doi.org/10.14746/prt.2015.3.11
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Piotr Sadzik, Instytut Literatury Polskiej UW Krakowskie Przedmieście 26/28 00-325 Warszawa

Doktorant w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki UW oraz wykładowca w Kollegium “Artes Liberales” UW. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię i filozofię literatury (dekonstrukcję), teorię literatury (poststrukturalizm), visual studies (teorie reprezentacji) i filozofię (postsekularyzm, filozofię polityczną  i posthumanizm). Obecnie pracuje nad rozprawą poświęconą Witoldowi Gombrowiczowi.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio, and Gianluca Sacco. 2005. “From Political Theology to Economic Theology.” http://aldiqua.blogspot.com/2005/06/agamben-from-political-theology-to.html.
 2. Baldissone, Riccardo. 2015. “Non giudicheremo gli angeli: Dalle biopolitiche alle polibiotiche.” In Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, eds. Dario Gentili, Elettra Stimilli. Roma: Derive Approdi.
 3. Chignola, Sandro. 2015. “Italian Theory? Elementi per una genealogia.” In Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, eds. Dario Gentili, Elettra Stimilli. Roma: Derive Approdi.
 4. Campbell, Timothy. 2009. “Introduction.” Diacritics 39.3: 3–5.
 5. Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. 1994. What is Philosophy?. Trans. Graham Burchell, Hugh Tomlinson. New York: Verso.
 6. Esposito, Roberto. 2010. Pensiero vivente: Origine e attualità della filosofia italiana. Torino: Einaudi.
 7. Esposito, Roberto. 2013. Due: La macchina della teologia politica e il posto del pensiero. Torino: Einaudi.
 8. Esposito, Roberto. 2015. “German Philosophy, French Theory, Italian Thought.” In Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, eds. Dario Gentili, Elettra Stimilli. Roma: Derive Approdi.
 9. Esposito, Roberto, and Zakiya Hanafi. 2009. “The Return of Italian Philosophy.” Diacritics 39.3: 55–61.
 10. Gentili, Dario, and Elettra Stimilli (eds.). 2015. Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti. Roma: Derive Approdi.
 11. Hardt, Michael, and Paolo Virno (eds.). 1996. Radical Thought in Italy: A Potential Politics. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 12. Ratajczak, Mikołaj, and Mateusz Burzyk. 2015. “Negatività come sfera del Politico.” In Differenze italiane. Politica e filosofia: mappe e sconfinamenti, eds. Dario Gentili, Elettra Stimilli. Roma: Derive Approdi.