Demokracja jako ontologiczny warunek polityki u Spinozy i Hobbesa

Main Article Content

Mateusz Janik

Abstrakt

Pojęcie demokracji jako ontologicznego warunku bytu społecznego jest jednym z głównych wątków współczesnej recepcji spinozjańskiej filozofii politycznej. Poniższy artykuł jest próbą wyjaśnienia, na czym polega ontologiczne umocowanie demokracji u Spinozy. Zestawiając spinozjańskie ujęcie demokracji z koncepcją Hobbesa, pokazuję, w jaki sposób problem demokratycznego fundamentu ukonstytuował jedną z najważniejszych rozbieżności politycznego dyskursu nowoczesności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janik, M. (2016). Demokracja jako ontologiczny warunek polityki u Spinozy i Hobbesa. Praktyka Teoretyczna, 19(1), 15-33. https://doi.org/10.14746/prt.2016.1.1
Dział
PODZIEMNY MATERIALIZM

Bibliografia

  1. Badiou, Alain. 2010. Byt i zdarzenie. Tłum. Paweł Pieniążek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  2. Balibar, Etienne. 1997. „Jus, Pactum, Lex: On Constitution of Subject in Theologico-Political Treatise.” W The New Spinoza. Minnesota: University of Minnesota Press, 170–204.
  3. Grocjusz, Hugo. 1957. O prawie wojny i pokoju. Tłum. Remigiusz Bierzanek. Warszawa: PWN.
  4. Hobbes, Thomas. 1954. Lewiatan. Tłum. Czesław Znamierowski. Warszawa: PWN.
  5. Hobbes, Thomas. 1956. O obywatelu. W Elementy Filozofii. Tłum. Czesław Znamierowski. Warszawa: PWN.
  6. Matheron, Alexandre. 1997. „The Theoretical Function of Democracy in Spinoza and Hobbes.” W The New Spinoza, red. Warren Montag i Ted Stolze. Minnesota: University of Minnesota Press.
  7. Montag, Warren. 1999. Bodies, Masses, Power – Spinoza and his Contemporaries. New York–London: Verso.