Lenin jako czytelnik Hegla. Hipotezy z lektury Leninowskich Zeszytów filozoficznych poświęconych Nauce Logiki

Main Article Content

Stathis Kouvelakis

Abstrakt

Niniejszy artykuł ukazał się oryginalnie w zbiorze esejów Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth. Tekst ten wpisuje się w szerszą debatę, której przedmiotem jest kwestia ciągłości lub jej braku pomiędzy dwoma filozoficznymi tekstami Włodzimierza Lenina, Materializmem a empiriokrytycyzmem a Zeszytami filozoficznymi. Autor podejmuje w nim zatem kwestię ewolucji poglądów politycznych i teoretycznych Lenina między 1908 a 1914 rokiem, wskazując na kluczową rolę, jaką odegrała w niej lektura Nauki logiki i studia nad Heglowską dialektyką, które doprowadziły go do przejścia od niedialektycznej teorii odbicia sformułowanej w pierwszym okresie jego twórczości do dialektycznej refleksji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kouvelakis, S. (2016). Lenin jako czytelnik Hegla. Hipotezy z lektury Leninowskich Zeszytów filozoficznych poświęconych Nauce Logiki. Praktyka Teoretyczna, 20(2), 42-80. https://doi.org/10.14746/prt.2016.2.2.
Dział
HEGLOWSKA DIALEKTYKA A REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA
Biogram autora

Stathis Kouvelakis, Londyn

absolwent Uniwersytetów Paris 10 i Paris 8 oraz wykładowca teorii polityki w King’s College w Londynie. Jest autorem książki Philosophy and Revolution: From Kant to Marx (2003) i współredaktorem Sartre, Lukacs, Althusser: Des marxistes en philosophie (2005).

Bibliografia

 1. Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy. Tłum. Ben Brewster. London: New Left Books.
 2. Anderson, Kevin. 1995. Lenin, Hegel and Western Marxism. Chicago: University of Illinois Press.
 3. Badiou, Alain. 1991.sastre obscur. La Tour d’Aigues: Editions de l’Aube.
 4. Balibar, Étienne. 2007. „The Philosophical Moment in Politics Determined by War: Lenin 1914–16”. W Lenin Reloaded. Toward a Politics of Truth. red. Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis, Slavoj Zizek. Durham and London: Duke University Press.
 5. Bensaid, Daniel. 2007. „Leaps! Leaps! Leaps!”. W Lenin Reloaded. Toward a Politics of Truth red. Sebastian Budgen, Stathis Kouvelakis, Slavoj Zizek. Durham and London: Duke University Press.
 6. Clark, James Timothy. 1990. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. London: Thames and Hudson.
 7. Engels, Fryderyk. 1969. „Ludwig Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej”. W Karol Marks, Fryderyk Engels Dzieła. Tom 21. Warszawa: Książka i Prasa.
 8. Garaudy, Roger. 1968. Lénine. Paris: PUF.
 9. Guterman, Norbert i Henri Lefebvre. 1967. Lénine: Cahiers sur la dialectique de Hegel. Paris: Gallimard.
 10. Haupt, Georges. 1980. L’Historien et le mouvement social. Paris: Maspero.
 11. Ingerflom, S. Claudio. 1988. Le citoyen impossible: Les racines russes du léninisme. Paris: Payot.
 12. Jameson, Frederic. 1988. „Max Weber as Storyteller”. W The Syntax of history. Tom 2 The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 13. Jameson, Fredric. 1990. Late Marxism: Adorno and the Persistence of Dialectics. London: Verso.
 14. Koyré, Alexandre. 1959. „Alexandre Ivanovitch Herzen”. W Études sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie. Paris: Vrin.
 15. Lecourt, Dominique. 1973. Une Crise et son enjeu: Essai sur la position de Lénine en philosophie. Paryż: Maspero.
 16. Lenin, Włodzimierz. 1984. „Materializm a empiriokrytycyzm”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 18. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 17. Lenin, Włodzimierz. 1986. „Pamięci Hercena”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 21. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 18. Lenin, Włodzimierz. 1987a. „Zadania rewolucyjnej socjaldemokracji w wojnie europejskiej”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 26. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Lenin, Włodzimierz. 1987b. „Wojna a socjaldemokracja Rosji”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 26. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 20. Lenin, Włodzimierz. 1987c. „Wojna europejska a międzynarodowy socjalizm”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 26. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Lenin, Włodzimierz. 1987d. „Karol Marks (Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 26. Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Lenin, Włodzimierz. 1988a. „Zeszyty filozoficzne”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 29. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 23. Lenin, Włodzimierz. 1988b. „I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej”. W Włodzimierz Lenin, Dzieła Wszystkie, tom 37. Warszawa: Książka i Wiedza.
 24. Levebvre, Henri. 1957. Pour connai. Paris: Bordas.
 25. Lowy, Michael. 1973. "De La Grande Logique de Hegel a la gare finlandaise de Petrogard". W Dialectique et revolution. Paris: Anthropos.
 26. Luksemburg, Róża. 2005. Kryzys socjaldemokracji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 27. Machiavelli, Niccolò. 2009. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza. Tłum. Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. Marks, Karol i Fryderyk Engels. 1970. Ecrits militaires. Paris: Cahiers de l’Herne.
 29. Marks, Karol. 1961. „Tezy o Feuerbachu”. W Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła. Tom 3. Warszawa: Książka i Wiedza.
 30. Planty-Bonjour, Guy. 1974. Hegel et la pensée philosophique en Russie 1830-1917.Den Haag: Martinus Nijhoff.
 31. Plechanow, Jerzy. 1925. Podstawowe zagadnienia marksizmu. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”.
 32. Plechanow Jerzy. 1950. Przyczynki do historii materializmu: Holbach, Helwechusz, Marks. Warszawa: Książka i Wiedzy
 33. Plechanow, Jerzy. 2009. W sześćdziesięciolecie śmierci Hegla.Tłum. Irena Oliwa. Warszawa: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej.
 34. Preve, Constanzo. 1991. Convitato di pietra: Saggio sul marxismo et sul nihilismo.Milano: Vangelista.
 35. Trocki, Lew. 1925. Lenin. London: Harrap.
 36. Venturi, Franco. 1972. Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in 19th Century Russia. London: Phoenix Press.
 37. Zizek, Slavoj. 1988. riques. Paris: Point hors ligne.
 38. Zizek, Slavoj. 2006. Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917. Tłum. Julian Kutyła. Kraków : Korporacja Ha !art.