Lenin w Anglii

Main Article Content

Mario Tronti

Abstrakt

Lenin w Anglii to słynny tekst Trontiego otwierający pierwszy numer czasopisma Classe operaia, założonego po tym, jak Tronti wraz ze współpracownikami zerwał ze środowiskiem pierwszego operaizmu skupionego wokół Quaderni Rossi. To właśnie w tym tekście Tronti sformułował słynny „kopernikański zwrot w marksizmie”, zgodnie z którym punktem wyjścia analizy rzeczywistości społecznej i historii kapitalizmu powinna być walka klasy robotniczej, a nie prawa rozwoju kapitału. Do zdefiniowania zwrotu popchnęła Trontiego przedstawiona w tekście diagnoza sytuacji włoskiej klasy robotniczej w latach 60. Kontrowersyjne tezy Trontiego i jego radykalna postawa wpłynęły znacząco na dyskusje prowadzone na radykalnej włoskiej lewicy i na działania wielu aktywistów w latach 60. i 70.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tronti, M. (2016). Lenin w Anglii. Praktyka Teoretyczna, 20(2), 183-193. https://doi.org/10.14746/prt.2016.2.6
Dział
LENIN OPERAISTÓW
Biogram autora

Mario Tronti

jeden z intelektualnych liderów włoskiego operaizmu w latach 60., współzałożyciel czasopisma „Quaderni Rossi”, a następnie redaktor naczelny „Classe operaia”, obecnie senator z ramienia Partii Demokratycznej. Pracował jako wykładowca filozofii moralnej i filozofii politycznej na Universita degli studi w Sienie. Autor m.in.: Con le spalle al future (1992); ostatnio wznowiono jego słynną książkę Operai e Capitale (2006).

Referencje

  1. Kowalewski, Zbigniew Marcin..2015., „Rozłam w operaizmie w świetle dynamiki włoskiego ruchu robotniczego w »czerwonym dziesięcioleciu«1969–1980”, Praktyka Teoretyczna 1(15): 162–214.
  2. Toscano. Alberto 2009. „Chronicles of Insurection: Tronti, Negri and the Subject of Antagonism”. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 5/1.
  3. Tronti, Mario.2013. „Fabryka i społeczeństwo”, tłum. Sławomir Królak. http://www.praktykateoretyczna.pl/mario-tronti-fabryka-i-spoleczenstwo/.
  4. Tronti, Mario. 2006. Operai e capitale. Roma: DeriveApprodi.