Podziemny nurt materializmu spotkania

Main Article Content

Louis Althusser

Abstrakt

W prezentowanym poniżej fragmencie Podziemnego nurtu materializmu spotkania Louis Althusser kreśli zarysy filozoficznej trajektorii określanej mianem „materializmu spotkania”. Charakterystyczną cechą proponowanego tutaj ujęcia jest nacisk na przygodność konstelacji organizującej warunki możliwości wydarzenia i jego trwania. Tekst stawia sobie za cel krytykę tradycji filozoficznej ujmującej materializm jako negatyw idealizmu, powielający jego strukturę i logikę myślenia; zaczyna się od analizy filozoficznych implikacji epikurejskiego atomizmu, by następnie przejść do omówienia motywu próżni i przygodności powtarzającego się u autorów takich jak Machiavelli, Spinoza, Rousseau, Marks czy Heidegger. Podziemny nurt materializmu spotkania został opublikowany pośmiertnie, w oparciu o materiały mające stać się podstawą nieukończonej książki. Tłumaczenie ukazało się dzięki uprzejmości l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Althusser, L. (2016). Podziemny nurt materializmu spotkania. Praktyka Teoretyczna, 19(1), 37-62. https://doi.org/10.14746/prt.2016.1.3
Dział
PODZIEMNY MATERIALIZM

Bibliografia

 1. Althusser, Louis. 2006. Philosophy of the Encounter Later Writings, 1978-87. Tłum. G. M. Gosharian. Londyn, Nowy Jork: Verso.
 2. Descartes, René. 1981. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach. Tłum. Wanda Wojciechowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 3. Dante, Alighieri. 1977. Boska komedia. Tłum. Edward Porębowicz. Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Heidegger, Martin. 2000. Pytanie o technikę W Technika i zwrot. Tłum. Janusz Mizera. Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 5. Heidegger, Martin 1999. Czas i bycie W Ku rzeczy myślenia. Tłum. Janusz Mizera. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 6. Heidegger, Martin 1996. Przyczynki do filozofii (Z wydarzenia). Tłum. Bogdan Baran, Janusz Mizera. Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 7. Lecourt, Dominique. 1981. L’ordre des jeux. Paryż: Grasset.
 8. Leibniz, Gottfried. 1995. Zasady natury i łaski oparte na rozumie. W Główne pisma metafizyczne. Tłum. Stanisław Cichowicz i Juliusz Domański. Łódź: Comer.
 9. Lukrecjusz, Tytus Karus. 1968. O rzeczywistości. Tłum. Adam Krokiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ks. V (1091-1104).
 10. Machiavelli, Niccollo. 1972. Książę. W. Wybór pism. Tłum. Czesław Nanke. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 11. Malebranche, Nicolas. 2006. Traktat o moralności. Tłum. Piotr Rak. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 12. Rousseau, Jan Jakub. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Tłum. Henryk Elzenberg. Warszawa: PWN.
 13. Spinoza, Benedykt. 2008. Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. Tłum. Ignacy Myślicki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 14. Spinoza, Benedykt. 2003. Traktaty. Tłum. Ignacy Halpern-Myślicki. Kety: Wydawnictwo Antyk.
 15. Stirner, Max. 1995. Jedyny i jego własność. Tłum. Joanna i Adam Gajlewiczowie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 16. Wittgenstein Ludwig. 2004. Tractatus logico-philosophicus. Tłum. Bogusław Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo PWN.